WOPFU wzór wypełniony – ASPERGER

17,00 

Zespół Aspergera to zaburzenie, z którym mamy do czynienia coraz częściej. Konieczne jest więc odpowiednie przygotowanie do pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowanie programu nauczania i wychowania do jego potrzeb.

Dokumentem, który te potrzeby określa jest WOPFU, czyli Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia. W jaki sposób konstruuje się arkusz WOPFU dla dziecka z Zespołem Aspergera i co powinien zawierać taki dokument?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy przykładowy wzór WOPFU dla ucznia z Aspergerem, który pobierzesz, klikając przycisk poniżej:

Opis

Czym jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to złożone zaburzenie rozwoju umysłowego, objawiające się przede wszystkim trudnościami w kontaktach z otoczeniem. Dziecko cierpiące na to zaburzenie nie posiada specyficznych umiejętności, np. nie potrafi zaakceptować nawet najbardziej naturalnych zmian. Typowe dla Zespołu Aspergera jest obsesyjne zainteresowanie określoną tematyką, często nietypową lub nieadekwatną do swojego wieku.

Dzieci z Zespołem Aspergera cechują się ponadprzeciętną pamięcią wzrokową lub długotrwałą. Często posiadają szczegółową wiedzę z określonej dziedziny, a do tego mają bardzo wysoko rozwiniętą pamięć roboczą i jednoczesną skłonność do szybkiego zapominania myśli.

Niestety, z Zespołem Aspergera wiążą się liczne trudności, jakich doświadcza dziecko. Przede wszystkim, odczuwa ono wzmożoną niechęć do przebywania w grupie, podejmowania z innymi jakichkolwiek aktywności czy zabawy. Dzieci z Aspergerem mają spore problemy z dostosowaniem się do panujących zasad.

Bardzo częste jest unikanie kontaktu wzrokowego, brak umiejętności odczytywania mimiki i gestów, a także sztywność mowy i brak okazywania jakiegokolwiek przywiązania. Objawów Zespołu Aspergera jest mnóstwo i często są one niespójne i niejednoznaczne. Wynika z tego spora trudność w prawidłowym zdiagnozowaniu zaburzenia.

Jak wspierać ucznia z Zespołem Aspergera?

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera jest trudna i wymagająca odpowiedniego podejścia. Bardzo ważne jest komunikowanie się prostymi zdaniami i wyznaczanie limitu czasowego na wykonanie konkretnego zadania.

Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do dziecka, a jeśli nadchodzą jakiekolwiek zmiany w organizacji dnia szkolnego, należy informować o tym dziecko na bieżąco. Warto pamiętać, że powtarzalna rutyna stanowi źródło poczucia bezpieczeństwa dziecka z Zespołem Aspergera.

WOPFU Asperger- czym jest?

Arkusz WOPFU to wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania danego ucznia. Stanowi ona podstawę sporządzania IPET- Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Arkusz WOPFU dla ucznia z Aspergerem w niczym nie różni się od WOPFU dla uczniów z innymi zaburzeniami czy niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową.

Sporządza się go na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. WOPFU konstruowane jest przez specjalnie powołany do tego zespół specjalistów, a w ciągu roku ocena powtarzana jest co najmniej dwukrotnie.

Co zawiera gotowe WOPFU dla dziecka z Aspergerem?

Arkusz WOPFU dla dziecka z Aspergerem zawiera przede wszystkim dane osobowe dziecka, a więc jego imię, nazwisko, datę urodzenia i grupę, do której uczęszcza. Ponadto musi zawierać także dokładne dane placówki, do której dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza, datę opracowania dokumentu oraz datę odbioru kopii dokumentu przez rodziców.

Dokument musi zawierać źródła informacji, na podstawie których został on opracowany, a cały formularz musi zostać podpisany przez członków zespołu. WOPFU wzór wypełniony Asperger zawiera, podobnie, jak WOPFU dla dzieci z innymi nieprawidłowościami rozwojowymi, indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Nieodłączną częścią Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia jest także opis mocnych stron i predyspozycji ucznia, opis jego zainteresowań i uzdolnień, a także jasne wskazanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu. Ważnym elementem arkusza WOPFU jest także opis efektów działań, które podejmowane są przez zespół nauczycieli i specjalistów w celu przezwyciężenia wszelkich trudności.

Jak zbudowane jest WOPFU dla ucznia z Zespołem Aspergera?

Nie istnieje jeden właściwy wzór WOPFU, gdyż formularz ten można przygotować na wiele różnych sposobów. Każda placówka może wypracować sobie swój własny sposób, dość często jednak jest to tabela.

Wyszczególnia ona mocne i słabe strony danego ucznia, wskazuje, jakie aspekty należy rozwijać, co trzeba utrwalać, a także jakie są wnioski na dalszą pracę z dzieckiem. Ogólnie, arkusz WOPFU dotyczy zarówno rozwoju fizycznego, a więc motoryki małej, motoryki dużej czy integracji sensorycznej, jak również rozwoju intelektualnego.

Prawidłowo przygotowany dokument jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat ucznia, jego potrzeb i predyspozycji. Chodzi przede wszystkim o uzyskanie rzetelnej wiedzy na temat potrzeb ucznia i wykorzystanie jej do stworzenia IPET, który wspomoże rozwój dziecka zarówno w zakresie fizycznym, jak i intelektualnym.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU wzór wypełniony – ASPERGER”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.