Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPS

17,00 

MOPS najczęściej prosi szkołę o wydanie opinii o uczniu, w związku z chęcią objęcia jego rodziny opieką Asystenta. Asystent Rodziny pomaga rodzicom prowadzić gospodarstwo domowe i sprawować opiekę nad dziećmi. MOPS może potrzebować opinii wychowawcy o uczniu w celu ustalenia, czy objęcie rodziny taką pomocą jest zasadne. 

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładową opinię wychowawcy o uczniu na prośbę MOPS. Przykład pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategoria:

Opis

Po co MOPS występuje o opinię wychowawcy o uczniu?

Wychowawca może przygotować opinię o uczniu na prośbę rodziców, sądu rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także takich podmiotów jak MOPS/GOPS. Jeśli ośrodek pomocy społecznej potrzebuje opinii o uczniu, ma to związek z koniecznością ustalenia, czy opiekunowie prawni dziecka należycie sprawują nad nim władzę rodzicielską.

MOPS powinien bowiem pomagać rodzicom w zakresie wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeśli ustali, że rodzina potrzebuje takiej pomocy, obejmie ją nadzorem Asystenta Rodziny. Asystent ma wśród swoich zadań między innymi:

 • pomoc rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. w zakresie utrzymania czystości, opłacania rachunków w terminie,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • udzielanie wskazówek w zakresie dbania o higienę dzieci, przygotowywania ich do szkoły, itd.
 • pomoc rodzicom w utrzymaniu zatrudnienia lub w znalezieniu pracy i wiele innych. 

Przykładowa opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPS ma więc informować o tym, czy rodzice radzą sobie ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, czy mają z tym problemy, czy potrzebują pomocy w zakresie wychowania i opieki.

Chociaż dokument informuje także o rozwoju i wynikach ucznia w nauce, to skupia się przede wszystkim na tym, jak rodzice współpracują ze szkołą w realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko, jak się nim opiekują, jak je wychowują i jakie mają trudności w tym zakresie. 

Co należy zawrzeć w opinii wychowawcy o uczniu na prośbę MOPS?

Opinia o uczniu do MOPS to złożony dokument, dlatego warto przygotować go w oparciu o uniwersalny wzór opinii wychowawcy o uczniu na prośbę MOPS.

Pismo powinno spełniać takie same wymogi, jak opinia do poradni psychologiczno-pedagogicznej, dlatego wskazówek dotyczących zawartości takiego dokumentu należy szukać w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, placówkach i szkołach.

Zasadniczo, jak każda opinia, również ta wydana na prośbę MOPS, powinna rozpoczynać się od metryczki dziecka i informacji o szkole, do której uczęszcza uczeń. Następnie dokument musi informować o:

 • frekwencji ucznia,
 • wynikach w nauce,
 • zachowaniu dziecka w szkole na lekcjach i na przerwach,
 • stosunku dziecka do obowiązków szkolnych, 
 • relacji rodziców z nauczycielami dziecka.

W praktyce opinia o uczniu do MOPS odnosi się zarówno do opisu rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego i fizycznego dziecka, jak i do jego wyników w nauce. Informuje o aktywności ucznia w szkole, o kontaktach z rówieśnikami, o problemach wychowawczych czy o akceptacji w grupie rówieśniczej. Skupia się także na kwestiach związanych ściśle z rodzicami ucznia. To na tej podstawie MOPS może ocenić bowiem, czy rodzice radzą sobie ze swoimi obowiązkami. 

Na jakie pytania powinna odpowiadać opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPS?

Opinia wychowawcy o uczniu do MOPS opisuje sposób funkcjonowania ucznia w szkole, ponieważ w dużej mierze wpływ na rozwój społeczny, emocjonalny czy poznawczy dziecka ma jego sytuacja rodzinna. Jednak wzór przykładowej opinii wychowawcy o uczniu na prośbę MOPS odpowiada także na inne pytania związane w głównej mierze z rodzicami dziecka, czyli:

 • czy rodzice dbają czystą odzież dziecka,
 • czy rodzice dbają o higienę dziecka,
 • czy rodzice wyposażają dziecko w niezbędne przybory,
 • czy rodzice pomagają dziecku przygotować się do szkoły,
 • czy rodzice utrzymują kontakt z placówką,
 • czy rodzice interesują się problemami szkolnymi dziecka,
 • jak dziecko mówi o rodzicach,
 • jak dziecko reaguje na widok rodziców, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia wychowawcy o uczniu na prośbę MOPS”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.