Przykładowa opinia o uczniu z Autyzmem

17,00 

Opinia o uczniu z autyzmem najczęściej potrzebna jest poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmuje takie dziecko indywidualną opieką. Niewykluczone jest jednak również, że podobnej opinii potrzebować będzie sąd rodzinny, MOPS czy sam rodzic zainteresowany rozwojem swojego dziecka. Opinię o uczniu z autyzmem przygotowuje zazwyczaj wychowawca klasy, ewentualnie specjalista prowadzący z dzieckiem zajęcia indywidualne, np. logopeda.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy kilka przykładowych opinii o uczniu z autyzmem. Przykłady pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategoria:

Opis

Jakie elementy powinna zawierać przykładowa opinia o uczniu z autyzmem?

Opinii o dziecku z autyzmem nie można sporządzić w oparciu o takie same kryteria, jakie stosuje się przy opiniowaniu dziecka w pełni zdrowego. Niemniej jednak dokument zawiera podobne elementy, czyli:

 • dane osobowe ucznia, 
 • dane placówki,
 • opis rozwoju fizycznego dziecka,
 • opis rozwoju społecznego dziecka,
 • opis rozwoju emocjonalnego dziecka,
 • opis rozwoju poznawczego dziecka.

Opisując poziom rozwoju dziecka z autyzmem w każdym z tych aspektów nauczyciel powinien odnieść się do dostrzeżonych objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu, ponieważ mają one wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole. Warto pamiętać również, że taki dokument poza standardowymi elementami musi zawierać też:

 • informacje o identyfikacji schorzenia,
 • informacje na temat genezy – początków rozwoju schorzenia,
 • informacje o znaczeniu schorzenia w kontekście funkcjonowania ucznia w szkole, w tym zwłaszcza w stosunku do rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka,
 • informacje na temat prognoz, czyli możliwych perspektyw rozwoju schorzenia: pozytywnych i negatywnych,
 • informacje na temat wdrożonych form pomocy,
 • informacje na temat efektów podjętych działań, mających na celu udzielenie uczniowi pomocy. 

Do opracowania kompletnego dokumentu nauczyciel może zastosować wzór opinii o uczniu z autyzmem. Druk podpowiada, jaki zakres informacji należy uwzględnić w takim piśmie oraz w jaki sposób powinno się formułować swoje spostrzeżenia. 

Jakie uwagi można uwzględnić w opinii o uczniu z autyzmem?

Opinia o uczniu z autyzmem to nic innego, jak ocena funkcjonowania ucznia w szkole. Przygotowując taki dokument, nauczyciel uwzględnia w nim wszystkie dostrzeżone przez siebie i innych pedagogów objawy ze spektrum autyzmu. Oznacza to, że druk przykładowej opinii o uczniu z autyzmem może zawierać następujące uwagi:

 • dziecko jest nadmiernie ruchliwe,
 • dziecko nie reaguje na polecenia nauczyciela,
 • dziecko ma problemy z koncentracją uwagi, 
 • dziecko nie zgłasza potrzeb fizjologicznych,
 • dziecko nie komunikuje się z otoczeniem,
 • dziecko nie nawiązuje relacji z rówieśnikami,
 • dziecko praktykuje zachowania schematyczne,
 • dziecko ma ograniczony zasób słownictwa,
 • dziecko naśladuje zachowania innych dzieci, itd.

Jak powinna wyglądać opinia o uczniu z autyzmem do poradni PP?

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna potrzebuje opinii o uczniu z autyzmem w celu postawienia diagnozy oraz opracowania planu pomocy. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przypadku dziecka z autyzmem polega najczęściej na przygotowaniu indywidualnego programu nauczania, który pozwala dostosować zajęcia edukacyjne do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.

Z tego względu przykładowa opinia o uczniu z autyzmem do poradni powinna zawierać co najmniej:

 • opis rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • opis możliwości psychofizycznych ucznia,
 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień lub słabszych stron, trudności, ograniczeń i barier ucznia,
 • opis udzielanej uczniowi dotychczas pomocy – w tym określenie czasu udzielania takiej pomocy i jej efektów,
 • wnioski, sugestie, wskazówki na dalszy etap pracy z dzieckiem.

Kolejne opinie o uczniu z autyzmem do poradni związane są natomiast z ewaluacją opracowanego dla dziecka IPET-u, czyli indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego. Mają więc na celu dokonanie oceny efektywności udzielanej dziecku pomocy oraz odpowiednie zmodyfikowanie jej tak, aby uzyskiwać jak najlepsze efekty wsparcia dziecka w jego rozwoju.

Warto zatem przygotowywać opinie o uczniu z autyzmem w sposób bardzo skrupulatny, opierając się nie tylko na własnych obserwacjach, ale również na informacjach pozyskanych od innych pedagogów i specjalistów, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia indywidualne.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o uczniu z Autyzmem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.