Dziennik praktyk Oligofrenopedagogika – jak wypełnić?

17,00 

Każdy student studiów na kierunku oligofrenopedagogika ma obowiązek odbyć 180 godzin praktyki zawodowej. Podczas praktyk studenci zdobywają niezbędne umiejętności, doświadczenie i kompetencje, które później będą niezbędne do pełnienia zawodu. Zdobytą wiedzę i doświadczenie studenci dokumentują w dzienniku praktyk. Jakie informacje powinien zawierać taki dziennik i jak wypełnić go zgodnie z przyjętymi zasadami?

Dla ułatwienia Ci prawidłowego wypełnienia dzienniczka praktyk – przygotowaliśmy przykładowo wypełniony wzór dzienniczka praktyk z oligofrenopedagogiki, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Dziennik praktyk oligofrenopedagogika- co zawiera?

Studenci nierzadko zastanawiają się, co wpisać w dzienniku praktyk pedagogicznych. Praktyki z zakresu oligofrenopedagogiki obejmują praktykę obserwacyjno-asystencką i asystencko-pedagogiczną. Zarówno jedna, jak i druga część musi zostać odpowiednio udokumentowana właśnie w dzienniku praktyk.

Dokument ten powinien zawierać przede wszystkim podstawowe informacje na temat miejsca i terminu odbywania praktyk, danych praktykanta czy wymiaru godzinowego praktyki. Poza tym dziennik musi zawierać informacje na temat tego, jakie zadania na poszczególnych etapach praktyki realizował student.

Udokumentowanie tych czynności w dzienniku jest podstawą do zaliczenia praktyk, jak i całego roku akademickiego.

Warto podkreślić, że dziennik praktyk z jednej strony jest dokumentem wymaganym do zaliczenia roku, ale z drugiej strony jest to też cenny ślad odbywanych praktyk dla studenta. Do takiego dziennika, a szczególnie do własnych notatek zapewne wielu studentów wróci już podczas własnej pracy zawodowej.

Zadania studenta podczas praktyki pedagogicznej

Na samym początku odbywania praktyki student ma za zadanie zapoznać się z ogólnymi planami pracy dydaktyczno-wychowawczej, jak i terapeutycznej. Następnie praktykant poznaje wszelkie stosowane formy wspierania ucznia. Po zdobyciu elementarnej wiedzy student analizuje dokumenty IPET i WOPF dotyczące ucznia, zagłębiając się w jego indywidualne potrzeby edukacyjne i wychowawcze.

Student jest zobowiązany do dokumentowania obserwowanych zajęć. Takie notatki z pewnością przydadzą się w późniejszej pracy zawodowej. Poza tym student podczas praktyki powinien mieć możliwość obserwacji aktywności uczniów, poznania specyfiki poszczególnych zaburzeń czy nieprawidłowości rozwojowych.

Bardzo ważna jest także obserwacja czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w trakcie prowadzonych przez niego zajęć. W toku odbywania praktyki zawodowej student ma zadanie współdziałać w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą, a także w podejmowaniu działań wychowawczych i terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

Wszelkie działania student dokumentuje w dzienniku praktyk zawodowych. Uzupełniony dziennik praktyk oligofrenopedagogika musi zostać podpisany przez opiekuna praktyk.

Szczegółowy program praktyk oligofrenopedagogika zależy od danej uczelni, ale zwykle brzmi on podobnie. Zawiera w sobie zakres działań i zadań, jakich student ma się podjąć podczas realizacji praktyki zawodowej. Warto wiedzieć, że uczelnia wyznacza widełki czasowe, w jakich mają się odbyć praktyki, jednak konkretne ich daty student ustala z daną placówką samodzielnie.

Czym jest karta tygodniowa praktyk?

Karta tygodniowa praktyk wypełniona oligofrenopedagogika to dokument uzupełniający dziennik praktyk. Każda karta zawiera stałe informacje, a więc oznaczenie danego tygodnia i dnia, w którym odbywają się praktyki, liczby godzin pracy oraz zakres wykonywanych przez studenta zadań i czynności przygotowujących do zawodu oligofrenopedagoga.

Każde zadanie powinno być opatrzone uwagami praktykanta lub wnioskami dotyczącymi wykonywanej pracy. Zadaniem wyszczególnionym w karcie praktyk może być np. obserwacja procesów komunikowania się w grupach wychowawczych czy obserwacja toku metodycznego zajęć.

Najcenniejsze dla studenta są obserwacje stosowanych przez nauczyciela form pracy, metod, a także wykorzystywanych pomocy dydaktycznych. Zadaniem, które wiąże się z największym wyzwaniem dla studenta, jest natomiast samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych czy edukacyjnych z uwzględnieniem specyfiki grupy, jej ograniczeń czy zaburzeń.

Praktyki oligofrenopedagogika – czy są cennym doświadczeniem dla studenta?

Niewątpliwie, praktyki studenckie z zakresu oligofrenopedagogiki są cennym doświadczeniem i szansą na zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu prowadzenia działań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych w grupach o specyficznych potrzebach czy zaburzeniach rozwojowych.

Nauka czysto teoretyczna z pewnością nie dałaby solidnych podstaw do pełnienia tego trudnego zawodu, gdyż jedynie praktyka może przygotować studenta do wszelkich wyzwań, które nie zawsze da się przewidzieć.

Praktyka studencka na kierunku oligofrenopedagogika to 180h- czy to dużo? Trudno jednoznacznie stwierdzić, gdyż jest to jedynie pewien wycinek pedagogicznej codzienności, z pewnością jednak przejście przez praktykę z uważnością i sumiennością pozwoli na zdobycie nieocenionej wiedzy i kompetencji, które później student wykorzysta w swojej pracy zawodowej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dziennik praktyk Oligofrenopedagogika – jak wypełnić?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.