Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?

17,00 

Mentoring to cenna forma rozwoju zawodowego. W przypadku nauczyciela początkującego, to właśnie mentor jest tą osobą, która wprowadza nowicjusza w obowiązki i oczekiwania względem jego stanowiska. Dokumentem sporządzanym przez mentora, mającym wpływ na ocenę pracy nauczyciela jest opinia o nauczycielu.

Czym jest ten dokument, jak napisać opinię mentora o nauczycielu i co powinna ona zawierać? Kto może zostać mentorem i w jaki sposób jest on przydzielany? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Uwaga: w celu ułatwienia Ci przygotowania takiego dokumentu – udostępniamy przykładowy wzór opinii mentora o nauczycielu w kilku wersjach. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej:

Opis

Czym jest opinia mentora o nauczycielu – przykład

Każdy nauczyciel początkujący w trakcie swojego przygotowania do pracy zawodowej, podlega opinii mentora i ocenie dyrektora placówki. Mentor jest osobą, która obecnie zastępuje dawnego opiekuna stażu. Jest to pewnego rodzaju przewodnik, osoba, która wspiera nauczyciela początkującego, wskazuje mu odpowiednie rozwiązania i wdraża do zawodu.

To mentor pokazuje odpowiednią dokumentację, wskazuje działania i czuwa nad przestrzeganiem przez nauczyciela przyjętych w danej szkole praw i przepisów. Jednocześnie obserwuje on pracę nauczyciela, jego rozwój i postępy, a następnie na wniosek dyrektora wydaje opinię na temat pracy nauczyciela.

Mówiąc najprościej, opinia mentora, czy sprawozdanie mentora nauczyciela początkującego jest wynikiem obserwacji nauczyciela, jego postępów i rozwoju zawodowego. Ocena pracy nauczyciela początkującego przez mentora nie jest wiążąca, ale z pewnością jest bardzo istotna.

Kto może zostać mentorem nauczyciela początkującego?

Mentorem nauczyciela początkującego, przydzielonym przez dyrektora placówki może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Warunkiem jest brak pełnienia funkcji kierowniczej.

Wyjątkiem są jednak szkoły artystyczne, w których mentorem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, również zajmujący stanowisko kierownicze. Jak przydziela się mentora?

Jak przydziela się mentora?

Nie ma żadnych przepisów mówiących o tym, w jaki sposób dyrektor szkoły ma przydzielić mentora początkującemu nauczycielowi. Zwykle jest to po prostu polecenie służbowe. Pełnienie funkcji mentora jest traktowane jako przydzielenie obowiązku dodatkowego, ale wciąż w ramach danego stanowiska pracy.

Sam fakt przydzielenia funkcji mentoringu nie jest żadną zmianą warunków zatrudnienia, choć mentor otrzymuje dodatek funkcyjny. Co więcej, nie ma wymogu, by mentor był zatrudniony w szkole na podstawie umowy  pracę, jeśli prowadzi zajęcia w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo. Mentorem może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, pracujący na podstawie umowy zlecenia.

Podobnie, jak mentora powołuje się na drodze polecenia służbowego, tak samo można go odwołać z pełnionej funkcji, jeśli wystąpią okoliczności wykluczające dalsze pełnienie funkcji mentora. Do takich okoliczności należeć może długotrwała nieobecność mentora czy niewykonywanie przez niego powierzonych obowiązków. Z pełnienia funkcji mentora zrezygnować może także sam mentor, jednak w tym wypadku decyzja należy do dyrektora.

Mentora przydziela się na cały okres przygotowania do zawodu nauczyciela, również na okres dodatkowego przygotowania do zawodu. Dodatkowe przygotowanie ma miejsce wówczas, gdy wydana zostanie negatywna opinia komisji obserwującej zajęcia czy negatywna ocena pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu. Z dodatkowego przygotowania skorzystać muszą także nauczyciele, którzy nie zdali egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Obowiązki mentora nauczyciela początkującego

Mentor w związku z pełnioną przez siebie funkcją ma za zadanie wspierać nauczyciela w procesie wdrożenia go do pracy zawodowej, zapoznanie go z odpowiednią dokumentacją przebiegu nauczania, a także udzielanie mu niezbędnej pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

Mentor powinien umożliwić nauczycielowi obserwacje prowadzonych przez siebie zajęć, a następnie omówić je z nim, odpowiadając na pytania. Istotne jest także obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela początkującego i dyskusja na ich temat. Ważne z punktu widzenia rozwoju nauczyciela początkującego jest inspirowanie go oraz zachęcanie do podejmowania wyzwań zawodowych.

Należy jednak zaznaczyć, że mentor w procesie wdrażania nauczyciela do zawodu ma obowiązek nie tylko dbać o rozwój zawodowy nauczyciela, ale także swój, gdyż funkcja mentora również wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności.

Mentor ma obowiązek uczestnictwa w obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczyciela w drugim roku przygotowania do zawodu. W ostatnim roku przygotowania natomiast odbywa się procedura komisyjna i obserwacja 1 godziny zajęć, ale mentor nie bierze już w tej obserwacji udziału.

Współpraca nauczyciela początkującego z mentorem

Zasady współpracy nauczyciela początkującego z mentorem warto ustalić już na początku. Mentor powinien zadbać o to, by nauczyciel początkujący jak najszybciej poznał istotę awansu zawodowego w oparciu o obowiązujące przepisy.

Warto już na starcie przeanalizować warunki nawiązania stosunku pracy, wymiar przygotowania do zawodu czy sposób jego odbywania. Początkujący nauczyciel powinien także poznać rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawia oceny pracy nauczycieli.

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu nie powstaje na ściśle określonym wzorze. Często jednak tworzy się takie schematy, które ułatwiają i przyspieszają tworzenie opinii. Dokument powinien zawierać subiektywne wyniki obserwacji efektywności nauczyciela, jego działań, umiejętności pedagogicznych czy wybranych metod nauczania.

Mentor zawiera w opinii wyniki obserwacji prowadzonych przez początkującego nauczyciela lekcji czy zajęć, ocenia stopień zaangażowania uczniów. Zwraca uwagę także na aspekt postawy samego nauczyciela, jego dążenie do rozwoju i poszerzania swoich horyzontów.

Czy opinia mentora jest wiążąca?

Nie, opinia mentora jest ważna, jest brana pod uwagę, ale nie jest wiążąca dla dyrektora. Dyrektor natomiast ma obowiązek wystąpić z prośbą o wystawienie takiej opinii. Służy ona jako dodatkowe źródło wiedzy o danym nauczycielu an drodze do rozpoczęcia pracy jako nauczyciel. Ostateczna ocena pracy nauczyciela początkującego należy jednak do dyrektora.

Mentor ma obowiązek wystawić swoją opinię w terminie 14 dni od otrzymania prośby o jej wystawienie. W trakcie tych 14 dni dyrektor nie może samodzielnie wystawić oceny bez wglądu w opinię. Jeśli jednak mentor w trakcie tych 14 dni nie wystawi opinii, dyrektor samodzielnie wystawia ocenę, nie biorąc pod uwagę opinii mentora.

Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?

Opinia mentora powinna zawierać dane nauczyciela początkującego, ramy czasowe odbywania przygotowania do pełnienia zawodu nauczyciela, a także wymagania na podstawie odgórnych wymagań egzaminacyjnych. Opinia powinna zawierać także aktywności i działania nauczyciela, które są dowodem na spełnienie przez niego określonych wymagań.

Warto podkreślić, że opinia mentora może przybrać dowolną formę, zarówno opisową, jak i zapisu w tabeli. Ważne jest jednak, by zawarte w opinii informacje były czytelne i autentyczne, gdyż będą one miały wpływ na ostateczną ocenę pracy nauczyciela, wydawaną przez dyrekcję placówki.

Mentor czy opiekun stażu?

W nowym systemie awansu zawodowego mentor zastąpił opiekuna stażu, jednak funkcja opiekuna stażu nadal funkcjonuje.

Mentora przydziela się nauczycielowi początkującemu w związku z przygotowaniem go do zawodu. Opiekuna stażu natomiast przydziela się nauczycielowi początkującemu, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego – taki nauczyciel odbywa staż na starych zasadach, do 31 sierpnia 2027 r. W przypadku opiekuna stażu nadal stosuje się też dawne reguły, obowiązujące przed 1. września 2022 r. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak napisać opinię mentora o nauczycielu?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.