WOPFU – wzór wypełniony AFAZJA

17,00 

Zaburzenia i niepełnosprawności u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wymagają odpowiedniego podejścia dydaktycznego i wychowawczego. Dokumentem, który powstaje w wyniku wnikliwej obserwacji ucznia z afazją jest WOPFU.

Jak napisać WOPFU dla dziecka z afazją? aby ułatwić Ci sporządzenia takiego arkusza, przygotowaliśmy zgodny z aktualnym rozporządzeniem przykładowy WOPFU dla ucznia z Afazją, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Czym jest afazja?

Aby w pełni zrozumieć, jak powinno wyglądać WOPFU dla dziecka z afazją, warto najpierw wyjaśnić, czym właściwie jest afazja. Afazja jest zaburzeniem, które wywołane jest przez uszkodzenie mózgu w wyniku udaru, urazu czaszki, guza mózgu czy stanu zapalnego mózgu.

Afazja polega na utracie zdolności rozumienia i tworzenia wypowiedzi. W rzeczywistości polega na tym, że dziecko traci nabyte wcześniej umiejętności pisania, czytania czy liczenia. Ma problemy z zapamiętywaniem, a nawet z żuciem czy z połykaniem.

Afazja może przybierać bardzo zaawansowaną formę, uniemożliwiając poruszanie się. Głównym objawem afazji są jednak zaburzenia mowy. Uczeń ma trudności w nazywaniu przedmiotów, zniekształca wyrazy pod kątem ich artykulacji, nie rozumie tekstu mówionego. Co więcej, uczeń z afazją ma poważne zaburzenia składni i gramatyki, a także realizacji fonetycznej formy wypowiedzi.

Afazja u dzieci

Afazja odnosi się przede wszystkim do zaburzeń porozumiewania się językowego. Trudności dotyczą także czytania, pisania, liczenia i odnajdywania się w przestrzeni i czasie. Bardzo często afazja współwystępuje przy innych dysfunkcjach i uszkodzeniach mowy. Powodem tego są poważne uszkodzenia mózgu.

Afazja u dzieci może być nabyta i powstać np. w wyniku wypadku, bądź rozwojowa. Podejście do ucznia z afazją wymaga doświadczenia i odpowiedniej strategii edukacyjnej. Program nauczania i wychowania tworzy się na podstawie dokumentu WOPFU.

WOPFU- czym jest i jakie ma cele?

WOPFU to inaczej wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Opracowuje ją specjalnie powołany w tym celu zespół specjalistów, zaraz po uzyskaniu przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

WOPFU jest podstawą do stworzenia IPET, a szczegółowe wymogi prawne dotyczące opracowania tego dokumentu zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Celem WOPFU jest przede wszystkim dokładne rozpoznanie potrzeb ucznia, oraz jego własne możliwości i ograniczenia. Dzięki takiej ocenie możliwe jest stworzenie strategii edukacyjnej, która przyniesie wymierne skutki.

Jak opracować WOPFU dla dziecka z afazją?

WOPFU dla ucznia z afazją musi być przeprowadzone minimum dwa razy w ciągu roku.  Dokument musi zawierać dokładne dane osobowe dziecka, informacje na temat jego funkcjonowania w różnych obszarach, jak również opis predyspozycji, talentów i uzdolnień ucznia. Kluczowe jest także określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w funkcjonowaniu ucznia, opis jego słabszych stron i ograniczeń.

Przykładowe WOPFU wzór wypełniony Afazja może dotykać wielu ważnych aspektów. Jednym z nich jest motoryka duża, czyli to, w jaki sposób dziecko się porusza, czy ma dobrą koordynację ruchową i sprawność fizyczną. Istotna jest również motoryka mała, a więc to, w jaki sposób dziecko posługuje się przyborami szkolnymi, jak pisze.

Kolejnym ważnym aspektem są procesy poznawcze, a więc sposób myślenia dziecka, umiejętność myślenia przestrzennego, pracy schematycznej. Procesy poznawcze dają informację także o tym, czy dziecko rozumie wydawane polecenia, czy powtarza zdania w pracach pisemnych oraz czy ma dobrą pamięć.

WOPFU określa umiejętności komunikacyjne dziecka, a więc jego uczestnictwo w rozmowach, udzielanie się w zajęciach, ewentualne trudności w budowaniu zdań, w kontaktach z rówieśnikami. WOPFU określa poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego, przestrzeganie norm społecznych, jak również umiejętności społeczne, czyli współpracy w grupie.

Dotyka także ważnych aspektów, jakim jest m.in. motywacja, samoocena ucznia i umiejętność kontrolowania przez niego emocji. Wszystkie te aspekty są niezwykle istotne i muszą zostać opisane we właściwy sposób. Na tej podstawie tworzy się IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Podsumowując

W kwestii WOPFU afazja jest jednym z zaburzeń, dla których ten dokument jest tworzony i ma duże znaczenie dla powodzenia programu nauczania. Dzięki dobrze skonstruowanemu WOPFU dziecko z afazją w przedszkolu czy szkole ma szansę na rozwój i nabywanie nowych umiejętności zgodnie z własnymi możliwościami i z wykorzystaniem swoich mocnych stron, otrzymując wsparcie ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela.

Choć nie istnieje jeden określony wzór WOPFU, warto posiłkować się naszym wypełnionym przykładem, by wiedzieć, jakie informacje muszą się w nim znaleźć i jakie są najważniejsze potrzeby dziecka z zaburzeniem.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU – wzór wypełniony AFAZJA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.