Dodatek motywacyjny dla nauczycieli – wzór pisma

17,00 

Dodatek motywacyjny jest dodatkiem do zasadniczej pensji. Jego wysokość ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora – organ prowadzący daną szkołę. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na czas określony.

Jego wysokość nie może być większa niż 50% nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, a ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela są opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r.

Opis

Rodzaje dodatków dla nauczycieli

Oprócz płacy zasadniczej nauczyciele mogą liczyć także na uzyskanie dodatków. Jednym z nich jest dodatek stażowy. Jego kwota jest zależna od ilości przepracowanych w zawodzie lat. Karta Nauczyciela określa jasno, że wysokość tego dodatku wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy kolejny rok pracy jako nauczyciel.

Ważne jest jednak to, że dodatek ten zaczyna obowiązywać dopiero od 4. roku pracy w szkolnictwie. Wysokość dodatku stażowego może wynosić maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Kolejnym dodatkiem jest dodatek wiejski. Przysługuje on nauczycielowi pracującemu na terenie wiejskim lub w mieście do 5000 mieszkańców. Jego wysokość wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Powyższe dwa dodatki są regulowane przez Kartę Nauczyciela. Pozostałe natomiast mają charakter uznaniowy bądź nie są związane z wynagrodzeniem zasadniczym. Do takich dodatków można zaliczyć wypłacany dodatek motywacyjny czy dodatek za wychowawstwo. Warto podkreślić także, że nauczyciel może otrzymać dodatek za pracę w szkodliwych warunkach, a także dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny czy zastępstwa

Kto może uzyskać dodatek motywacyjny?

Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, natomiast dla dyrektora szkoły – wysokość dodatku ustala organ prowadzący szkołę.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie jest obligatoryjny, co oznacza, że nie każdy nauczyciel go otrzyma. Przyznanie dodatku leży w gestii dyrektora placówki, który samodzielnie stwierdza, czy nauczyciel na taki dodatek zasługuje i czy spełnia kryteria do jego udzielenia.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli zatrudnionych nie należy się także z zasady nauczycielom szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie i innych szkół niesamorządowych czy niepublicznych. Takie szkoły podlegają Karcie Nauczyciela w ograniczonym zakresie. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy dodatek ten został ujęty w regulaminie wynagradzania nauczycieli bądź w umowie o pracę.

Warunkiem przyznana dodatku motywacyjnego jest m.in. udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów, ich osiągnięcia w turniejach, olimpiadach czy konkursach, a także rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów w sposób skuteczny.

Na przyznanie dodatku wpływa też aktywność nauczyciela, organizowanie przez niego imprez, uroczystości szkolnych czy inicjowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Takich warunków jest o wiele więcej, a decyzja należy do dyrektora placówki. On też ustala wysokość ewentualnego dodatku.

Z zasady, wysokość dodatku motywacyjnego nie może być w żaden sposób zależna od długości zatrudnienia nauczyciela w danej placówce, stażu pracy czy pełnionej funkcji. Poza tym wysokość dodatku powinna być zawarta w regulaminie płacowym. Minimalna wysokość dodatku wynosi 1%, maksymalna nie więcej niż 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Wypłacany jest na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zasadniczo, dyrektor może odmówić przyznania dodatku motywacyjnego, może go także przyznać na kolejny okres, ale nie powinien odbierać go nauczycielowi w okresie, w jakim jest wypłacany.

Wyjątkiem jest tu przejście nauczyciela w stan nieczynny, rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, a także skorzystanie nauczyciela z urlopu na poratowanie zdrowia. Dodatek motywacyjny może zostać odebrany także nauczycielowi w sytuacji zawieszenia w obowiązkach służbowych lub w momencie przejścia na urlop bezpłatny bądź rozpoczęcie urlopu wychowawczego.

Dodatek motywacyjny- zmiany

Zmiany w zakresie dodatku motywacyjnego dotyczą nauczycieli, którzy wyrabiają godziny ponadwymiarowe zarówno w tej samej szkole, jak i w innej placówce. Do tej pory, jeżeli nauczyciel wypracowywał dwa etaty dwóch różnych placówkach, otrzymywał podwójny dodatek motywacyjny.

Jeśli jednak wypracowywał je w tej samej placówce, otrzymywał tylko jeden dodatek. 1 marca 2024 roku weszły w życie pewne zmiany dotyczące naliczania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Teraz nauczyciel pracujący na dwa etaty nawet w tej samej szkole otrzyma podwójny dodatek motywacyjny.

Szczególne zmiany dotyczą nauczycieli pracujących na terenie Warszawy. Z racji braków kadrowych, 1 marca 2024 weszły w życie zmiany, według których nauczyciel wyrabiający godziny ponadwymiarowe, realizujący dwa etaty w jednej placówce otrzyma podwójny dodatek motywacyjny.

Do tej pory wyglądało to nieco inaczej- nauczyciel w jednej placówce mógł uzyskać jeden dodatek motywacyjny bez względu na nadgodziny, za to w przypadku drugiego etatu w innej placówce otrzymywał drugi dodatek. Takie przepisy sprawiały, że nauczycielom o wiele bardziej opłacało się pracować w dwóch placówkach.

Wprowadzone zmiany mają uzupełnić braki kadrowe. Podobnie, jak do tej pory, dodatek motywacyjny nie będzie należał się na pracowników będących na długotrwałym zwolnieniu lekarskim czy na urlopie na poratowanie zdrowia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dodatek motywacyjny dla nauczycieli – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.