Opinia Zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego

17,00 

Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego powinna bazować na przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Pismo w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego może wnieść między innymi członek Zespołu Terapeutycznego, nauczyciel wychowawca, a także rodzic lub opiekun prawny ucznia. W odpowiedzi na taki wniosek sporządzana jest opinia zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładową opinię Zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego. Przykłady pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Na czym polega wydłużenie etapu edukacyjnego?

Wydłużenie etapu edukacyjnego polega na proporcjonalnym zwiększeniu wymiaru godzin, czyli na przedłużeniu okresu nauki odpowiednio o rok lub dwa. Z rozwiązania tego mogą korzystać uczniowie niepełnosprawni na każdym etapie edukacyjnym i w każdej szkole – masowej, specjalnej, integracyjnej. Decyzję w sprawie przedłużenia etapu edukacyjnego podejmuje się w określonym czasie.

W przypadku szkoły podstawowej jest to (najpóźniej)  III klasa na pierwszym etapie oraz (najpóźniej) VIII klasa na drugim etapie. W szkole ponadpodstawowej ostateczny termin na wydłużenie etapu edukacyjnego to koniec roku szkolnego w ostatnim roku nauki. Jak zostało wspomniane, wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składa rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel.

Na tej podstawie nauka może zostać przedłużona:

  • w szkole podstawowej o jeden rok na I etapie edukacyjnym lub o dwa lata na II etapie edukacyjnym,
  • w szkole ponadpodstawowej o dwa lata (jeśli wcześniej nie przedłużano etapów edukacyjnych) lub o rok jeśli uczniowi przedłużono okres nauki w szkole podstawowej na którymkolwiek etapie edukacyjnym. 

Jak wygląda procedura wydłużenia etapu edukacyjnego?

Wzór opinii zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego znajduje zastosowanie w procedurze, którą rozpoczyna wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego skierowany właśnie do zespołu terapeutycznego, tj. zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie procesu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli nauczyciel ucznia, rodzic lub opiekun prawny złożą wniosek w terminie, czyli do 20 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego wydanie decyzji o przedłużeniu etapu edukacyjnego, do przedłużenia cyklu kształcenia potrzebna będzie jeszcze pozytywna opinia zespołu.

Taką opinię opracowuje się między innymi na podstawie dołączonej do wniosku opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych dokumentów, np. opinii psychologa/pedagoga szkolnego.

Jeśli przykładowa opinia zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego jest pozytywna, za zgodą rodziców rada pedagogiczna dokonuje szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia i podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia etapu edukacyjnego w formie uchwały. 

Jak napisać opinię zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego?

Do przygotowania opinii w sprawie przedłużenia etapu edukacyjnego uczniowi niepełnosprawnemu można użyć gotowego wzoru przykładowej opinii zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego. Dokument powinien wskazywać na fakt istnienia potrzeby przedłużenia uczniowi okresu nauki z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zasadniczo, taką opinię zespół może wydać na podstawie analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia. Pismo powinno zawierać argumenty, które wyjaśniają konieczność wydłużenia etapu edukacyjnego. Mogą to być między innymi następujące okoliczności:

  • długotrwała choroba ucznia,
  • specjalne potrzeby edukacyjne ucznia,
  • trudna sytuacja rodzinna ucznia, 
  • wolniejsze tempo pracy spowodowane niepełnosprawnością,
  • problemy w nauce wynikające ze stanu zdrowia ucznia lub sytuacji społecznej.

Gotową opinię przewodniczący zespołu powinien przedstawić radzie pedagogicznej i dyrekcji w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym.

Jakie są skutki wydłużenia etapu edukacyjnego?

Jeśli uczniowi wydłużono etap edukacyjny – za zgodą rodziców – na koniec pierwszego roku realizacji wydłużonego cyklu nauki nie podlega on klasyfikacji rocznej, gdyż dla niego jest to klasyfikacja śródroczna.

Uczeń nie kończy klasy wraz z rówieśnikami i nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Tym samym uczeń nie otrzyma świadectwa, a jedynie zaświadczenie o przebiegu nauczania, gdyby chciał zmienić szkołę. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia Zespołu o wydłużeniu etapu edukacyjnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.