Szukamy szkół otwartych na pokazywanie swojej praktyki innym, gotowych na tworzenie i rozwijanie pracy w zespole profesjonalnych nauczycieli.
prof. Jolanta Sujecka-Zając, dyrektor SE
Szkoła Edukacji niesamowicie mnie otworzyła. Kontakt z ekspertami z amerykańskich szkół, poznawanie tego, jak pracuje się z uczniami w innych miejscach na świecie są bardzo rozwijające.
Kinga Popielas, mentorka SE w Gimnazjum nr 15 w Warszawie
Poznałam nowe techniki pracy, ciekawe pomysły na prowadzenie lekcji. SE to zupełnie inne spojrzenie na sam proces nauczania, zwrócenie uwagi na potrzeby uczniów oraz własne, jako nauczyciela.
Iwona Skiba, mentorka SE w SP nr 1 w Piastowie
Najbardziej obawiałam się tego, że współpraca ze Szkołą Edukacji będzie dla mnie czasochłonna. Tak naprawdę ten wygospodarowany czas okazał się niezwykle cenny.Pozwolił mi lepiej przygotować się i przemyśleć kolejne lekcje.
Dorota Zych, mentorka SE w SP nr 314 w Warszawie
Studenci Szkoły Edukacji wiedzą więcej niż moi poprzedni praktykanci. Są już po pięcioletnich studiach i nie przychodzą do szkoły tylko po to, aby odbyć praktyki. Oni chcą z tych praktyk skorzystać.
Beata Zajączkowska, mentorka SE w Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Współpraca ze Szkołą Edukacji

Szkoła Edukacji stale poszukuje do współpracy cenionych nauczycieli, którzy chcą dzielić się wiedzą, a jednocześnie cały czas podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Integralną częścią nauki w Szkole Edukacji są codzienne praktyki. Studenci odbywają je w starannie wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas praktyk towarzyszą im mentorzy – nauczyciele języka polskiego, historii, biologii lub matematyki, zatrudnieni w szkołach, którzy w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli odgrywają jedną z kluczowych ról. Przez 10-12 tygodni mentorzy umożliwiają studentom obserwację swoich lekcji oraz zapewniają opiekę nad przygotowaniem i prowadzeniem zajęć przez studenta.

Kto może zostać mentorem?

Kandydaci muszą być zatrudnieni na stanowisku nauczyciela matematyki, historii, biologii lub języka polskiego w wymiarze większym niż pół etatu w szkole podstawowej lub średniej w Warszawie albo jej okolicach.

Korzyści dla nauczyciela

 • udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu wiedzy przedmiotowej i dydaktycznej z udziałem ekspertów krajowych, a także specjalistów z Teachers College Colubia University,
 • nowe pomysły na prowadzenie własnych lekcji,
 • kontakty z innymi nauczycielami i możliwość wymiany doświadczeń,
 • doświadczenie we wspieraniu rozwoju studenta, przydane w pracy metodyka,
 • wynagrodzenie za opiekę nad praktykami studenta (dla mentora i dyrektora szkoły).

Korzyści dla szkoły

 • bezpłatne warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli języka polskiego, historii, biologii i matematyki,
 • dostęp do materiałów edukacyjnych, najnowszej literatury krajowej i światowej z zakresu dydaktyki szkolnej,
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez SE oraz naszych partnerów z Polski i USA (seminaria, wykłady, konferencje).

Absolwent Szkoły Edukacji potrafi profesjonalnie planować, monitorować i modyfikować lekcję w zależności od potrzeb uczniów, jest również przygotowany do pracy jako wychowawca.

Korzyści dla szkoły:

 • indywidualne, merytoryczne wsparcie dla zatrudnionego absolwenta przez okres 2 lat od rozpoczęcia pracy;
 • możliwość uczestnictwa dyrektora szkoły w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez SE z udziałem specjalistów Teachers College Columbia University oraz oraz innych krajowych i zagranicznych ekspertów;
 • możliwość uczestniczenia nauczycieli w wydarzeniach organizowanych przez SE z udziałem krajowych i zagranicznych specjalistów edukacyjnych. W Szkole Edukacji odbyły się m.in. spotkania z ekspertami z Teachers College, Indiana University, członkami zespołów badawczych PISA i TIMSS oraz wykłady prof. Tadeusza Sławka, prof. Ryszarda Koziołka, prof. Przemysława Czaplińskiego czy prof. Ewy Guderian-Czaplińskiej.

Nauczyciele i dyrektorzy szkół zainteresowani współpracą ze Szkołą Edukacji lub zatrudnieniem jej absolwenta proszeni są o kontakt z Magdaleną Jurewicz: m.jurewicz@szkolaedukacji.pl, 501 701 125.

Magdalena Jurewicz, m.jurewicz@szkolaedukacji.pl, 501 701 125.

 • rozwijanie krytycznego myślenia u uczniów,
 • warsztaty pisarskie,
 • metody analizy tekstów literackich i tekstów kultury,
 • analiza postępów uczniów w zakresie odbioru tekstu,
 • argumentacja na lekcjach języka polskiego,
 • filozofa i pragmatyka pracy w grupach.
 • jak funkcjonalnie uczyć o języku?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • modelowanie w kombinatoryce,
 • twierdzenie o trzech prostych prostopadłych (o pożytkach z przycinania wielościanów),
 • dyskusja na lekcjach matematyki,
 • kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
 • planowanie pracy z zadaniem (model japoński),
 • monitorowanie, analiza rozumowań, planowanie,
 • pogłębianie zadań matematycznych,
 • planowanie działu według koncepcji Understanding by Design.