Artkuły napisane przez:Joanna Duplaga

dziecko z rodzicem podczas diagnozy funkcjonalnej dziecka

Czym jest diagnoza funkcjonalna dziecka? Rolą nauczyciela, jak i rodziców jest wspieranie dziecka na każdym etapie jego rozwoju. Aby wsparcie to mogło być efektywne, konieczna jest wnikliwa obserwacja dziecka, jego zachowań, trudności, słabych i mocnych stron. Taka obserwacja pozwala na wczesne zauważenie ewentualnych dysfunkcji i odpowiednie pokierowanie całym procesem edukacyjno-terapeutycznym.…

proces-przygotowania-innowacji-pedagogicznej

Innowacje pedagogiczne – przykłady i rodzaje Praca nauczyciela to praca wyjątkowo twórcza i kreatywna na wielu płaszczyznach. Rzeczywistość jednak zmienia się błyskawicznie, a co za tym idzie, zmieniają się także potrzeby, oczekiwania, jak i problemy i trudności uczniów. Odpowiedzią na zmienność otaczającej nas rzeczywistości są innowacje pedagogiczne. Czym właściwie jest…

Nauczyciel podczas swojej pracy zawodowej ma szansę na otrzymanie wielu nagród. Ich rodzaje, wysokości, a także warunki przyznawania określają przepisy. Jakie nagrody może otrzymać nauczyciel i według jakich kryteriów? Na te pytania odpowiadamy poniżej. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela Długoletnia praca nauczyciela może zostać nagrodzona tzw. nagrodą jubileuszową. Kryterium jej przyznawania…

fragment - przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

Każdego roku, zwykle z okazji Dnia Edukacji Narodowej, najlepsi pedagodzy, którzy wyróżniają się swoją pracą, otrzymują nagrodę Kuratora Oświaty. Aby ją otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiednio uzasadnionego wniosku do Kuratorium przez Dyrektora Szkoły. Kto może otrzymać nagrodę i jak uzasadnić wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz…

Pedagog specjalny a oligofrenopedagog – różnice

W powszechnym obiegu oligofrenopedagog jest często utożsamiany z pedagogiem specjalnym. Czy te dwie specjalności rzeczywiście dotyczą tego samego zawodu? Czym różni się pedagog specjalny od oligofrenopedagoga i jaki jest zakres ich działania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule, a międzyczasie możesz pobrać przykładowo wypełniony dziennik praktyk z…

W ostatnich latach obserwujemy wzrastające zrozumienie i zmianę podejścia do osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dzisiaj główny nacisk kładzie się na integrację społeczną, samodzielność i jak największą autonomię. Oligofrenopedagogika odgrywa znaczącą rolę w promowaniu tych wartości i dążenie do szans na pełne uczestnictwo podopiecznych w życiu społecznymi i zawodowym. Czym jest…

Gdzie zgłosić gdy dziecko nie chodzi do szkoły

Obowiązek szkolny ciąży na każdym dziecku i nie ma od niego zbyt wiele możliwości ucieczki. Na czym tam właściwie polega obowiązek szkolny, co różni go od obowiązku nauki i w jaki sposób dyrektor postępuje, gdy uczeń nie pojawia się w szkole? Czym jest obowiązek szkolny? W Polsce kwestia podjęcia nauki…

nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko

Jak i gdzie zgłosić nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko? Każde dziecko zobowiązane jest do nauki szkolnej. Odpowiedzialni za to są rodzice. Co w sytuacji, gdy dziecko nie uczęszcza do szkoły podstawowej, a więc nie spełnia swojego obowiązku nauki? Jakie konsekwencje poniosą za to jego rodzice jako przedstawiciele ustawowi? Poniższy artykuł…

Powołanie i odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły

Powołanie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły to sytuacje niecodzienne, szczególne. Jakie są wymagania stawiane przed kandydatami na dyrektora szkoły i jakie są przesłanki do odwołania dyrektora szkoły? odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule, a międzyczasie możesz pobrać: Powołanie Dyrektora Szkoły Niepublicznej – wzór Kto może zostać dyrektorem…