Projekty Szkoły Edukacji

Projekty Szkoły Edukacji

W Szkole Edukacji prowadzimy nie tylko bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli, kursy doskonalące czy seminaria. Nasi wykładowcy realizują także wiele projektów z dziedziny  dydaktyki przedmiotowej i zagadnień psychologiczno-wychowawczych. Są one otwarte dla nauczycieli, a także dla studentów i edukatorów. Zapraszamy!

Projekty Szkoły Edukacji

Myśląca Klasa

Myśląca Klasa jest innowacyjną metodą prowadzenia zajęć, opracowaną przez kanadyjskiego eksperta edukacji matematycznej, prof. Petera Liljedahla.  To zestaw drobnych zmiany w sposobie prowadzenia lekcji, które mogą w rewolucyjny sposób zmienić klasową rzeczywistość i pobudzić aktywność i kreatywność uczniów. W Szkole Edukacji badamy ją i rozwijamy tak, by mogła służyć nauczycielom wielu przedmiotów. Koordynatorką projektu jest Magdalena Jurewicz. Więcej

Buszujący w słowach

„Buszujący w słowach” to blog o czytaniu w szkolnej klasie i o tym, jak wspierać uczniów i uczennice w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania. Znajdziecie tam pomysły na lekcje, garść badań, a także wiele ciekawostek. Autorkami są Kinga Białek i Magdalena Swat-Pawlicka. Więcej

Zwierszenia – projekt poetycki dla nauczycieli

„Zwierszenia” to projekt poświęcony poezji, zwłaszcza jej uczeniu w szkołach podstawowych i liceach. Grupa studentów i absolwentów Szkoły Edukacji dzieli się pomysłami, tekstami, wiedzą i doświadczeniem.  Efektem są pomysły na lekcje o poezji – zarówno krótkie, 15 minutowe mini-lekcje, jak i 90-minutowe zajęcia. Wszystkie nadają się także do twórczej modyfikacji. Autorką i koordynatorką projektu jest Agata Patalas.  Więcej