Przykładowa opinia o uczniu z trudnościami w nauce

17,00 

Opinia o uczniu z trudnościami w nauce najczęściej skierowana jest do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która może objąć takie dziecko odpowiednią formą pomocy. Dokument przygotowuje zazwyczaj wychowawca klasy, który dysponuje najszerszą wiedzą na temat każdego ucznia ze swojej grupy.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy kilka przykładowych opinii o uczniu z trudnościami w nauce. Przykłady pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategoria:

Opis

Po co sporządza się opinię o uczniu z trudnościami w nauce?

Przykładowa opinia o uczniu z trudnościami w nauce może zostać przygotowana przez nauczyciela na wniosek:

 • rodziców,
 • sądu rodzinnego,
 • MOPSu,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W praktyce opinia, która skupia się na trudnościach związanych z nauką, zazwyczaj kierowana będzie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia PP organizuje bowiem pomoc dla uczniów z problemami natury psychicznej i fizycznej. Dla dzieci słabszych zapewnia zajęcia dodatkowe, które mają pomóc im przezwyciężyć różne ograniczenia, trudności i bariery.

Może również dostosować warunki nauki czy program nauczania do szczególnych potrzeb dziecka. Jeśli opinia o uczniu z trudnościami w nauce jest skierowana do poradni, jej celem powinno być umożliwienie postawienia odpowiedniej diagnozy i zaplanowanie na tej podstawie właściwych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego dziecka.

Warto pamiętać jednak, że opinie dla poradni przygotowywane są wielokrotnie, a kolejne mają związek z ewaluacją efektywności udzielonej uczniowi pomocy.

Co należy uwzględnić w opinii o uczniu z trudnościami w nauce?

Do przygotowania opinii o uczniu, który ma problemy w szkole, nauczyciel może użyć gotowego wzoru opinii o uczniu z trudnościami w nauce. Dokument podpowiada, jakie informacje należy uwzględnić w druku skierowanym między innymi do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli opinia ma być pomocna dla tego podmiotu, powinna zawierać co najmniej:

 • opis rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • opis możliwości psychofizycznych dziecka,
 • opis zainteresowań, mocnych stron, uzdolnień lub słabszych stron, trudności, problemów, ograniczeń, barier dziecka,
 • opis udzielanej dziecku dotychczas pomocy ze wskazaniem okresu udzielania takiej pomocy oraz z opisem jej efektów,
 • wnioski dotyczące dalszego udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Poza tym, podstawowymi elementami każdej opinii o uczniu są także:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • nazwa szkoły, 
 • oznaczenie klasy. 

Ponieważ opinia o uczniu z trudnościami w nauce to opinia o dziecku, które osiąga niezadowalające wyniki, dokument powinien odnosić się do poszczególnych sfer edukacyjnych, w tym do edukacji polonistycznej, matematycznej czy przyrodniczej.

Wypełniając wzór przykładowej opinii o uczniu z trudnościami w nauce, nauczyciel może wyszczególnić oceny semestralne lub końcowe ucznia z poszczególnych przedmiotów, bądź elementy oceny opisowej w przypadku uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Oczywiście, opinia powinna skupiać się na tych przedmiotach, które sprawiają dziecku trudności. Obowiązkowo musi zawierać też informację o ewentualnym powtarzaniu przez ucznia klasy.

Co jeszcze warto uwzględnić w opinii o uczniu z trudnościami?

Ponieważ w oparciu o opinię o uczniu z trudnościami poradnia musi być w stanie zdiagnozować problem i jego przyczynę, taki dokument nie powinien ograniczać się jedynie do opisu wyników w nauce. Przy diagnozowaniu istotne będą też informacje związane z rozwojem poznawczym, emocjonalnym, fizycznym i społecznym ucznia.

Najważniejsze kwestie, które trzeba wziąć więc pod uwagę to:

 • stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, w tym frekwencja na zajęciach, odrabianie prac domowych, aktywność na lekcji,
 • zachowanie ucznia na zajęciach – czy uczeń słucha, czy jest skupiony, czy rozumie polecenia, czy zadaje pytania, kiedy nie rozumie poleceń, czy prosi o pomoc,
 • stosunek ucznia do samego siebie – czy dziecko wierzy w siebie, czy podejmuje wyzwania, czy przyznaje się do błędów, czy ma świadomość swoich problemów,
 • pozycji ucznia w klasie – czy uczeń jest przyjacielski, czy zdarza mu się inicjować kłótnie.

W opinii warto odnieść się także do opisu stanu zdrowia dziecka (zwłaszcza do ewentualnych wad wzroku, słuchu) oraz do wpływu środowiska rodzinnego na postępy ucznia w szkole. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o uczniu z trudnościami w nauce”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.