Oddelegowanie nauczyciela do pracy w Kuratorium – wzór

17,00 

Jak napisać prośbę o oddelegowanie nauczyciela do pracy w Kuratorium? W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór prośby o oddelegowanie nauczyciela do pracy w Kuratorium. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej:

Opis

Oddelegowanie nauczyciela do pracy w Kuratorium może odbyć w się w kilku przypadkach. Kto i na jakiś zasadach może być do takiej pracy oddelegowany? Zapraszamy do zapoznania się z naszym materiałem, w którym rozwiejemy wszelkie wątpliwości,

Oddelegowanie nauczyciela do pracy w Kuratorium Oświaty może być związane z różnymi kwestiami. Należą do nich: specjalne zadania, projekty edukacyjne czy też potrzeba ekspertyzy nauczyciela w danej dziedzinie.

Proces ten zazwyczaj wymaga zgody nauczyciela, a także formalnego zaangażowania organów odpowiedzialnych za edukację. Mimo, że szczegółowe procedury są uzależnione od lokalnych przepisów i instytucji, istnieją ogólne zasady dotyczące oddelegowania nauczyciela do pracy w Kuratorium.

Praca nauczyciela w Kuratorium – przepisy

Jeśli chodzi o obowiązujące przepisy należałoby się odnieść do art. 17 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przepis ten doskonale wskazuje na fakt, że nauczyciele mogą pracować w różnych jednostkach, niekoniecznie w placówkach oświatowych, ale również w instytucjach, związanych z edukacją. Dlatego też nauczyciele mianowani lub dyplomowani mogą być zatrudnieni na stanowisku kuratora oświaty.

Nauczyciele mogą przejść do pracy w urzędach administracji rządowej, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, specjalistycznej jednostce nadzoru ośrodkami diagnostyczno – konsultacyjnymi, organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich itp.

Czy praca nauczyciela w Kuratorium wymaga uzyskania zgody?

Nauczyciel, który ma zostać wydelegowany do pracy w Kuratorium Oświaty musi wyrazić na to zgodę. Zazwyczaj wymaga to podpisania stosownego dokumentu. Mimo, że inicjatywa oddelegowania może pochodzić zarówno od samego nauczyciela, jak i Kuratorium, w każdym przypadku należy przedstawić uzasadnienie, dlaczego takie oddelegowanie jest konieczne i jakie cele ma spełnić.

Taka inicjatywa również wiąże się najczęściej z koniecznością uzyskania zgody przez odpowiednie organy nadzorcze, takie jak dyrekcja szkoły, organ prowadzący szkołę, czy też inne instytucje odpowiedzialne za nadzór nad oświatą. W przedstawionych dokumentach należy również określić dokładny okres, na jaki nauczyciel zostaje oddelegowany do pracy w Kuratorium.

Może to być określony czas trwania projektu, specjalne zadanie czy też inna ustalona kwestia. Pamiętaj jednak, że wszystkie warunki oddelegowania powinny być spisane w formie pisemnej w umowie. Ponadto umowa powinna zawierać klauzule dotyczące wynagrodzenia, warunków pracy, obowiązków oraz innych istotnych kwestii.

Praca nauczyciela w Kuratorium a urlop bezpłatny

Jak zatem wygląda kwestia wynagrodzenia nauczyciela? Jeśli nauczyciel, zostanie oddelegowany do pracy na wspomnianych wcześniej stanowiskach, otrzymuje on urlop bezpłatny w placówce, w której jest zatrudniony na czas zajmowania tych stanowisk lub pełnienia tych funkcji.

Oznacza to, że nauczyciel, który przechodzi do pracy w administracji publicznej bądź administracji oświatowej nie musi rozwiązać stosunku pracy. Nie oznacza to więc ostatecznego rozstania się z dotychczasowym pracodawcą.

Nauczyciel jedynie przestanie faktycznie świadczyć pracę w dotychczasowym charakterze. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję dla nauczyciela, że po zakończeniu pełnienia funkcji, zakończenia pracy w administracji, będzie mógł z powodzeniem powrócić do pracy w charakterze czynnego nauczyciela w jednostce oświatowej, u którego do tej pory pracował.

Urlop bezpłatny dla nauczyciela oddelegowanego do pracy w Kuratorium – czy jest wyjątek?

Niestety, ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków. Dlatego też z zasady każdy nauczyciel, który przechodzi do pracy w Kuratorium czy na innej stanowisko w jakiejkolwiek administracji publicznej bądź oświatowej musi przejść na urlop bezpłatny w szkole lub placówce, w której do tej pory był zatrudniony.

Dlaczego tak się stało? Zapewne wynika to z podejścia ustawodawcy i tego, iż uznał on, że charakter zadań w pracy, do której przechodzi nauczyciel uniemożliwi mu w zaangażowanie się i połączenie ich z dotychczasowymi obowiązkami w szkole.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca w kwestiach urlopu bezpłatnego ma na myśli zwrot kategoryczny. Oznacza to, że skutek prawny następuje niezależnie od woli stron dotychczasowego stosunku pracy. W przypadku gdy użyto by sformułowania „można”, wówczas przejście na bezpłatny urlop zależałoby tak naprawdę od woli pracownika i pracodawcy.

Podsumowując

Oddelegowanie nauczyciela do pracy w Kuratorium jest możliwe również na jego wniosek. Wówczas otrzymuje on bezpłatny urlop w jednostce, w której obecnie pracuje. Jest to niestety wyjątek konieczny, od którego nie ma wyjątków.

Praca nauczyciela w innej jednostce, instytucji oświatowej bądź jednostce budżetowej może być nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale również świetnym sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych czy zdobycie nowych kompetencji. Takie oddelegowanie musi odbywać się w określonym czasie, np. na czas trwania projektu bądź innego zadania.

Inne podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oddelegowanie nauczyciela do pracy w Kuratorium – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.