Jak przygotować WOPFU? wypełniony przykład 2024

17,00 

Przygotowując WOPFU, należy trzymać się wytycznych ujętych w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (z późniejszymi zmianami). Warto pamiętać także, że dokument stanowi podstawę opracowania IPET, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór wypełnionego WOPFU, który pobierzesz, klikając przycisk poniżej:

Opis

Jakie informacje pojawiają się w WOPFU?

WOPFU jest opracowywane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chociaż nie istnieje żaden odgórnie obowiązujący wzór WOPFU do wypełnienia, to pewnym jest, że dokument ten musi spełniać kryteria określone w przepisach wspomnianego rozporządzenia.

Na podstawie wytycznych można stwierdzić natomiast, że przykładowe WOPFU powinno zawierać:

 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych danego ucznia,
 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień oraz predyspozycji ucznia,
 • zakres i charakter wsparcia udzielanego uczniowi przez nauczycieli, specjalistów, asystentów,
 • wskazanie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia.

W ostatnim podpunkcie kryje się natomiast opis barier i ograniczeń, które utrudniają uczniowi funkcjonowanie w życiu szkolnym, a także opis trudności występujących przy próbie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym, wraz z efektami działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Jak wypełnić WOPFU?

Wypełniony przykład WOPFU podpowiada, jakie informacje należy uwzględnić w takim dokumencie. Wielospecjalistyczna ocena powinna zawierać podstawowe elementy formalne, takie jak data opracowania WOPFU, czy opis zaleceń lekarskich, a także dane osób przygotowujących dokument.

Pismo można stworzyć w oparciu o wzór przykładowego WOPFU wypełnionego, uwzględniający informacje na temat:

 • zainteresowań ucznia, 
 • potrzeb ucznia,
 • dotychczasowych problemów ucznia i zastosowanych środków zaradczych,
 • sprawności fizycznej ucznia,
 • rozwoju poznawczego ucznia,
 • jakości komunikowania się,
 • rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • samodzielności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak przygotować WOPFU? wypełniony przykład 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.