WOPFU dla ucznia słabowidzącego – przykład

17,00 

Uczniowie słabowidzący napotykają wiele trudności zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. To dlatego tak ważne jest, by nauczyciele wiedzieli, w jaki sposób wesprzeć ucznia w codziennym rozwoju. Służy temu WOPFU, czyli wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Jak wygląda przykładowe WOPFU dla dziecka słabowidzącego i co musi zawierać? aby ułatwić Ci prawidłowe przygotowanie takiego arkusza, sporządziliśmy przykładowe WOPFU dla ucznia słabowidzącego, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Uczeń słabo widzący- jakie trudności spotyka w szkole?

Uczeń słabowidzący korzysta zwykle ze szkieł korekcyjnych bądź soczewek. Jednak nawet korzystanie z nich nie gwarantuje rozwiązania problemu, bo nie każdą wadę wzroku można w pełni korygować. Kłopoty w zakresie widzenia wpływa bardzo niekorzystnie na zdolność i rozwój czytania i koncentracji.

Zazwyczaj dzieci słabowidzące mają trudności z koncentracją, trudno jest zmotywować ich do pracy, zwłaszcza tej wzrokowej. Dzieci słabowidzące szybko się męczą, mają trudności z dostrzeganiem bodźców wzrokowych, mają mocno zaburzoną wyobraźnię przestrzenną i orientację. W większości przypadków dzieci słabowidzące mylą litery o podobnych kształtach, przestawiają litery w słowach, nie mają trwałej pamięci wzrokowej i znacznie wolniej czytają.

Dzieci słabowidzące doświadczają problemów nie tylko w zakresie pisania i czytania, ale także w zakresie analizowania schematów, map, z postrzeganiem figur geometrycznych. Niestety, zazwyczaj problem słabego widzenia dotyka również kwestii kontaktów społecznych. Takie dzieci często mają trudności z nawiązywaniem kontaktów, mogą mieć także zaniżoną samoocenę

Wsparcie ze strony szkoły

Szkoła, do której uczęszcza uczeń słabowidzący, ma za zadanie udzielenie uczniowi odpowiedniego wsparcia, dzięki któremu będzie możliwe zniwelowanie wszelkich barier i ograniczeń, a tym samym, efektywny rozwój dziecka. Działaniem ze strony szkoły może być np. odpowiednie umiejscowienie ucznia w klasie- bliżej tablicy, a także stosowanie na tablicy wyłącznie kredy białej, która jest lepiej widoczna.

Poza tym nauczyciel może pozwolić dziecku na przepisywanie notatek od sąsiada z ławki, zmniejszyć ilość błyszczących powierzchni w pomieszczeniu oraz wydłużyć czas na wykonanie niektórych zadań. Warto często pytać dziecko, czy widzi poprawnie, zwracać baczną uwagę na jego szybszą męczliwość w stosunku do innych dzieci, a także w razie potrzeby, objaśniać zadania słownie.

WOPFU uczeń słabo widzący- czym jest?

WOPFU to wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Dokument ten jest przygotowywany zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami.

Gotowe WOPFU dla dziecka słabowidzącego i nie tylko powinno zawierać opis jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także opis jest mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań oraz uzdolnień. W WOPFU zawiera się także zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i różnych specjalistów. Ważnym elementem WOPFU jest również określenie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia.

WOPFU zawsze zawiera metryczkę dziecka, czyli jego imię, nazwisko, datę urodzenia oraz grupę, do której uczęszcza. Kolejnym elementem są dane placówki oświatowej, data opracowania dokumentu, a także wszelkie źródła informacji, na podstawie których dokument został opracowany. Warto wiedzieć, że data WOPFU musi zostać przekazana rodzicom, dlatego dokument zwiera także datę odbioru jego kopii przez rodziców dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kto tworzy WOPFU dla ucznia słabowidzącego?

WOPFU na dla ucznia słabowidzącego tworzy się od razu po uzyskaniu przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor, który dowiaduje się o takim orzeczeniu, powołuje zespół specjalistów, którzy mają za zadanie w ciągu 30 dni skonstruować dokument.

W skład zespołu wchodzą nauczyciele i specjaliści na co dzień współpracujący z danym uczniem, a za zgodą rodziców w zespole może znaleźć się także osoba spoza placówki, np. logopeda czy psycholog.

Przykład WOPFU dla ucznia słabowidzącego

Nie istnieje jeden przyjęty wzór, według którego należy konstruować WOPFU dla dziecka słabowidzącego. Dane mogą być przedstawione w dowolny sposób, często przybierając formę tabeli, wykresu czy po prostu opisu.

Należy jednak trzymać się przepisów w zakresie tego, jakie konkretnie dane musi zawierać prawidłowo skonstruowany arkusz WOPFU. Jego celem jest zebranie wystarczająco dużo rzetelnych informacji na temat dziecka, jego potrzeb i mocnych stron, a następnie na tej podstawie tworzy się IPET według nowego rozporządzenia, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, czyli indywidualne dostosowanie wymagań do możliwości ucznia słabowidzącego.

Warto więc przeanalizować wzór WOPFU dla ucznia słabowidzącego, by upewnić się, że formularz WOPFU przyjęty w danej placówce zawiera wszystkie potrzebne elementy. Każda szkoła czy przedszkole może stworzyć swój własny formularz.

Jak szkoła może wspierać uczniów słabowidzących?

Opracowanie IPET oraz WOPFU dla dziecka słabowidzącego to najważniejsze kroki jakie podjąć może szkoła, oba arkusze mają za zadanie zaplanować i wdrożyć odpowiednie wsparcie dla ucznia słabowidzącego, dzięki czemu uczeń będzie miał szanse zniwelować bariery i ograniczenia, wspierając tym samym swój rozwój społeczno emocjonalny.

W przypadku dzieci słabowidzących mogą to być następujące rozwiązania:

 • Posadzenie ucznia w klasie w odpowiednim miejscu, na przykład bliżej tablicy.
 • Ograniczenie błyszczących powierzchni w sali lekcyjnej.
 • Użycie na tablicy jedynie białej kredy.
 • Pozwolenie na przepisywanie notatek z tablicy od kolegi z ławki.
 • Udostępnienie materiałów w wersji z powiększoną czcionką.
 • Zapewnienie możliwości oglądania przedmiotów z bliska.
 • Monitorowanie szybkiego zmęczenia się ucznia.
 • Przedłużenie czasu na wykonanie niektórych zadań.
 • Objaśnienie zadań werbalnie.
 • Regularne zadawanie pytań sprawdzających, czy dziecko widzi poprawnie.
 • Korzystanie z czytelnych plansz, map, tablic z diagramami itp.

Podsumowanie

Uczeń słabowidzący, pomimo iż wada ta nie ma nic wspólnego z niepełnosprawnością intelektualną, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole. Uczeń słabowidzący może napotykać wiele różnych trudności w nauce z powodu ograniczonej zdolności do widzenia. Oto kilka typowych wyzwań uczniów słabowidzących, z którymi mogą się zmagać:

 • Dostępność materiałów edukacyjnych: Uczeń może mieć trudności z czytaniem tekstu z podręczników, tablicy lub innych materiałów edukacyjnych z powodu ograniczonej zdolności widzenia.
 • Pisemność: Pisanie odręczne może być trudne z powodu trudności w widzeniu tekstu oraz kontrolowaniu pisania na kartce.
 • Niezależność w nauce: Konieczność korzystania z pomocy innych osób lub specjalnych urządzeń do czytania materiałów może utrudniać uczniowi poczucie niezależności w nauce.
 • Dostępność technologii: W niektórych przypadkach, korzystanie z komputerów i innych technologii może być trudne z powodu problemów z widzeniem ekranu.
 • Komunikacja wizualna: Uczniowie słabowidzący mogą mieć trudności ze zrozumieniem informacji przekazywanych wizualnie, takich jak wykresy, schematy czy mapy.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU dla ucznia słabowidzącego – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.