Przykładowe WOPFU dla ucznia z Afazją

17,00 

Zaburzenia i niepełnosprawności u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wymagają odpowiedniego podejścia dydaktycznego i wychowawczego. Dokumentem, który powstaje w wyniku wnikliwej obserwacji ucznia z afazją jest WOPFU.

Jak napisać WOPFU dla dziecka z afazją? aby ułatwić Ci prawidłowe przygotowanie takiego arkusza, sporządziliśmy przykładowe WOPFU dla ucznia z Afazją, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Czym jest afazja?

Aby w pełni zrozumieć, jak powinno wyglądać WOPFU dla dziecka z afazją, warto najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest afazja. Afazja jest zaburzeniem, które wywołane jest przez uszkodzenie mózgu w wyniku udaru, urazu czaszki, guza mózgu czy stanu zapalnego mózgu. Afazja polega na utracie zdolności rozumienia i tworzenia wypowiedzi.

W rzeczywistości polega na tym, że dziecko traci nabyte wcześniej umiejętności pisania, czytania czy liczenia. Ma problemy z zapamiętywaniem, a nawet z żuciem czy z połykaniem. Afazja może przybierać bardzo zaawansowaną formę, uniemożliwiając poruszanie się.

Głównym objawem afazji są jednak zaburzenia mowy. Uczeń ma trudności w nazywaniu przedmiotów, zniekształca wyrazy pod kątem ich artykulacji, nie rozumie tekstu mówionego. Co więcej, uczeń z afazją ma poważne zaburzenia składni i gramatyki, a także realizacji fonetycznej formy wypowiedzi.

Afazja u dzieci

Afazja odnosi się przede wszystkim do zaburzeń porozumiewania się językowego. Trudności dotyczą także czytania, pisania, liczenia i odnajdywania się w przestrzeni i czasie. Bardzo często afazja współwystępuje przy innych dysfunkcjach i uszkodzeniach mowy. Powodem tego są poważne uszkodzenia mózgu.

Afazja u dzieci może być nabyta i powstać np. w wyniku wypadku, bądź rozwojowa. Podejście do ucznia z afazją wymaga doświadczenia i odpowiedniej strategii edukacyjnej. Program nauczania i wychowania tworzy się na podstawie dokumentu WOPFU.

WOPFU- czym jest i jakie ma cele?

WOPFU to inaczej wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Opracowuje ją specjalnie powołany w tym celu zespół specjalistów, zaraz po uzyskaniu przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

WOPFU jest podstawą do stworzenia IPET, a szczegółowe wymogi prawne dotyczące opracowania tego dokumentu zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Celem WOPFU jest przede wszystkim dokładne rozpoznanie potrzeb ucznia, jego możliwości i ograniczeń. Dzięki takiej ocenie możliwe jest stworzenie strategii edukacyjnej, która przyniesie wymierne skutki.

Jak opracować WOPFU dla dziecka z afazją?

WOPFU dla ucznia z afazją musi być przeprowadzone minimum dwa razy w ciągu roku.  Dokument musi zawierać dokładne dane osobowe dziecka, informacje na temat jego funkcjonowania w różnych obszarach, jak również opis predyspozycji, talentów i uzdolnień ucznia. Kluczowe jest także określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, opis jego słabszych stron i ograniczeń.

Przykładowe WOPFU wzór wypełniony Afazja może dotykać wielu ważnych aspektów. Jednym z nich jest motoryka duża, czyli to, w jaki sposób dziecko się porusza, czy ma dobrą koordynację ruchową i sprawność fizyczną. Istotna jest również motoryka mała, a więc to, w jaki sposób dziecko posługuje się przyborami szkolnymi, jak pisze.

Kolejnym ważnym aspektem są procesy poznawcze, a więc sposób myślenia dziecka, umiejętność myślenia przestrzennego, pracy schematycznej. Procesy poznawcze dają informację także o tym, czy dziecko rozumie wydawane polecenia, czy powtarza zdania w pracach pisemnych oraz czy ma dobrą pamięć.

WOPFU określa umiejętności komunikacyjne dziecka, a więc jego uczestnictwo w rozmowach, udzielanie się w zajęciach, ewentualne trudności w budowaniu zdań, w kontaktach z rówieśnikami. WOPFU określa poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego, przestrzeganie norm społecznych, jak również umiejętności współpracy w grupie.

Dotyka także ważnych aspektów, jakim jest m.in. motywacja, samoocena ucznia i umiejętność kontrolowania przez niego emocji. Wszystkie te aspekty są niezwykle istotne i muszą zostać opisane we właściwy sposób. Na tej podstawie tworzy się IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Podsumowując

W kwestii WOPFU afazja jest jednym z zaburzeń, dla których ten dokument jest tworzony i ma duże znaczenie dla powodzenia programu nauczania. Dzięki dobrze skonstruowanemu WOPFU dziecko z afazją w przedszkolu czy szkole ma szansę na rozwój i nabywanie nowych umiejętności zgodnie z własnymi możliwościami i z wykorzystaniem swoich mocnych stron.

Choć nie istnieje jeden określony wzór WOPFU, warto posiłkować się wypełnionym przykładem, by wiedzieć, jakie informacje muszą się w nim znaleźć i jakie są najważniejsze potrzeby dziecka z zaburzeniem.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe WOPFU dla ucznia z Afazją”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.