Czy przyjęcie 2-latka do przedszkola jest możliwe?

Czy przyjęcie 2-latka do przedszkola jest możliwe

Czy wiesz, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na każdej gminie ciąży obowiązek umożliwienia korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 6 roku życia? Co zrobić, gdy masz dziecko w wieku 2 lat, a Ty np. planujesz wrócić do pracy?

Wielu rodziców ma dylemat, w jakim wieku ich dzieci powinni rozpocząć edukację przedszkolną. Czy wszystkie trzylatki muszą trafić do przedszkola? Na jakich warunkach są przyjmowane dzieci i jaką masz pewność, że znajdzie się miejsce również dla Twojego 2-letniego malucha?

Edukacja przedszkolna a obowiązek gminy

Pamiętaj, że ustawodawca pozwala na rozpoczęcie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jeśli widzisz taką potrzebę i chcesz złożyć wniosek o przyjęcie Twojego dziecka do przedszkola – masz prawo to zrobić. Nikt jednak nie narzuca takiego obowiązku, co oznacza, że edukacja przedszkolna jest obligatoryjna (nieobligatoryjna).

Gmina powinna zapewnić miejsce w przedszkolu również dzieciom starszym. Oczywiście w przypadku, gdy z jakichś przyczyn odroczono im rozpoczęcie obowiązku szkolnego. Jak wygląda sytuacja w przypadku młodszych dzieci? Jeśli jesteś rodzicem 2-latka, dobrze trafiłaś. Podpowiemy, co na ten temat mówią przepisy.

Kiedy edukacja przedszkolna może być obowiązkowa?

W sytuacji, gdy dziecko kończy 6 lat, obowiązkowe staje się odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej.

Oznacza to, że w roku, w którym Twoje dziecko kończy 6 lat, musi od 1 września rozpocząć edukację w tzw. zerówce, która uznawana jest za przygotowanie do edukacji szkolnej. Odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku spoczywa na rodzicach dziecka.

Wniosek do przedszkola – kiedy złożyć?

Prawo oświatowe, a dokładniej – art. 31 ust. 1 z 15 grudnia 2016 r., mówi o tym, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Z praktyki wynika, iż wnioski o przyjęcie do przedszkola przyjmowane są na przełomie lutego i marca.

Kolejność zgłoszeń nie jest brana pod uwagę, z kolei wyniki najczęściej ogłaszane są na początku kwietnia.

W przedszkolach publicznych, czyli tzw. państwowych, które są finansowane przed gminę, pięć godzin dziennie jest przeznaczone na realizację podstawy programowej. Równoznaczne jest to z tym, że są to godziny całkowicie bezpłatne i rodzice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Wyjątek stanowić mogą opłaty za wyżywienie, zajęcia dodatkowe bądź przebywanie dziecka w placówce w dodatkowych godzinach.

Dwulatek w przedszkolu – czy to dobry pomysł?

Przepisy dotyczące wychowania przedszkolnego traktują o tym, iż z wychowania przedszkolnego nie może skorzystać dziecko, które nie ukończyło 2,5 lat. Dowodem na to jest art. 31 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Wspomniany zapis w prawie oświatowym wskazuje konkretny wiek, w którym dziecko może uczęszczać do przedszkola.

Dziecko musi ukończyć 2,5 rok życia, aby zostać objętym wychowaniem przedszkolnym. W praktyce oznacza to, że możesz zapisać dziecko do przedszkola nie szybciej niż w trzydziestym pierwszym miesiącu życia.

Niestety, przepisy nie uznają wyjątków, na mocy których możliwe byłoby zapewnienie 2-latkowi opieki w przedszkolu. Takie dziecko powinno być pod opieką żłobka lub korzystać z innej, podobnej formy opieki dla dzieci do 3 lat.

Dwulatek w przedszkole – konsekwencje

W związku z tym, że ustawa zabrania korzystania przez dzieci poniżej 2,5 roku z wychowania przedszkolnego, zarówno w publicznych, jak i niepublicznych oddziałach przedszkolnych, wniosek taki powinien zostać zawsze rozpatrzony negatywnie jeśli dziecko nie ma przynajmniej 2,5 roku.

Jeśli jednak wydarzyłoby się inaczej, placówka naraża się na przeprowadzenie kontroli przez organ nadzoru pedagogicznego. W tym przypadku głównie chodzi o ocenę przestrzegania przepisów, które dotyczą działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Należy również podkreślić, że jeśli niepubliczne przedszkole przyjmie 2-latka do grupy przedszkolnej, nie otrzyma ono dotacji na to dziecko. Wynika to z kolei z przepisów o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

Jeśli zastanawiasz się, jaki wiek dziecka jest odpowiedni na rozpoczęcie edukacji przedszkolnej – podpowiadamy, iż niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ma wpływ na to wiele czynników. Mamy na myśli aspekty związane z gotowością emocjonalną, rozstaniem z rodzicem, a także samodzielność dziecka.

Czasami rodzicom trudno jest jednoznacznie to ocenić i podjąć decyzję o wieku, w którym maluch powinien rozpocząć uczęszczanie do przedszkola. Dlatego, jeśli nie jesteś pewna, warto pójść na tzw. dni otwarte, podjąć próbę przejścia adaptacji, aby przekonać się, czy to jest właściwy czas dla Twojej pociechy.

Wiele zależy również od Twojej rodzinnej sytuacji i potrzeb. Warto jednak zaznaczyć, że psychologowie twierdzą, iż dziecko do 3 roku życia rozwojowo najbardziej potrzebuje bliskiego kontaktu z osobą dorosłą, a niekoniecznie grupy rówieśniczej. Chociaż to również zależy od wielu elementów, chociażby od charakteru i temperamentu dziecka.

Podanie o przyjęcie 2,5 latka do Przedszkola – wzór