Wzór wypełnionego wniosku do Poradni psychologiczno-pedagogicznej

17,00 

To, jakie informacje będzie zawierał przykładowy wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej w dużej mierze będzie zależeć od tego, w jakim celu wniosek ten zostanie wystosowany. Jego celem może być wydanie opinii o dziecku, ale także wniosek o przeprowadzenie diagnozy dziecka.

Jak powinien wyglądać wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby spełnił wszystkie formalne wymagania? Odpowiedzi na te pytania zawarte są w poniższym artykule.

Dodatkowo, dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy, przykładowy wzór wypełnionego wniosku do poradni psychologiczno pedagogicznej wraz z pięcioma przykładowymi uzasadnieniami, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Wnioski do poradni psychologiczno-pedagogicznej- czego dotyczą?

Zazwyczaj opinia o dziecku z poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagana jest przez sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej lub lekarza. Istnieje jednak cały szereg powodów, dla których rodzice bądź opiekun prawny dziecka zgłaszają się z dzieckiem do poradni psychologiczno pedagogicznej, a najczęstsze przyczyny zgłoszeń to:

 • Opinia i przeprowadzenie diagnozy przez specjalistów jest potrzebne np. w przypadku chęci odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego lub jego realizacja poza szkołą.
 • Innym powodem może być chęć spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
 • Częstym powodem zgłoszenia się do poradni jest konieczność objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej lub konieczność uzyskania zaświadczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 • Opinia PPP jest nieodzowna, jeśli istnieje konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • a także, gdy rodzice ubiegają się o zezwolenie na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauczania dla dziecka.
 • PPP wydaje opinię w sytuacji chęci zwolnienia dziecka z nauki drugiego języka obcego
 • czy w sytuacji, gdy dziecko potrzebuje zezwolenia na zatrudnienie młodocianych czy podjęcie pracy.

Kto ma prawo złożyć wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Prawo do złożenia wniosku do PPP przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu ucznia i samemu uczniowi po ukończeniu przez niego 18 roku życia. Do wniosku należy dołączyć opinię ze szkoły/przedszkola, wyniki dotychczasowych badań logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych, a także zeszyty i prace klasowe, jeżeli wniosek dotyczy trudności w pisaniu.

Jeżeli przykładowy wniosek ma związek z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku niepełnosprawności ruchowej, niedosłuchu, niedowidzenia oraz autyzmu. Skompletowane dokumenty należy złożyć w sekretariacie poradni.

Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Każda poradnia psychologiczno-pedagogiczna posiada własne formularze, które wypełnia się odpowiednimi danymi. Taki przykładowy wniosek zawsze zawiera datę i miejsce sporządzenia, dokładne dane dziecka i jego rodzica, a także opis stanu jego zdrowia, opis problemu i uzasadnienie wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Uzasadnienie konieczności wydania opinii jest najbardziej złożoną i najobszerniejszą częścią wniosku. Wygląd uzasadnienia wniosku jest zależny od jego celu. Jeżeli wniosek składany jest w celu przeprowadzenia konsultacji czy wykonanie badania, uzasadnienie zgłoszenia dziecka jest proste. Wystarczy jasno opisać występujące problemy ucznia, ujmując w nich wady wymowy, trudności wychowawcze, w czytaniu, pisaniu czy trudności emocjonalne.

Opis powinien być precyzyjny, rzeczowy, a jednocześnie poparty opinią o dziecku ze szkoły lub przedszkola. Uzasadnienie wniosku o badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej raczej nie powinno przysporzyć problemów.

Jeżeli celem wniosku jest wydanie opinii psychologicznej, uzasadnienie będzie bardziej złożone. Również będzie zawierało rzeczowy opis występujących problemów, jednak do opisu dołączyć należy wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a także opinie nauczycieli, wychowawców czy specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub innej placówce.  Uzasadnienie wniosku o wydanie opinii psychologicznej również powinno być precyzyjne i dokładne.

Wydawanie opinii przez PPP

Po przeprowadzeniu badania diagnostycznego, wykonywanego na podstawie wniosku o udzielenie dziecku pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej (również konieczne jest uzasadnienie wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), poradnia wydaje o dziecku opinię.

Opinia o uczniu wydawana na pisemny wniosek rodziców, pedagoga, bądź na wniosek Kuratora zawodowego musi pojawić się w terminie do 30 dni, a w przypadku bardzo skomplikowanym do 60 dni. W niektórych przypadkach zdarza się, że do wydania opinii konieczne jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka. Wówczas poradnia psychologiczno pedagogiczna wzywa wnioskodawcę, który jest zobowiązany do przedstawienia wyniku tego badania.

Poradnia ma prawo kontaktowania się z dyrektorem placówki, do której uczęszcza dziecko w celu uzyskania opinii od nauczycieli, wychowawców i specjalistów na jego temat. Opinia wydana przez PPP zawiera szczegółową diagnozę postawioną przez specjalistów, w tym pedagoga, psychologa i logopedę.

Opinia dotyczy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, a także możliwości psychofizycznych dziecka. Zawiera także dokładny opis mechanizmów, które pomogą rodzicom i nauczycielom zrozumieć funkcjonowanie dziecka. Dobrze skonstruowana opinia zawiera konkretne wskazówki dla nauczycieli na temat jego pacy dydaktycznej i wychowawczej. Wskazówki otrzymują także rodzice, a dotyczą one prawidłowej i skutecznej pracy z dzieckiem w domu.

Podsumowanie

Artykuł omawia procedurę składania wniosków do poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP) oraz ich znaczenie w kontekście wsparcia edukacyjnego i rozwojowego dzieci. Istotną kwestią jest zrozumienie różnych celów, dla których rodzice mogą zgłaszać się do poradni, takich jak:

 • wydanie opinii o dziecku,
 • diagnoza specjalistyczna
 • czy uzyskanie wsparcia edukacyjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb ucznia.

Wnioski do poradni muszą być poparte odpowiednimi dokumentami, takimi jak:

 • opinie szkolne,
 • wyniki badań
 • i zaświadczenia lekarskie, zwłaszcza w przypadku potrzeby kształcenia specjalnego.

Artykuł szczegółowo opisuje procedurę składania wniosków, włącznie z koniecznością uzasadnienia problemów dziecka oraz sposobami ich opisania w zależności od celu wniosku.

Po przeprowadzeniu diagnostyki, poradnia psychologiczno pedagogiczna wydaje opinię (poza kolejnością rozpatrywane są zgłoszenia dotyczące interwencji kryzysowych, czyli skłonności samobójcze, depresja, itp.), która zawiera szczegółową diagnozę dziecka oraz wskazówki dotyczące pracy z nim zarówno w szkole, jak i w domu. Istotne jest, że artykuł podkreśla potrzebę współpracy między poradnią, rodzicami i szkołą w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla dziecka.

Wnioski do poradni psychologiczno-pedagogicznej są kluczowym narzędziem w zapewnianiu wsparcia dzieciom o różnorodnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, a zrozumienie ich procedury i znaczenia jest istotne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Podsumowując, skierowanie dziecka do poradni psychologiczno pedagogicznej to naprawdę dobry krok, jeśli mamy podejrzenia co do nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wypełnionego wniosku do Poradni psychologiczno-pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.