WOPFU wypełnione – PRZYKŁAD 2024

17,00 

WOPFU to dokument tworzony dla ucznia, który uzyskał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy ono niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Jak wygląda WOPFU wypełnione? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego arkusza przygotowaliśmy przykładowy wzór WOPFU zgodny z aktualnym rozporządzeniem, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Co to jest WOPFU?

WOPFU to inaczej wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Jest to po prostu dokument, który zawiera wszelkie informacje na temat tego, jak uczeń o specjalnych potrzebach radzi sobie w placówce oświatowej, szkole czy przedszkolu.

Sposób tworzenia WOPFU jest określony przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Kro realizuje WOPFU?

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia jest jednym z najważniejszych kroków procesu edukacyjnego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego. Celem WOPFU jest analiza umiejętności, wiedzy oraz możliwości i potrzeb danego ucznia. Ta wiedza pozwala na skuteczne opracowanie indywidualnego programu nauczania IPET.

Przedszkole czy szkoła mają obowiązek opracowania WOPFU po otrzymaniu orzeczenia dziecka. Przykładowy arkusz WOPFU to nie tylko analiza kompetencji i rozwoju samego dziecka, ale także sposób na łatwą weryfikację skuteczności podejmowanych działań i dostosowanie strategii edukacyjnej do potrzeb danego ucznia.

Orzeczenie dla ucznia kierowane jest do dyrektora szkoły, który od razu po jego otrzymaniu, informuje o tym fakcie wychowawcę klasy. Następnie dyrektor powołuje zespół dla danego ucznia, wyznaczając również koordynatora. Zespół ten ma za zadanie obserwację dziecka, rozmowy i współpracę z innymi specjalistami.

Czas tworzenia WOPFU to 30 dni. W spotkaniach zespołu i pracy nad WOPFU udział mogą wziąć rodzice dziecka. Takie prawo przewidziało dla nich Rozporządzenie. Rodzice powinni otrzymać także kopię gotowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

Jak często powtarza się WOPFU?

WOPFU nie jest dokumentem tworzonym jednorazowo- jest to ocena poziomu funkcjonowania ucznia, którą należy powtórzyć minimum dwukrotnie w ciągu roku. Pierwszy dokument tworzy się od razu po otrzymaniu orzeczenia o dziecku, drugi natomiast nie ma określonego terminu. Zazwyczaj tworzy się go po pierwszym półroczu, by zdobyć informacje przydatne w pracy w trakcie drugiego półrocza.

W niektórych placówkach WOPFU przygotowuje się na początku każdego nowego roku szkolnego. Powtarzanie WOPFU jest konieczne dla podążania za uczniem, jego potrzebami i postępami w rozwoju.

Okresowe spotkania zespołu mają na celu ocenę efektywności stosowanego programu oraz weryfikacja postępów ucznia. Podczas takich spotkań specjaliści określają, co można zmienić i ulepszyć, by program przynosił pozytywne efekty i by był w pełni skuteczny.

Co zawiera WOPFU?

Przykładowa ewaluacja WOPFU musi zawierać szereg informacji na temat ucznia, np.:

  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
  • mocne strony i predyspozycje dziecka
  • zainteresowania i uzdolnienia ucznia
  • trudności w funkcjonowaniu ucznia (np. wada wymowy, trudności z komunikowaniem się, zaburzona sfera poznawcza, trudności wynikające z wady wzroku)
  • efekty działań podejmowanych w celu przezwyciężenia trudności,
  • itd.

Zatem WOPFU obejmuje przede wszystkim indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia. Określa także jego mocne strony i predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. Ważnym elementem WOPFU jest także zwrócenie uwagi na przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu ucznia, a także efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Arkusz WOPFU określa również zakres pomocy ze strony nauczycieli i specjalistów. Uzupełnieniem WOPFU jest IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. To właśnie na podstawie informacji z WOPFU tworzony jest IPET.

Cele WOPFU

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ma na celu przede wszystkim pełne poznanie jego potrzeb i możliwości. Tylko świadomość tego, jakie potrzeby edukacyjne czy wychowawcze ma uczeń, nauczyciel będzie w stanie stworzyć program, który odpowie na te potrzeby, pozwoli osiągnąć kolejne etapy rozwoju dziecka i przyczyni się do poprawy jego funkcjonowania w środowisku.

WOPFU a IPET – różnice

Przykładowy arkusz WOPFU i IPET to dwa różne dokumenty, które ściśle łączą się ze sobą. Jako pierwsza opracowywana jest wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Na jej podstawie opracowywany jest IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego dokumentu, nie istnieje żaden wzór, gotowy schemat kwestionariusza.

Każda placówka może opracować swój własny formularz bądź skorzystać z przykładowych formularzy. Jedyne, co jest sztywne to zakres informacji, określony przez prawo oświatowe. Arkusz WOPFU skupia się na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, mocnych stronach, predyspozycjach czy zainteresowaniach i uzdolnieniach ucznia. IPET natomiast określa zakres i sposób dostosowania programu edukacyjnego do określonych w WOPFU potrzeb ucznia.

Jak wygląda przykładowo wypełniony wzór WOPFU?

Nie istnieje jeden przyjęty wzór WOPFU. Przykładowo wypełniony wzór WOPFU zawiera przede wszystkim dane ucznia, a więc jego imię, nazwisko, wiek oraz klasę, do której uczęszcza. Ważne są także informacje na temat wychowawcy ucznia i numeru wydanego na niego orzeczenia.

Przy konstruowaniu WOPFU pod uwagę bierze się wiele źródeł informacji o dziecku- wydane orzeczenia, opinie, ocenę rodziców, nauczycieli czy lekarzy i specjalistów, którzy na co dzień pracują z danym dzieckiem. Wypełniony wzór WOPFU może przyjmować formę tabeli, punktów czy wykresu.

Ważne jest, by zawierał w sobie pełne informacje o dokumentacji medycznej i specjalistycznej, na podstawie której orzeczono o potrzebie nauczania specjalnego i informacje o stanie zdrowia ucznia, zaleceniach lekarskich.  Ogromne znaczenie ma także prowadzona przez wychowawcę dokumentacja. Wszystkie te informacje muszą zostać podpisane przez rodziców.

Jak napisać WOPFU?

A zatem, jak napisać WOPFU? Każda placówka opracowuje sobie swój własny system tworzenia takich dokumentów. Do dyrektora należy wdrożenie i zapewnienie realizacji przepisów rozporządzenia. Oznacza to, że dyrektor ma prawi wyznaczyć innego niż wychowawca pracownika odpowiedzialnego za kierowanie  i koordynowanie zespołem specjalistów i nauczycieli.

Koordynator ma za zadanie wyznaczać terminy spotkań i ich prowadzenie. Zadaniem koordynatora jest także zawiadamianie rodziców ucznia o zaplanowanych spotkaniach zespołu. Rozporządzenie zezwala rodzicom uczestniczyć w tych spotkaniach podobnie, jak uczeń, jednak dopiero po uzyskaniu pełnoletniości.

Na wniosek dyrektora możliwe jest dołączenie do zespołu pracowników spoza danej szkoły. Najczęściej są to specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznej, logopeda czy np. fizjoterapeuta. Trzeba jednak pamiętać o tym, że przyjęcie do zespołu osoby spoza placówki wymaga uzyskania zgody rodziców dziecka.

Terminy WOPFU

Arkusz WOPFU opracowuje się przed opracowaniem IPET, zwykle w terminie do dnia 30 września w roku, w którym dziecko rozpoczyna dany etap edukacyjny. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której uczeń dołącza do klasy w trakcie roku szkolnego bądź orzeczenie zostanie wydane już po rozpoczęciu roku szkolnego. Wówczas zespół musi trzymać się terminu 30 dni.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU wypełnione – PRZYKŁAD 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.