Browsing CategoryEdukacja

Pedagog specjalny a oligofrenopedagog – różnice

W powszechnym obiegu oligofrenopedagog jest często utożsamiany z pedagogiem specjalnym. Czy te dwie specjalności rzeczywiście dotyczą tego samego zawodu? Czym różni się pedagog specjalny od oligofrenopedagoga i jaki jest zakres ich działania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule, a międzyczasie możesz pobrać przykładowo wypełniony dziennik praktyk z…

W ostatnich latach obserwujemy wzrastające zrozumienie i zmianę podejścia do osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Dzisiaj główny nacisk kładzie się na integrację społeczną, samodzielność i jak największą autonomię. Oligofrenopedagogika odgrywa znaczącą rolę w promowaniu tych wartości i dążenie do szans na pełne uczestnictwo podopiecznych w życiu społecznymi i zawodowym. Czym jest…