Opinia o pracy Dyrektora Szkoły – przykład

17,00 

Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką – kuratorium – w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych. Jeśli w placówce nie działa rada szkoły, opinię o pracy dyrektora sporządza rada pedagogiczna

Dla ułatwienia Ci stworzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładową opinię o pracy Dyrektora Szkoły, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jak wydaje się opinię o pracy dyrektora szkoły?

Opinia o pracy dyrektora szkoły wydana przez radę szkoły lub radę pedagogiczną ma wpływ na ostateczną ocenę pracy dyrektora – jest oceną cząstkową. Taka opinia może być pozytywna lub negatywna, ale musi zawierać uzasadnienie.

Rada wydaje opinię w formie uchwały, którą musi podjąć w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie. Uchwałę podejmuje się na zebraniu, które zwołuje dyrektor szkoły. Co ciekawe, ma on również prawo brać udział w głosowaniu nad taką uchwałą. 

Jak napisać opinię o pracy dyrektora szkoły?

Przykładowa opinia o pracy dyrektora szkoły może zostać przygotowana z zastosowaniem kryteriów oceny pracy dyrektora oraz – w przypadku dyrektora nauczającego – z zastosowaniem kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki wyliczają aż 16 kryteriów oceny pracy dyrektora, a wśród nich między innymi:

  • organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa,
  • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, 
  • współdziałanie z innymi organami szkoły,
  • prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia poradni PP,
  • tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, 
  • podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów i inne.

Jeśli zaś chodzi o kryteria oceny pracy nauczyciela, to wśród nich najważniejsze dotyczą przestrzegania praw ucznia i praw dziecka oraz realizowania zajęć poprawnych metodycznie i merytorycznie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o pracy Dyrektora Szkoły – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.