POWRÓT DO SZKOŁY
Nasi wykładowcy radzą, jak zadbać o siebie i o uczniów po zdalnym nauczaniu
100 pomysłów na relacje z uczniami
Zapisz się na jedyny taki kurs psychologiczno-wychowawczy online
Zostań nauczycielem,
który zmienia rzeczywistość
4 ścieżki nauczycielskie
historia i WOS, język polski, matematyka, biologia

NEWS

NASZA KADRA

 • Magdalena Śniegulska
  wykładowczyni przedmiotów psychologicznych
  "Zawód nauczyciela, tak samo jak psychologa, to zawód zaufania społecznego. Z jednej strony obarczony jest ogromną odpowiedzialnością, wymaganiami i pracą, a z drugiej olbrzymią satysfakcją".
  Magdalena Śniegulska
  wykładowczyni przedmiotów psychologicznych

  Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka Uniwersytetu SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, wspierania rozwoju, biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka, umiejętności rodzicielskich, psychodietetyki czy neorologopedii.

  Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych.

  „Pracuję w Szkole Edukacji, bo wierzę, że dobrze przygotowany do zawodu nauczyciel to nasza przyszłość. Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko, nauczyciel przestał być tylko źródłem rzetelnej wiedzy. Jego rola wymaga redefinicji. I to dzieje się tu, w Szkole Edukacji. To miejsce, w którym młody nauczyciel nie tylko swobodnie i bezpiecznie może odnaleźć swoją zawodową rolę, ale i dostanie najlepsze narzędzia do jego „uprawiania”. Cieszę się, że mogę w tym przedsięwzięciu uczestniczyć”.

 • Aleksander Pawlicki
  wykładowca przedmiotów: historia, geografia społeczna szkoły oraz sztuka nauczania
  „Nauczyciel nigdy nie wychodzi z pracy i tego się nie da zmienić”.
  Aleksander Pawlicki
  wykładowca przedmiotów: historia, geografia społeczna szkoły oraz sztuka nauczania

   

  Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Absolwent historii, studiował także teologię. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Pracował w gimnazjum i liceum. Autor programu historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej oraz towarzyszących mu podręczników „Był sobie człowiek”, współautor podręcznika do wiedzy o społeczeństwie w liceum. Był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej – współautorem podstawy programowej z 2008 r., współpracownikiem programu PISA Polska (2009 r.), odpowiedzialnym za grupę̨ humanistyczną w projekcie badań nad umiejętnościami złożonymi prowadzonym przez Zakład Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną (w latach 2008-2010).

  Pomysłodawca i współorganizator Warszawskiego Konkursu Debat Oksfordzkich oraz Warszawskiej Ligi Debatanckiej pod patronatem Prezydent M.st. Warszawy. Autor szkoleń́ i trener prowadzący zajęcia m.in. dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Historii Polski, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ery Ewaluacji, Centrum Wolontariatu, Grupy PWN. W 2003 r. został wyróżniony w konkursie Prezydenta M.st. Warszawy „Najlepszy Nauczyciel Warszawy”. Jest także trenerem biznesu.

  – Dlaczego wziąłem udział w tworzeniu SE? Bo pociągają mnie „dyskretne rewolucje”: doprowadzanie do wielkich zmian przez relatywnie nieduże działania – tłumaczy.

 • Joanna Lilpop
  wykładowczyni biologii
  "W szkole trzeba doświadczyć jak fascynująca jest biologia. Biologia w szkole nie musi być taka, jaką była. Krytyczne myślenie - tego trzeba uczyć na biologii."
  Joanna Lilpop
  wykładowczyni biologii

  Absolwentka Wydziału Biologii UW na kierunku biotechnologia, współtworzyła i kierowała BioCentrum Edukacji Naukowej oraz Fundację BioEdukacji. Opracowywała i wdrażała programy edukacyjne w środowisku edukacji pozaformalnej, tworzyła nowoczesne pomoce dydaktyczne dla szkół oraz programy szkoleń dla nauczycieli. W działalności naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych zajmowała się diagnozą umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym wśród dzieci i młodzieży. W Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii UW przygotowuje studentów do zawodu nauczyciela biologii.

   

  Chcę, aby biologia w szkole była bliższa przyrody i prawdziwemu doświadczeniu. Uczenie o
  człowieku, o bogactwie życia, czy osiągnięciach współczesnych nauk biomedycznych na
  podstawie treści podręczników jest nudne. Rozwiązaniem jest uważność, refleksja,
  obserwacja, doświadczanie i nauka na przykładach badań naukowych. Krytyczne myślenie i
  podstawy rozumowania naukowego muszą stać się alfabetem młodego pokolenia, a przedmiot
  biologia daje wspaniałe narzędzia, aby kształcić te umiejętności. Takie narzędzia poznajemy i
  doskonalimy w pracy z młodymi nauczycielami.
  W Szkole Edukacji uczy młodych nauczycieli dydaktyki biologii oraz sztuki nauczania.

 • Marcin Karpiński
  tutor, wykładowca dydaktyki matematyki
  „Trzeba iść za dziećmi, za ich ciekawością, niezależnie od tego, czy to się mieści w planie lekcji”.
  Marcin Karpiński
  tutor, wykładowca dydaktyki matematyki

   

  Dydaktyk matematyki. Nauczyciel akademicki, wieloletni nauczyciel matematyki w liceum. Pracował w IBE jako lider Pracowni Matematyki. Redaktor naczelny czasopisma „Matematyka w Szkole”. Współautor programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

  Chciałby, by nauczyciele matematyki potrafili uczyć twórczo. - By to się udało, trzeba pokazywać zależności, pozwalać uczniom na umysłowe eksperymenty, doświadczać. Oglądać problem z różnych stron. Zadanie matematycznie nigdy nie powinno się kończyć wraz z podaniem odpowiedzi - mówi.

  W roku 2008 był członkiem zespołu przygotowującego nową podstawę programową matematyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Od 2010 roku uczestniczy w pracach związanych z projektem PISA. Członek zespołu prowadzącego polską edycję badania TIMSS 2015. - Myślę, że w nauczaniu matematyki jest sporo do zrobienia - zwłaszcza na pierwszym etapie edukacyjnym - mówi o swojej pracy w Szkole Edukacji. Jest jednak optymistą: - W Polsce nie jest jednak wcale najgorzej w porównaniu do innych krajów. Jest na czym budować.

 • Agata Patalas
  wykładowczyni dydaktyki języka polskiego
  „Praca nauczyciela jest twórcza, dzieje się naprawdę, na serio i ma moc kształtowania rzeczywistości. I to jest w niej najcenniejsze”.
  Agata Patalas
  wykładowczyni dydaktyki języka polskiego

   

  Polonistka, wieloletnia nauczycielka w społecznym liceum i liceum wielokulturowym. Brała udział w pracach tzw. konsultacyjnych grup roboczych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (zespół zajmujący się problemem oceniania pracy uczniów) praz przy tworzeniu Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich. Twórczyni autorskich programów realizowanych w szkole we współpracy z pracownikami naukowymi UW i SWPS.

  Wyznawczyni uczenia humanistyki przez doświadczenie oraz potrzeby ciągłego samodoskonalenia się nauczycieli. Działaczka społeczna. Pracowała m.in. w Centrum Edukacyjnym Kultury Żydowskiej w Warszawie, w ramach warsztatów praw człowieka Fundacji Helsińskiej współtworzyła warsztaty dla studentów na temat antysemityzmu. Była członkiem zarządu „Otwartej Rzeczypospolitej” - Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii.

  - Stałam się częścią zespołu Szkoły Edukacji, ponieważ uważam jej program za najpełniejszą, najbardziej odpowiedzialną propozycję dla nauczycieli w Polsce - mówi o sobie. - Nasza kadra zaraża swoją siłą, dobrą energią. SE może być poważnym wsparciem dla nauczycieli, a więc i uczniów, a pośrednio także rodziców - mając jednocześnie duży rozmach i potencjał społeczny.

  Uważa, że zawód nauczyciela miewa swoje ciemne chwile - kiedy w różnych momentach drogi zawodowej pojawia się poczucie bezsensu tego, co się robi. Trudno się go pozbyć, a bardzo przeszkadza, fałszując nieraz obraz tej profesji. - Można temu zaradzić, ucząc się, ja od pierwszych lat praktyki śledzić sens tej pracy przejawiający się w różnych jej aspektach - twierdzi. - Wystarczy uważnie przypatrywać się temu co potrafi uczeń; wiedzieć, jak to robić. I nigdy nie zgubić tej perspektywy.

 • Witold Bobiński
  wykładowca dydaktyki języka polskiego
  „Najbardziej pociągająca w byciu nauczycielem jest nigdy niekończąca się możliwość poznawania i spotykania nowych ludzi, tekstów i… siebie samego”.
  Witold Bobiński
  wykładowca dydaktyki języka polskiego

   

  Polonista z tytułem doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracował jako adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ. Był specjalistą ds. języka polskiego w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w pracach nad podstawą programową kształcenia ogólnego (2008/2009). Ma także duże doświadczenie w pracy jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej. Autor podręczników szkolnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) do języka polskiego i historii; autor podręczników akademickich.

  – Pracuję w Szkole Edukacji, bo jej program stwarza szansę na realizację autorskiego modułu kształcenia nauczycieli polonistów z wykorzystaniem własnych doświadczeń dydaktycznych i naukowych. Pozwala też sięgać do najnowszych osiągnięć zagranicznej dydaktyki języków ojczystych – mówi. Przyszłych nauczycieli przestrzega: ten zawód to konieczność znacznych wyrzeczeń i poświęcenia się – większego niż w zawodach pozbawionych aspektu misji.

 • Agnieszka Sułowska
  wykładowczyni dydaktyki matematyki, tutorka
  „Dobrze przygotowany do pracy nauczyciel potrafi pokazać, że nauka jest fascynująca, przynosi frajdę i satysfakcję z pokonania trudności”.
  Agnieszka Sułowska
  wykładowczyni dydaktyki matematyki, tutorka

   

  – Uważam, że Szkoła Edukacji to wielka szansa, by opracować, przetestować i wdrożyć zupełnie nowy sposób przygotowania nauczycieli do pracy w szkole – mówi. – Daje możliwość wyposażenia ich we wszystkie umiejętności, które pozwolą im swobodnie i pewnie przystąpić do pracy oraz umożliwią kształtowanie i rozwijanie najważniejszych umiejętności uczniów: rozumowania, analizowania, wnioskowania i argumentowania oraz samodzielnego tworzenia sposobu rozwiązania problemu.

  Matematyk. Pracuje także w Instytucie Badań Edukacyjnych w pracowni matematyki, gdzie zajmuje się planowaniem i realizacją badań edukacyjnych dotyczących nauczania matematyki. Od wielu lat kieruje pracami zespołu sprawdzającego część matematyczną badania PISA. Kierowała też projektem CKE EFS, w ramach którego została opracowana koncepcja matury z matematyki i przeprowadzone jej pilotaże. Była ekspertem MEN m.in. w sprawie podstawy programowej z matematyki i recenzentem podręczników do matematyki. Sama również pracowała jako redaktor merytoryczny takich podręczników. Twórczyni ogólnopolskiego konkursu matematycznego. Recenzowała założenia teoretyczne i materiały diagnostyczne badania edukacyjnego rządu Królestwa Arabii Saudyjskiej. Była też nauczycielem matematyki w liceum oraz pracowała z dziećmi uzdolnionymi w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

 • Marcin Chrzanowski
  wykładowca dydaktyki biologii
  Proces dydaktyczny to nie jest proces karny. Jak pisał Martin V. Covington: "To, czy sprawdza się sukcesy, czy błędy, ma naprawdę ogromne znaczenie."
  Marcin Chrzanowski
  wykładowca dydaktyki biologii
 • Kinga Białek
  tutorka, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego
  „Myśląc o uczeniu innych, uczymy się nawzajem”.
  Kinga Białek
  tutorka, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego

   

  – Najpiękniejszą emocją w moim zawodzie jest radość z sukcesu ucznia, któremu się towarzyszyło, niezależnie od tego, czy to bardzo spektakularny sukces – mówi o sobie. Polonistka i hebraistka. W szkole – podstawowej i gimnazjum – pracuje od 2007 roku. Jako członkini Pracowni Języka Polskiego IBE miała okazję uczestniczyć w zespołach projektowych związanych z badaniami edukacyjnymi (m.in. badania SSM, K3). Interesuje ją wszystko, co jest związane z dydaktyką języka polskiego, z uczniami, z nowoczesną, efektywną i wartościową edukacją.

  Projekt Szkoły Edukacji jest dla niej wartościowy na dwóch poziomach: – Z jednej strony realizuje wizję mojej wymarzonej szkoły – opowiada. – Z drugiej, pozwala aktywnie na tę wizję wpływać. A obszarem zmiany dla polskiej szkoły są jej zdaniem kompetencje komunikacyjne, budujące przyjazną atmosferę uczenia się.

 • Jacek Staniszewski
  wykładowca, tutor nauczycieli historii
  Wierzę Korczakowi: "nie takie ważne, żeby człowiek umiał na pamięć, a żeby rozumiał".
  Jacek Staniszewski
  wykładowca, tutor nauczycieli historii
 • Grażyna Sekulska-Gładysz
  tutorka, wykładowczyni przedmiotów wychowawczych i komunikacyjnych
  "Ważne są nie tylko wiedza i pasja, ale także rzemiosło."
  Grażyna Sekulska-Gładysz
  tutorka, wykładowczyni przedmiotów wychowawczych i komunikacyjnych
 • Jakub Lorenc
  wykładowca dydaktyki historii
  "Najważniejszy cel mojej pracy to przekonanie uczniów, że pokój jest ważniejszy niż wojna, a narodowe panteony lepiej budować wokół tych, którzy wojnom potrafili zapobiegać, a nie wokół tych, którzy wojny prowadzili."
  Jakub Lorenc
  wykładowca dydaktyki historii
 • Małgorzata Lelonkiewicz
  superwizja tutorów
  Małgorzata Lelonkiewicz
  superwizja tutorów

  Coach ICF, trenerka, facylituje procesy strategiczne i rozwojowe. Pracuje z zespołami nad poprawą efektywności i komunikacji. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych. W Szkole Edukacji zajmuje się superwizją tutorów. 

 • Aurelia Cyboroń
  tutorka nauczycieli języka polskiego
  Nauczyciel powinien być tym kimś, kto dostrzega w uczniach ich mocne strony nawet wtedy, gdy innym nie przyszłoby do głowy, że takie istnieją.
  Aurelia Cyboroń
  tutorka nauczycieli języka polskiego
 • Hanna Będkowska
  tutorka nauczycieli biologii
  "Jestem przekonana, że można połączyć atrakcyjne dla uczniów nauczanie z realizacją wymagań MEN. Nauka w każdej szkole może być przygodą."
  Hanna Będkowska
  tutorka nauczycieli biologii
 • Tomasz Mazur
  wykładowca filozofii
  Tomasz Mazur
  wykładowca filozofii
 • Ewa Haman
  wykładowczyni psychologii rozwojowej i edukacyjnej
  „Poszukuję takich sposobów nauczania psychologii dla nauczycieli, aby nie tracąc na złożoności wyników badań i nie negując wniosków, które często są niejednoznaczne, można było znajdować wskazówki przydatne w pracy nauczycielskiej”.
  Ewa Haman
  wykładowczyni psychologii rozwojowej i edukacyjnej

  Doktor habilitowana nauk społecznych, psycholingwistka rozwojowa, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Na co dzień zajmuje się badaniem rozwoju leksykalnego dzieci jedno- i dwujęzycznych. Interesują ją czynniki wpływające na to, jak wielu słów uczą się dzieci. Bada także dziecięce słowotwórstwo.

  Jest współautorką wielu narzędzi do pomiaru zasobu słownictwa i poziomu rozwoju językowego dla dzieci polskich: Obrazkowego Testu Słownikowego – Rozumienie, OTSR; Testu Rozwoju Językowego, TRJ) oraz dla dzieci dwujęzycznych przyswajających różne języki: Cross-Linguistic Lexical Tasks, CLT.

  Popularyzuje wiedzę psychometryczną dotyczącą stosowania znormalizowanych testów wśród logopedów, oraz wiedzę o rozwoju językowym i jego zaburzeniach wśród rodziców i nauczycieli.

  Zwolenniczka wolnego dostępu do wyników badań naukowych. Jej publikacje można znaleźć np. na stronie: www.researchgate.net.

  Co myślę o edukacji?

  - Zdając na studia psychologiczne sądziłam, że zostanę nauczycielką polskiego. Chociaż pochłonęły mnie badania podstawowe nad rozwojem językowym, od zawsze interesuję się polską szkołą i zmianami jakie w niej zachodzą lub ich brakiem. Wiem, że trudno jest przekładać wyniki badań na praktykę życia codziennego, ale żałuję, że polski system edukacji tak mało korzysta z dorobku naukowego współczesnej psychologii. W każdym razie, jeśli tak się dzieje, to głównie siłami oddolnymi – twórczych i zdeterminowanych nauczycieli i innych pracowników oświaty, a nie za sprawą systemowych reform.

 • Magdalena Jurewicz
  koordynatorka projektu "Myśląca klasa" i współpraca ze szkołami praktyk
  "Możliwość przyglądania się, jak uczeń próbuje zrozumieć i szansa wspólnego szukania kolejnego kroku to największy przywilej pracy z dziećmi."
  Magdalena Jurewicz
  koordynatorka projektu "Myśląca klasa" i współpraca ze szkołami praktyk

 • Jolanta Sujecka-Zając
  dyrektor Szkoły Edukacji
  „Dzięki działaniom nauczyciela (...) możliwe jest osiąganie wyznaczonych celów edukacyjnych przez każdego uczącego się”.
  Jolanta Sujecka-Zając
  dyrektor Szkoły Edukacji

   

  Romanistka, od 2007 r. profesor w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z interdyscyplinarnie rozumianą glottodydaktyką, a w szczególności z problematyką dotyczącą umiejętności uczenia się (savoir-apprendre) oraz współczesnymi koncepcjami kształcenia językowego podkreślającymi wspierającą rolę nauczyciela jako mediatora w procesie uczenia się języka obcego. 

  W swoich tekstach i wystąpieniach konferencyjnych analizuje także rolę i znaczenie kompetencji międzykulturowej w kształceniu językowym, strategiczne podejście do uczenia się języków obcych, zajmuje się ponadto kwestiami dotyczącymi ewaluacji biegłości językowej.  Autorka ponad 40 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i  zagranicznych oraz opracowaniach zbiorowych, redaktorka i współredaktorka 10 monografii tematycznych w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych. Czynnie działa na rzecz podnoszenia jakości pracy dydaktycznej nauczycieli poprzez liczne szkolenia i warsztaty, jest ponadto autorką wielu materiałów dydaktycznych do nauki języka francuskiego. 

  O edukacji według mnie

  Jestem gorącą zwolenniczką tez izraelskiego psychologa Reuvena Feuersteina, który głosił zasadę modyfikalności poznawczej, jako niezbywalnej cechy ludzkiej natury. Twierdził on, że każdy może się zmienić poznawczo, stać się skuteczniejszym w swoim sposobie uczenia się, dostrzec swoje mocne strony i lepiej je wykorzystać. Dzięki działaniom nauczyciela, który zapewnia tzw. upośrednione uczenie się, czyli innymi słowy uczenie się przefiltrowane przez mediację osoby dorosłej, możliwe jest osiąganie wyznaczonych celów edukacyjnych przez każdego uczącego się. « Chromosomy nie powinny mieć ostatniego słowa » - mawiał, a każdy mur poznawczy da się zburzyć. A zatem niech « mury runą » !

 • Iwona Kołodziejek
  tutorka, wykładowczyni KLUCZa (Klimatu Uczenia)
  „Najtrudniej jest towarzyszyć zamiast przewodzić”.
  Iwona Kołodziejek
  tutorka, wykładowczyni KLUCZa (Klimatu Uczenia)

  Polonistka, jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie dydaktyki. Pracowała w ośrodku socjoterapeutycznym, którego podopieczni skradli jej serce. Swoją pracę doktorską (obronioną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) poświęciła problemowi różnicowania polonistycznego procesu kształcenia, szczególnie w odniesieniu do potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jest współautorką książki: „Klasa szkolna – przestrzeń działania nauczyciela polonisty”.

  Uczyła w gimnazjum, liceum, a teraz uczy w podstawówce i twierdzi, że niezależnie od typu szkoły bycie nauczycielką - polonistką jest równie piękne, ważne i satysfakcjonujące.

  W SE prowadzi przedmioty związane z rozwojem kompetencji wychowawczych, ponieważ bardziej niż cokolwiek innego obchodzą ją w szkole relacje. Jest też tutorką nauczycieli języka polskiego. – W Szkole Edukacji nie dzielimy świata na szkolny i akademicki. Podmiotem naszego zainteresowania są uczniowie. Ich dobro determinuje wszystkie nasze działania – mówi.

  Marzy o gruntowych zmianach systemu edukacji, jednocześnie szukając sposobów na małe konkretne działania zmieniające to, co tu i teraz.  

 • Joanna Stocka
  tutorka nauczycieli biologii
  Joanna Stocka
  tutorka nauczycieli biologii

  Nauczycielka biologii i przyrody, trenerka, coach, mediatorka. Zdobywała doświadczenie zarówno w szkołach systemowych, jak i edukacji alternatywnej. Tutorka młodzieży w edukacji domowej. Ekspertka projektu z zakresu zastosowania metody badawczej w edukacji przyrodniczej w Centrum Nauki Kopernik. Autorka i współautorka  licznych publikacji pokonferencyjnych a także podręczników szkolnych i poradników metodycznych dla nauczycieli biologii i przyrody.

 • Beata Kotarba
  wykładowczyni, tutorka nauczycieli matematyki
  „Chciałabym, by nauczyciele – którzy dopiero zaczynają pracę – otrzymywali więcej wsparcia w oswajaniu rzeczywistości szkolnej, w sytuacjach trudnych wychowawczo, by mieli możliwość wymiany doświadczeń".
  Beata Kotarba
  wykładowczyni, tutorka nauczycieli matematyki

  W Szkole Edukacji wspiera studentów w ich indywidualnym rozwoju kompetencji nauczycielskich. Wieloletni nauczyciel matematyki i informatyki w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej. Zaangażowana społecznie: współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy programach Szkół Uczących Się. Była mentorem w kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej przy fundacji CEO. Pracowała także jako lider zespołu matematyczno – przyrodniczego w projekcie Laboratorium Praktyk Edukacyjnych SUS w Centrum Edukacji Obywatelskiej Oceniania Kształtującego.

  – W SE najbardziej cenię innowacyjny sposób kształcenia studentów, który pozwoli im miękko wylądować w rzeczywistości polskiej szkoły – wyjaśnia. – Codzienna praktyka, możliwość doświadczania i analizowania różnych szkolnych sytuacji wspólnie z mentorem, tutorem czy w grupie studentów pozwala na dokonywanie rzetelnej autorefleksji dotyczącej pracy nauczyciela.

 • Maria Samborska
  wykładowczyni dydaktyki matematyki
  „Najcenniejsza w pracy nauczyciela jest możliwość obserwowania uczniów, którzy rozwijają się, pokonując często własne ograniczenia, i wspieranie ich w tym procesie”.
  Maria Samborska
  wykładowczyni dydaktyki matematyki

  – W Szkole Edukacji zajmuję się m.in. współtworzeniem programu SE oraz współpracą ze szkołami praktyk: to zadanie obejmuje m.in. prowadzenie warsztatów dla przyszłych mentorów i indywidualne spotkania z nimi w szkołach – opowiada o sobie.

  Pracuje w SE, bo chce brać udział we współtworzeniu miejsca, które będzie miało realny wpływ na poprawę jakości polskiej edukacji. Ukończyła matematykę, przygotowuje pracę doktorską dotyczącą dydaktyki tego przedmiotu. Pracuje naukowo, ale ma także doświadczenie pracy jako nauczyciel gimnazjalny. Interesuje się edukacją alternatywną, w tym m.in. pedagogiką Marii Montessori. Zaangażowana społecznie wieloletnia harcerka, współtwórczyni eksperymentalnego szkolnego programu nauczania. Pracowała w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i na Politechnice Krakowskiej.

 • Grażyna Czetwertyńska
  wykładowczyni
  „Szkoła Edukacji to realizacja moich marzeń o stworzeniu miejsca dla szerokiej ponadprzedmiotowej refleksji nad edukacją”.
  Grażyna Czetwertyńska
  wykładowczyni

   

  Doktor nauk humanistycznych. Wiedzy o tym, jak uczyć siebie i innych, poszukiwała na studiach i kursach w Polsce, Wlk. Brytanii i USA. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Artes Liberales (d. Instytut Badań Interdyscyplinarnych) UW. Należy do Rektorskiego Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na UW. Była wicedyrektorem Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną, wicedyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN. Ma też wieloletnie doświadczenie pracy jako nauczyciel w jednym z warszawskich liceów.

  - W Szkole Edukacji zajmuję się zagadnieniami związanymi z procesem nauczania/uczenia się, począwszy od zasad organizacyjnych i celów tego procesu, po treści i metody prowadzące do ich realizacji - mówi o sobie. Jest przekonana, że zawód nauczyciela uprawiany mądrze, przez świadomych profesjonalistów, prawie nie ma ciemnych stron. - Może, a nawet powinien dawać satysfakcję ze społecznej ważności, radość z tworzenia i przyjemność z ciągłego samodoskonalenia - mówi. - Jeśli tak nie jest, mamy coś do zrobienia w sprawie pokazywania wyjątkowej roli nauczyciela, zwiększania jego autonomii, wyposażania w wiedzę i umiejętności oraz wspierania w stałym rozwoju, aby mógł z tej autonomii swobodnie korzystać.

Obejrzyj

Bądź na bieżąco