Warsztaty dla rad pedagogicznych

Warsztaty dla rady pedagogicznej

Szukasz szkolenia dla rady pedagogicznej w swojej szkole? Jeśli tak, jesteś w dobrym miejscu! Zapraszamy na autorskie warsztaty dla rad pedagogicznych, organizowane przez Fundację Dobrej Edukacji w ramach programu Szkoły Edukacji PAFW i UW.

Organizujemy warsztaty dla rad pedagogicznych na terenie danej szkoły. Mamy w ofercie warsztaty dydaktyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne.

Warsztaty dla rad pedagogicznych w roku szkolnym 2019/2020

 • Praca zespołowa – zadania w kawałkach. Warsztat poświęcony zadaniom z matematyki do pracy w 4-6 osobowych zespołach. Porusza także temat rozwiązywania, omawiania reguł pracy, korzyści i trudności.
 • Budowanie myślącej klasy. Pierwsze wprowadzające szkolenie prezentujące początek pracy z metodą opisującą 14 elementów, które nauczyciel może zmodyfikować, aby zaangażować swoich uczniów i zmobilizować do namysłu nad ważnymi zagadnieniami.
 • Współpraca z rodzicami. Praktyczny warsztat, podczas którego uczestnicy przyglądają się elementom współpracy oraz czynnikom, które wpływają na jej udany bądź utrudniony przebieg.
 • Skąd wiesz, że zrozumieli? Warsztat poświęcony takim zadaniom matematycznym i metodom pracy nad nimi, które pozwalają budować w uczniach rozumienie pojęć matematyki szkolnej.
 • Empatia a profilaktyka antydykryminacyjna i antyprzemocowa. Warsztat poświęcony budowaniu postawy empatycznej wobec uczniów, a także rodziców i współpracowników, badaniu potencjału empatii w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy.
 • Kształtowanie nawyków umysłowych uczniów w codziennym działaniu nauczycieli. Warsztat prezentujący dobre nawyki pracy umysłowej, nad którymi można pracować w szkole.
 • Modele działań sprzyjających rozwojowi umiejętności myślenia. Prezentacja modeli sprzyjających samodzielnemu myśleniu uczniów i rozpoznawaniu przez nich krytycznych punktów procesu uczenia się, rozwijania i utrwalania wiedzy.

Warsztaty psychologiczne

 • Polecenie Prośba Pytanie. Warsztat poświęcony różnym sposobom komunikacji i ich użyteczności w klasie. 
 • Zasady. Warsztat dotyczący sposobu tworzenia zasad współpracy w klasie, uwzględniania specyfiki klasy, sytuacji trudnych, a także  reagowania na przejawy nieprzestrzegania wcześniej ustalonych zasad.
 • Jak chwalić? Warsztaty mają na celu wyposażenie nauczycieli w podstawowe narzędzia niezbędne do pracy na pozytywnych wzmocnieniach.
 • Jak rozwija się Twój uczeń? Zarys psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Prezentuje zasoby, z którymi dziecko trafia do szkoły i określa bariery, jakie może napotkać. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja nad miejscem zachowań agresywnych.

Prowadzący warsztaty

Warsztaty są prowadzone w szkole przez wykładowców akademickich z doświadczeniem nauczycielskim i dydaktycznym. Wykładowcy Szkoły Edukacji zostali też przeszkoleni przez wiodących amerykańskich i europejskich specjalistów w zakresie kształcenia nauczycieli, a program nauczania powstał we współpracy z nowojorskim Teachers College na Uniwersytecie Columbia.

Jeśli chcesz poznać szczegółowy opis warsztatów, znajdziesz go TUTAJ

Koszt warsztatów: 2100 zł

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat kursów, skontaktuj się z Małgorzatą Siłką: m.silka@szkolaedukacji.pl tel. 505 759 800