Odwołanie z funkcji wychowawcy klasy – wzór pisma

17,00 

Odwołanie z funkcji wychowawcy klasy oznacza, że nauczyciel, który dotychczas pełnił funkcję wychowawcy klasy, zostaje pozbawiony tej funkcji przez dyrektora szkoły. Powody odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy mogą być różne i mogą wynikać zarówno z decyzji szkoły, jak i samego nauczyciela.

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór odwołania z funkcji wychowawcy klasy. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej.

Opis

Wstęp

Wychowawca klasy to kluczowa osoba w życiu większości z nas. Przeważnie pamiętamy doskonale wychowawcę klasy sprzed lat, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jak wielki wpływ na nasz rozwój miał właśnie wychowawca.

Kto może nim zostać i jakie cechy powinien posiadać idealny wychowawca? Czy można odwołać wychowawcę i jak to zrobić? Poniższy artykuł odpowie na te pytania.

Jaką rolę pełni wychowawca klasy?

Rola wychowawcy klasy jest bardzo istotna, szczególnie na początkowych etapach edukacji szkolnej. Wychowawca jest nie tylko nauczycielem realizującym przyjęty program i podstawowymi funkcjami szkoły, ale jest przede wszystkim osobą, której zadaniem jest wsparcie wszechstronnego rozwoju swoich podopiecznych, zarówno pod kątem edukacyjnym, jak i społecznym.

Wychowawca jest opiekunem, który interesuje się swoimi uczniami, relacjami w klasie. Pomaga uczniom w odkrywaniu własnego potencjału, jednocześnie dbając o przestrzeganie przyjętych zasad. Można powiedzieć, że wychowawca jest pedagogiem, edukatorem i psychologiem w jednym. Wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością i wysokimi wymaganiami.

Wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny, zdarzają się jedna sytuacje, w których wychowawca zostaje odwołany z pełnionej funkcji. Decyzję o tym podejmuje dyrektor szkoły.

Aby zapewnić ciągłość oraz skuteczność pracy wychowawczej, zaleca się, aby nauczyciel wychowawca opiekował się daną klasą w ciągu całego etapu edukacyjnego, a pełnione przez niego obowiązki podlegają kontroli dyrektora szkoły.

Kto może zostać wychowawcą klasy?

Wychowawcą klasy może zostać każdy nauczyciel zatrudniony w danej szkole, a jedynym wyjątkiem jest nauczyciel religii. Wiele mówiono o ustawie, która miała znieść ten zapis i umożliwić katechetom czy księżom piastowanie roli wychowawcy. W tym wypadku mamy jednak do czynienia z podwójną podległością służbową- dyrektorowi placówki i władzy zwierzchniej Kościoła.

Wychowawca musi być osobą zaangażowaną w pracę z dziećmi, ale też z ich rodzicami. Powinien wspierać podopiecznych, umieć analizować i wyciągać wnioski. Nieodzowną cechą dobrego wychowawcy jest także cierpliwość i autentyczność.

Uczniowie doskonale wyczuwają brak wiarygodności. To dlatego tak ważne jest, by wychowawca był po prostu prawdziwy. Tylko wówczas będzie on w stanie nawiązać pozytywne relacje z uczniami.

Wychowawca klasy czy oddziału, obok przywilejów wynikających z pełnionej funkcji, ma też cały szereg dodatkowych obowiązków i zobowiązań. To właśnie wychowawca prowadzi dziennik frekwencyjny, analizuje postępy w nauce podopiecznych.

To on staje pośrodku klasowych konfliktów, opracowuje plany dydaktyczne, a do tego proponuje wszelkie wydarzenia integracyjne, czyli szkolne imprezy czy wycieczki. Na barkach wychowawcy spoczywa duża odpowiedzialność za rozwój i postępy uczniów. Służy temu m.in. godzina wychowawcza, przeprowadzana zgodnie z pomysłem samego wychowawcy.

Powody odwołania wychowawcy

Mimo, iż zgodnie z przepisami, celem wychowawstwa jest zachowanie ciągłości pracy wychowawczej, w niektórych przypadkach wychowawca może zostać odwołany i to w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego.

Powodem odwołania może być np. sytuacja organizacyjna szkoły, przejście nauczyciela na emeryturę bądź jego długotrwała nieobecność. W skrajnych przypadkach zdarza się, że wychowawca jest odwoływany z powodu zastrzeżeń do co jego pracy. Wniosek o odwołanie wychowawcy może złożyć do dyrekcji Rada Rodziców.

Odsunięcie wychowawcy od pełnionej roli z powodu niewywiązywania się przez niego z powierzonych obowiązków jest jednak ostatecznością. Zawsze w pierwszej kolejności dąży się do zachowania ciągłości wychowawstwa, a nauczyciela dyscyplinuje się np. rozmową lub karą porządkową.

Jak przebiega proces odwołania wychowawcy klasy?

Warto przede wszystkim wiedzieć, że rola wychowawcy nie mieści się w zakresie obowiązków służbowych nauczyciela, dlatego ani przydzielenie wychowawstwa, ani jego odebranie nie stanowi podstawy do zmiany warunków zatrudnienia.

Ogólnie mówiąc, przydzielenie roli wychowawcy i odwołanie jej odbywa się tylko i wyłącznie na mocy jednostronnej czynności pracodawcy, jest poleceniem służbowym.

Dyrektor ma obowiązek poinformować nauczyciela o odebraniu funkcji wychowawcy, nie ma jednak obowiązku uzasadniać swojej decyzji. Wniosek o odwołanie wychowawcy klasy może złożyć Rada Rodziców, jednak ostateczna decyzja zawsze należy do dyrektora placówki.

Co z wynagrodzeniem?

Za objęcie roli nauczyciel wychowawca klasy otrzymuje tzw. dodatek funkcyjny. Powiązany jest on ściśle z pełnioną funkcją i przysługuje przez cały okres jej wypełniania. W niektórych przypadkach zdarza się, że odwołania od roli wychowawcy spowoduje redukcję wymiaru zajęć. Tak jest np. po odebraniu godziny wychowawczej.

Taka sytuacja wymaga wypowiedzenia zmieniającego lub ograniczającego wymiar zatrudnienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje w pierwszym dniu najbliższego miesiąca kalendarzowego.

Podsumowując

Wychowawstwo to zarówno przywilej, jak i obowiązek. W większości przypadków wychowawca pozostaje ze swoim oddziałem aż do przejścia na kolejny etap edukacyjny. Jeśli jednak istnieją przesłanki ku temu, by odwołać wychowawcę, dyrektor ma takie prawo.

Podstawa prawna:

  • Karta nauczyciela.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (MEN).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie z funkcji wychowawcy klasy – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.