Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej

17,00 

Opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej przygotowywana jest przez nauczyciela wychowawcę, przez psychologa, pedagoga szkolnego lub specjalistę, który prowadzi z uczniem zajęcia, np. przez logopedę.

Dokument ma na celu postawienie diagnozy i zaplanowanie odpowiednich form pomocy dla ucznia lub ewaluację efektywności udzielonej uczniowi dotychczas pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opinię wydaje się na wniosek rodziców lub samej poradni PP. 

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładową opinię o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przykład pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategoria:

Opis

Jakie informacje powinna zawierać opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Chociaż zasadniczo nauczycieli nie obowiązuje żaden odgórnie narzucony wzór opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej, to wiadome jest, że dokument ten musi uwzględniać między innymi następujące elementy:

  • opis mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień ucznia,
  • opis dostrzeżonych trudności, problemów, barier i ograniczeń ucznia,
  • opis rozpoznanych potrzeb edukacyjnych ucznia,
  • opis możliwości psychofizycznych ucznia,
  • informacje o udzielonej uczniowi dotychczas pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie jej udzielania oraz efektach.

Jak każda opinia, również ta do poradni psychologiczno-pedagogicznej, musi rozpoczynać się od informacji dotyczących ucznia, który podlega ocenie. Jest to tak zwana metryczka, w której ujmuje się imię, nazwisko, datę urodzenia, dane szkoły i klasy, w której dziecko się uczy.

Każda opinia zawiera też informacje na temat poszczególnych aspektów rozwoju ucznia, tj. rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego. Przykładowa opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej będzie więc źródłem informacji na temat samodzielności dziecka, jego relacji z rówieśnikami, stosunku do obowiązków szkolnych, a także uzdolnień lub problemów rozwojowych. 

Jak napisać opinię o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Do przygotowania opinii dla poradni PP nauczyciel może użyć sprawdzonego wzoru opinii o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Druk uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne i podpowiada, jakie kwestie warto wziąć pod uwagę przy sporządzaniu takiego dokumentu. Źródłem informacji do opinii powinny być obserwacje własne nauczyciela oraz dane pozyskane w ramach konsultacji z innymi nauczycielami i specjalistami.

Pedagog może wziąć pod uwagę również prace plastyczne i pisemne dziecka – należy wtedy dołączyć ich kopie do opinii. Warto pamiętać, że chociaż określenie “opinia” może sugerować pewien subiektywizm, to dokument tego typu powinien być zbiorem faktów, a nie prywatnych komentarzy nauczyciela na temat dziecka. Taką opinię należy pisać zgodnie ze schematem: stwierdzenie, wyjaśnienie, przykład.

Następnie twierdzenie należy odnieść także do kluczowych kompetencji, wartości czy celów wychowawczych. Dzięki temu pismo będzie merytoryczne i wartościowe dla pracowników poradni PP. W praktyce oznacza to, że nie wystarczy napisać w opinii, iż dziecko (przykładowo) ma problemy natury emocjonalnej. Należy wyjaśnić, na czym te problemy polegają i jak wpływają na funkcjonowanie ucznia w szkole, czyli dlaczego należy je wyeliminować.

Przykładowo: 

  • stwierdzenie: dziecko reaguje emocjami nieadekwatnie do sytuacji,
  • przykład: inni uczniowie cieszyli się ze zwycięstwa w konkursie, a uczeń X pozostawał obojętny,
  • wniosek: zachowanie dziecka utrudnia mu budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Jakie znaczenie ma opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej sporządzana po raz pierwszy służy postawieniu diagnozy i objęciu dziecka pomocą poradni. Poradnia PP pomaga natomiast zarówno dzieciom uzdolnionym, jak i tym z problemami natury fizycznej i/lub psychicznej.

Organizuje dodatkowe zajęcia i opracowuje indywidualne programy nauczania po to, aby wesprzeć dziecko w rozwoju. Przygotowując opinię dla poradni, warto dbać zatem o jej rzetelność i dokładność. Można osiągnąć taki efekt, stosując sprawdzony wzór przykładowej opinii o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ponieważ druk uwzględnia wszystkie niezbędne elementy, pomaga przygotować merytorycznie wyczerpujący dokument, dzięki któremu poradnia postawi dobrą diagnozę, zastosuje odpowiednie formy pomocy lub dokona oceny efektywności pomocy już udzielonej uczennicy. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o uczennicy do poradni psychologiczno-pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.