Karta tygodniowa praktyk -WYPEŁNIONA- Oligofrenopedagogika

17,00 

Na dokumentację praktyki składa się dziennik praktyk oraz scenariusze zajęć, opracowane pod okiem opiekuna praktyk oligofrenopedagogiki. Sam dziennik praktyk tworzą natomiast – wraz z innymi arkuszami – karty tygodniowe praktyk, które pozwalają opisywać przebieg praktyki dzień po dniu, z wyszczególnieniem zadań realizowanych przez studenta. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowo wypełnioną kartę tygodniową praktyk oligofrenopedagogiki, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jaki jest cel praktyk z oligofrenopedagogiki?

Celem praktyk zawodowych z zakresu oligofrenopedagogiki jest gromadzenie przez studenta doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, pracą dydaktyczną i pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, czy też z niedostosowaniem społecznym. Praktyki powinny także pozwolić na konfrontowanie nabytej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością pedagogiczną.

Zadania, jakie ma praktykant, a które należy uwzględnić w przykładowej karcie tygodniowej praktyk oligofrenopedagogika, to między innymi:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną placówki, w której student odbywa praktyki,
 • zapoznanie się z zakresem zadań pracowników pedagogicznych w danej placówce,
 • poznanie dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki,
 • poznanie dokumentacji prowadzonej przez pracowników placówki,
 • poznanie form i metod pracy pedagogicznej w placówce,
 • poznanie zakresu i form współpracy placówki z innymi instytucjami.

Opisane zadania są jednak zbyt ogólne, aby można było uwzględnić je w tygodniowej karcie praktyk. Jakie dokładnie zadania realizuje zatem student oligofrenopedagogiki na praktykach?

Jakie informacje uwzględnia się w karcie tygodniowej praktyk oligofrenopedagogika?

Jak zostało wspomniane, karty tygodniowe praktyk budują dziennik praktyk. Każda z nich zawiera tabelę, w której określa się tydzień, dzień, godziny oraz liczbę godzin pracy praktykanta, a następnie wyszczególnia się wykonywane przez niego zadania.

Do opracowania takiego dokumentu, warto użyć gotowego wzoru karty tygodniowej praktyk oligofrenopedagogika, mając na uwadze, że student na takich praktykach:

 • prowadzi obserwację działań podejmowanych przez pracowników placówki,
 • współdziała w czynnościach prowadzonych przez pracowników placówki, 
 • analizuje dokumentację prowadzoną przez placówkę,
 • samodzielnie prowadzi zajęcia oraz czynności wychowawcze – pod okiem opiekuna praktyk,
 • sprawuje opiekę pedagogiczną nad wychowankiem wybranym przez opiekuna praktyk, co służy diagnozie próbnej.

Kiedy jednak w grę wchodzi wypełnienie druku przykładowej karty tygodniowej praktyk oligofrenopedagogika, to należy uwzględnić tutaj nieogólne zadania studenta, ale dokładny opis podejmowanych czynności wraz z wnioskami lub uwagami praktykanta.

Ten w trakcie odbywania praktyki powinien natomiast:

 • zapoznać się ze specyfiką szkoły lub placówki, 
 • obserwować aktywność poszczególnych uczniów, uwzględniając przy tym specyfikę ich zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych, 
 • samodzielnie prowadzić działania opiekuńczo-wychowawcze,
 • obserwować czynności podejmowane przez opiekuna praktyk,
 • obserwować tok metodyczny zajęć,
 • toku metodycznego zajęć,
 • obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy,
 • sprawować opiekę nad grupą w czasie spontanicznej aktywności,
 • współdziałać z opiekunem w podejmowaniu działań wychowawczych i terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
 • współdziałać w organizowaniu pracy w grupach, 
 • współdziałać w organizowaniu przestrzeni klasy, 
 • poznawać uczniów, ich sytuację społeczną, potrzeby, zdolności i zainteresowania,
 • organizować i prowadzić zajęcia wychowawcze,
 • sprawować opiekę nad uczniami poza terenem szkoły lub placówki, 
 • planować lekcje,
 • formułować cele, dobór metod i form pracy, a także środków dydaktycznych,
 • diagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów z zaburzeniami w rozwoju, 
 • podejmować indywidualną pracę z uczniem,
 • podejmować działania wychowawcze o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Karta tygodniowa praktyk -WYPEŁNIONA- Oligofrenopedagogika”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.