Czy 2,5 latka można zapisać do przedszkola?

Czy 2,5 latka można zapisać do przedszkola

Czy zastanawiasz się, kiedy Twoje dziecko może rozpocząć edukację przedszkolną? Podpowiemy, kiedy najszybciej możesz zapisać dziecko do przedszkola.

Obecna sytuacja wielu rodziców i opiekunów sprawia, że coraz częściej wnioski o przyjęcie do przedszkola dotyczą próśb o przyjęcie 2,5 latków. Czy jest to możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić? i co na ten temat mówią przepisy? Dodatkowo poniżej pobierzesz gotowy wzór wniosku o przyjęcie 2,5 latka do Przedszkola:

Podanie o przyjęcie 2,5 latka do Przedszkola – wzór

Edukacja przedszkolna – kogo obejmuje?

Wychowanie przedszkolne dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Traktuje o tym art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Z kolei art. 14 ust. 1 b mówi o tym, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach do placówki przedszkolnej może zostać przyjęte dziecko, które właśnie ukończyło 2,5 roku.

Prawo oświatowe również odnosi się do tej kwestii. Jednak ani ustawa o systemie oświaty, ani prawo oświatowe nie precyzują dokładnie, co według nich oznacza „szczególny przypadek”. Jak zatem należy to rozpatrywać tę kwestię?

Przyjęcie 2,5 latka do przedszkola – kwestia szczególnego przypadku

Mówiąc o „szczególnym przypadku”, mamy na myśli trudną sytuację rodzinną dziecka, a nawet losowe zdarzenie w jego rodzinie. Wpływ może mieć na to również fakt uczęszczania do przedszkola rodzeństwa dziecka.

Przy przyjmowaniu do placówki przedszkolnej 2,5 latka istotny jest poziom rozwoju dziecka umożliwiający funkcjonowanie w grupie, a także jego poziom samodzielności.

Jak wygląda procedura przyjmowania 2,5 latka do przedszkola?

Procedury mogą się nieznacznie różnić w zależności od placówki przedszkolnej. W praktyce wygląda to jednak tak, że w przedszkolu zostaje powołana komisja rekrutacyjna. Jej obowiązkiem jest przyjmowanie dzieci, które na dzień 1 września ukończyły 2,5 roku. Oczywiście pod warunkiem, że pozostają wolne miejsca.

Pierwszeństwo mają bowiem dzieci w wieku 3-6 lat. Komisje rekrutacyjne najczęściej boją się przyjąć dziecko 2,5- letnie z trudną sytuacją w miejsce dziecka 3-letniego. Mogą się narazić na zaskarżenie tej decyzji przez rodzica dziecka 3-letniego, które do przedszkola nie zostało przyjęte.

Takie zaskarżenie decyzji przedszkola z kolei mogłoby zostać uznane za zasadne, ponieważ, jak już wspominaliśmy – dzieci w wieku 3-6 lat mają pierwszeństwo.

Jakie są zadania dyrektora, który przyjmuje 2,5-letnie dzieci?

Dyrektor placówki, który rekrutuje 2,5-letnie dzieci – musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim polegają one na odpowiednim wyposażeniu sal przedszkolnych.

Koniecznym jest zapewnienie odpowiedniej liczby personelu, która dostosowana będzie do ilości i wieku dzieci. Zadaniem dyrektora (przy współpracy z kadrą pedagogiczną) jest również edukacja rodziców.

Odpowiednio wcześniej zależy uświadomić rodzicom oczekiwania wobec dzieci. Rodzice dzieci 2,5-letnich muszą mieć czas na przygotowanie dziecka do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, a tę z kolei najlepiej rozpoczynać stopniowo.

Jak pracować z 2,5-letnim dzieckiem?

Nie ma jednego, uniwersalnego modelu pracy z tak małymi dziećmi. Zależy to od wielu czynników, np. od poziomu rozwoju dzieci i ich samodzielności. Istotne jest również podejście rodziców i sposób przygotowania dziecka do uczęszczania do przedszkola. Znaczący wpływ może mieć również wyposażenie placówki, liczba dzieci w grupie, liczebność grupy, liczba osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi, wspierających nauczyciela.

Warto również przyjrzeć się kompetencjom pedagogicznym personelu przedszkola. Co to tak naprawdę oznacza? Dzieci 2,5 roczne bardzo różnią się od siebie. Mnogość czynników sprawia, że dzieci wykazują bardzo indywidualne i zróżnicowane tempo rozwoju. Jedne ukończyły trening czystości i samodzielnie spożywają posiłki, bardzo dobrze mówią. Inne z kolei różnią się rozwojem zarówno fizycznym, umysłowym, jak i emocjonalnym.

Wynika z tego wniosek, iż poszczególne grupy maluchów wymagają różnego podejścia, w zależności od ich poziomu samodzielności. To z kolei są w stanie ocenić dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, którzy na co dzień pracują z dziećmi.

Czy 2,5-letnie dziecko jest gotowe na przedszkole?

Jeśli jesteś rodzicem i zastanawiasz się nad tym, jak i czy Twój maluch poradzi sobie w przedszkolu, przed wysłaniem wniosku o jego przyjęcie do placówki, warto zadać sobie kilka pytań.

Niezależnie od tego czy myślisz o wyborze przedszkola państwowego, czy prywatnego, pamiętaj, że Twój 2,5- latek musi posiadać już pewne umiejętności. Ważne jest, aby od najmłodszych lat był uczony samodzielności. Unikaj wyręczania go w prostych czynnościach.

Dziecko mające już ponad 2 lata bez problemu poradzi sobie w najmłodszej grupie rówieśników, jeśli zostanie nauczony jedzenia łyżką, i będzie wiedziało, jak sygnalizować swoje potrzeby fizjologiczne.

Niektóre przedszkola publiczne dopuszczają korzystanie przez dzieci z pieluch. Dlatego jeśli wiesz, że Twoje dziecko nie potrafi korzystać jeszcze z toalety, być może lepszą alternatywą będzie zapisanie dziecka do żłobka bądź prywatnego przedszkola, które deklaruje, że zmienia wychowankom pieluszki.

W przedszkolu zdecydowanie znacznie lepiej odnajdzie się dziecko, które w sposób komunikatywny porozumiewa się z innymi. Dlatego tak ważna jest wstępna ocena rodziców, którzy doskonale znają swoje dziecko i wiedzą, które rozwiązanie będzie dla niego najlepsze.