Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela – wzór

17,00 

Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela to bardzo ważny dokument, który jest obowiązkiem szkoły w stosunku do zatrudnionego nauczyciela. Co zawiera ta informacja i jakie są terminy jej przekazania?

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia nauczyciela. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej.

Opis

Czym jest informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela?

Informacja o warunkach zatrudnienia dla nauczyciela to podstawowy dokument, który przekazywany jest nowo zatrudnionemu nauczycielowi. Nowelizacja ustawy z kwietnia 2023 roku wprowadziła znacznie obszerniejszy opis warunków zatrudnienia.

Nowa informacja obowiązuje, w przypadku pracowników zatrudnionych począwszy od 7 kwietnia 2023 roku. Szkoła nie ma obowiązku aktualizowania informacji w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed nowelizacją ustawy. Nową informację należy przedstawić także pracownikom zatrudnionym w tym dniu, ale tylko na ich wniosek papierowy lub elektroniczny.

Po złożeniu wniosku szkoła ma 3 miesiące na zaktualizowanie informacji. W stosunku do wcześniejszej wersji nowa informacja jest rozbudowana o informacje o zasadach rozwiązania stosunku pracy czy zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy.

Podstawa prawna zamiast opisu

Nowa informacja o warunkach zatrudnienia umożliwia zastąpienie opisu właściwą podstawą prawną. Nie dotyczy to jednak zasad przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy, terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy, usprawiedliwiania nieobecności w pracy jak również układu zbiorowego pracy.

Podanie podstawy prawnej jest o wiele mniej czasochłonne niż tworzenie obszernego opisu, warto więc wykorzystać tę możliwość w tym zakresie, w którym jest to możliwe.

Jakie informacje przekazywane są w ciągu 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy

 • Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy; w przypadku nauczycieli nie ma normy dobowej, a więc jedynie norma tygodniowa wynosząca 40h.
 • Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy; tutaj także podajemy jedynie tygodniowy wymiar czasu pracy. Warto podać także obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć.
 • Przerwy w pracy; osobie pracującej dłużej niż 6 godzin dobowo przysługuje 15 minut przerwy w pracy. Przerwa należy się także matce karmiącej. Niepełnosprawnemu pracownikowi przysługuje 15-minutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.
 • Dobowy i tygodniowy odpoczynek; w każdej dobie nauczycielowa obowiązuje 11h odpoczynku dobowego, a także 35h odpoczynku tygodniowego w każdym tygodniu.
 • Zasady dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią; o godzinach nadliczbowych mówimy, gdy przekroczona zostanie tygodniowa norma czasu pracy (40h). Zasady Kodeksu Pracy określają zasady przydzielania wynagrodzenia i dodatku za te godziny. Dodatkowe wynagrodzenie za tzw. pensum, czyli przekroczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć liczy się według osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy i regulamin wynagradzania nauczyciela.
 • Zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę; ta informacja jest przekazywana tylko wówczas, gdy stosuje się pracę zmianową.
 • Zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy; dotyczy to nauczycieli uzupełniających pensum lub dojeżdżających na zajęcia nauczania indywidualnego, W informacji należy zawrzeć środek komunikacji i zasady finansowania przejazdów. Ta informacja wymaga szczegółowego opisu, nie wystarczy jedynie podstawa prawna.
 • Inne niż uzgodnione w umowie o pracę składniki wynagrodzenia i świadczenia pieniężne bądź rzeczowe; chodzi tu przede wszystkim o świadczenia z ZFSŚ, świadczenia urlopowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową, dodatek wiejski, świadczenie na start, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy i odprawę emerytalno-rentową.
 • Wymiar przysługującego płatnego urlopu; chodzi o urlop wypoczynkowy, urlop dla poratowania zdrowia czy urlop szkoleniowy i inny płatny urlop.
 • Zasady rozwiązania stosunku pracy (zasady formalne, okres wypowiedzenia, termin odwołania się do sądu pracy),
 • Prawo pracownika do szkoleń, o ile pracodawca je zapewnia;
 • Informacja o układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym; w przypadku oświaty układ i porozumienie zbiorowe są spotykane rzadko,
 • Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłacania wynagrodzenia za pracę; w przypadku nauczyciela wynagrodzenie płatne jest miesięcznie, przelewem na rachunek bankowy lub w gotówce na wniosek nauczyciela, w pierwszym dniu miesiąca z góry bądź w ostatni dniu miesiąca z dołu, jeśli wynagrodzenie jest zależne od faktycznie wykonanej pracy. W przypadku tej informacji konieczny jest szczegółowy opis zamiast podstawy prawnej.
 • Pora nocna; jest to 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00, określona w regulaminie pracy,
 • Sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy; tutaj również konieczny jest szczegółowy opis, gdyż kwestie te reguluje regulamin przyjęty w danej placówce.

Informacje przekazywane w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia pracy

 • Nazwa instytucji zabezpieczenia społecznego,
 • Informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym zapewnianej przez pracodawcę.

Informacja o warunkach zatrudnienia u danego pracodawcy może zostać przedstawiona w formie papierowej i elektronicznej. W drugim przypadku konieczne jest zachowanie dowodu przekazania lub otrzymania informacji przez pracownika.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Informacja o warunkach zatrudnienia nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.