Wniosek o rezygnację z wychowawstwa – wzór

17,00 

Rola wychowawcy jest niezwykle ważna. Wiąże się z przywilejami, ale także z obowiązkami, którym czasem niełatwo jest sprostać. Nie każdy nauczyciel czuje się na siłach, by podjąć się tego wyzwania, inni natomiast w trakcie roku szkolnego muszą z niej zrezygnować. Na czym polega rezygnacja z wychowawstwa i jak sporządzić pismo w tej sprawie do dyrektora szkoły?

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór wniosku o rezygnację z wychowawstwa. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej.

Opis

Wychowawca, nauczyciel, pedagog i psycholog w jednym

Wychowawca klasy jest osobą, która odgrywa ogromną rolę w całym procesie edukacyjnym ucznia. Prowadzi swój oddział przez cały etap edukacyjny, poznając uczniów, towarzysząc im nie tylko w nauce, ale i w dojrzewaniu, emocjach i relacjach.

Można powiedzieć, że wychowawca jest pedagogiem i psychologiem jednocześnie. To zadanie z pewnością nie jest łatwe. Jedni cieszą się z wychowawstwa jako z nowego wyzwania i zawodowej szansy, inni wolą uniknąć jego przydzielenia.

Jakie zadania ma wychowawca klasy?

Obowiązki wychowawcy klasy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych.

Dokumentem, który również określa powinności funkcji wychowawcy klasy, jest Statut Szkoły. Mówiąc najogólniej, do wychowawcy należy m.in., prowadzenie szczegółowej dokumentacji. Należą do nich arkusze ocen, dziennik lekcyjny, frekwencja uczniów czy terminarz spotkań z rodzicami. Wychowawca tworzy dokumentację związaną z planem wycieczek i klasowych wyjść, plan imprez klasowych czy wykaz uczniów z orzeczeniami Poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dokumentów, które musi tworzyć wychowawca, jest o wiele więcej. Do innych obowiązków należy posiadanie programu wychowawczego na cały etap kształcenia, posiadanie planu pracy wychowawcy na cały rok oraz przygotowanie tematyki godzin wychowawczych.

Do wychowawcy należy kontakt z rodzicami uczniów oraz interwencja w sytuacjach, które wymagają wyjaśnienia. Taką sytuacją jest np. dłuższa niż 3-dniowa nieobecność w szkole. Nauczyciel wychowawca organizuje spotkania z rodzicami, jest z nimi w stałym kontakcie.

Poza tym, dba  relacje w klasie, integruje ją i wspiera. Jak widać, rola wychowawcy jest naprawdę znacząca. Nic więc dziwnego, że nie każdy chce ją przyjąć. Pojawia się wówczas pytanie – czy można odmówić przyjęcia wychowawstwa?

Czy przyjęcie wychowawstwa jest obowiązkiem nauczyciela?

Mówiąc najogólniej, nauczyciel nie może odmówić przyjęcia wychowawstwa ani zrzec się go. Dzieje się tak dlatego, że najczęściej przyjęcie wychowawstwa jest poleceniem służbowym, a jego zrzec się nie można. Należy jednak zwrócić uwagę na wymiar pracy.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin przyjmując wychowawstwo, a co za tym idzie, także godzinę wychowawczą, bierze na siebie godzinę ponadwymiarową. Liczba dodatkowych godzin nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru pracy.

Jeżeli tych godzin będzie więcej, konieczna będzie zgoda nauczyciela- wówczas godziny ponadwymiarowe nie mogą przekroczyć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Tak, czy inaczej, nauczyciel z zasady nie może odmówić przyjęcia wychowawstwa ani po prostu z niego zrezygnować.

Kiedy nauczyciel może zrezygnować z wychowawstwa?

Istnieje kilka szczególnych przypadków, w których dyrektor szkoły nie może przydzielić ponadwymiarowych godzin bez zgody nauczyciela, w ramach polecenia służbowego. Dotyczy to kobiet w ciąży, nauczyciela wychowującego dziecko do lat 4 czy nauczyciela w trakcie odbywania stażu.

Warto jednak zaznaczyć, że chodzi tu o kwestie ściśle związane z czasem pracy i godzinami ponadwymiarowymi. Ogólne zasady związane z powierzaniem funkcji wychowawcy klasy, zwalniania z niej czy ewentualnej odmowy w szczególnych przypadkach powinien regulować statut szkoły.

Szczególne przypadki rezygnacji z wychowawstwa

Wychowawcy, którzy decydują się na rezygnację z wychowawstwa, muszą mieć bardzo poważne ku temu powody. Mogą to być np.

  • własne zdrowie,
  • wypalenie zawodowe,
  • nadmiar obowiązków uniemożliwiający własne życie rodzinne,
  • konflikty na linii rodzice-wychowawca klasy,
  • trudni uczniowie,
  • brak wsparcia ze strony dyrekcji szkoły, itd.

Zdarza się, że wychowawcy składają wniosek o oddalenie funkcji wychowawcy klasy z racji narastających konfliktów na linii rodzic-nauczyciel. Sprawę rozpatruje dyrektor i to do niego należy ostatnie słowo. Nie ma on obowiązku zgadzać się z wnioskiem nauczyciela.

Czy warto być wychowawcą?

Bycie wychowawcą to pewnego rodzaju prestiż, gdyż nie od dziś wiadomo, jak ogromny wpływ na życie uczniów mają wychowawcy. Z drugiej jednak strony ta rola wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, mnóstwem dodatkowej pracy i ponadwymiarowymi godzinami.

Praca wychowawcy klasy umożliwia nawiązywanie trwałych relacji z uczniami, rozwijanie ich umiejętności i prawidłowych postaw, co dla wielu osób może być skuteczną motywacją dla nauczycielskiej pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o rezygnację z wychowawstwa – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.