Wniosek o oddelegowanie nauczyciela – wzór

17,00 

Jak napisać prośbę o oddelegowanie nauczyciela do innej szkoły? W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór prośby o oddelegowanie nauczyciela do innej placówki. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej:

Opis

Na jakiej podstawie i w jakich przypadkach nauczyciel może zostać oddelegowany do pracy w innej szkole? W czasie roku szkolnego następuje wiele sytuacji, które mogą prowadzić do braków kadrowych w szkołach i placówkach. Jednym z takich klasycznych przykładów była niedawna epidemia koronawirusa. Wówczas, zwiększona zachorowalność sprawiała, iż placówki edukacyjne zanotowały braki kadrowe.

Rozwiązaniem okazały się roszady pomiędzy poszczególnymi placówkami. Dzięki takim rozwiązaniom zapewnione zostało funkcjonowanie szkół i przedszkoli w tym trudnym okresie. Mimo że okres pandemii mamy już za sobą, to nadal występują pewne sytuacje, w których nauczyciele mogą zostać oddelegowani do wykonywania innej pracy.

Oddelegowanie nauczyciela – przepisy

Jak do sprawy związanej z oddelegowaniem nauczyciela do pracy w innej placówce odnoszą się przepisy prawa? Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – nie przewidują czasowego oddelegowania nauczyciela do pracy w innej placówce.

Co więcej, odnosząc się do art. 18 Karty Nauczyciela, możemy wyczytać, iż nauczyciel, który jest zatrudniony na podstawie mianowania, może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej, lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Dotyczy to oczywiście tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Jak wygląda sprawa zatrudnionych na podstawie umowy o pracę? Przepisy jednoznacznie dają do zrozumienia, iż takiej możliwości tutaj nie ma. Dlaczego się tak dzieje? Powód jest w zasadzie dość prosty, w takiej sytuacji doszłoby do zmiany pracodawcy. Mówi o tym art. 18 Karty Nauczyciela.

Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości czasowego wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy. Inaczej sprawa wygląda w przypadku, kiedy nauczyciel nie jest oddelegowany do pracy przez dłuższy czas na rzecz danej szkoły lub innego przedszkola, tylko w celu wykonania konkretnego zadania, np. jako członek komisji egzaminacyjnej bądź opiekun wycieczki.

Jakie są wady oddelegowania nauczycieli?

Nauczyciel zatrudniony i przeniesiony nawet na pewien czas do innej szkoły może napotkać trudności związane z adaptacją do nowego środowiska, zespołu nauczycielskiego, a także innych specyficznych aspektów nowej placówki edukacyjnej.

Mimo że przeniesienie pracownika dotyczyć może krótkiego okres, np. czasu egzaminów w innej szkole, to w przypadku nauczyciela zatrudnionego proces przeniesienia może generować koszty związane z organizacją zastępstwa. Niewątpliwie może stanowić to pewnego rodzaju problem organizacyjny, dla placówki, którą czasowo dany nauczyciel opuścił.

Zalety oddelegowania nauczycieli

Przeniesienia nauczyciela może umożliwić lepsze dostosowanie zasobów ludzkich do aktualnych potrzeb edukacyjnych w danym obszarze. To z kolei może przyczynić się do poprawienia efektywności nauczania. To idealny sposób na zróżnicowanie kompetencji w poszczególnych szkołach.

Nauczyciele posiadający specjalne umiejętności mogą być przenoszeni tam, gdzie te umiejętności są szczególnie potrzebne. Delegacja nauczycieli niesie za sobą również szereg zalet dla naszego nauczyciela.

Takie czasowe, zadaniowe przeniesienie może wpłynąć na efektywność całej kadry. Zmiana środowiska edukacyjnego może być okazją do rozwoju zawodowego dla nauczyciela. Nowe wyzwania i możliwość współpracy z innymi nauczycielami mogą przyczynić się do rozwoju osobistego.

Kto może oddelegować nauczyciela do pracy w innej szkole?

Jesteś nauczycielem i zastanawiasz się, kto może Cię oddelegować np. w celu przeprowadzenia egzaminów w innej szkole? Decyzja należy do dyrektora placówki lub centrum, w którym jesteś zatrudniony. Procedura wymaga jednak, abyś został powołany w skład zespołu nadzorującego. Dopiero wtedy możesz otrzymać delegację na egzaminy odbywające się w innej szkole.

Warto zaznaczyć też, że nauczycielowi oddelegowanemu na konkurs, szkolenie, konferencję, warsztaty itp. przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Oczywiście dotyczy to przypadku, gdy wykonuje on na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się szkoła lub poza stałym miejscem pracy.

Kwestie te regulują przepisy kodeksu pracy art. 77. Znajduje on zastosowanie w stosunku do nauczycieli na postawie art. 91c ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Oczywiście powierzenie pracowników przez pracodawcę wykonania określonego zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wymaga odpowiedniego udokumentowania. Najczęściej jest to polecenie wyjazdu służbowego, czyli tzw. delegacja.

Podróż służbowa nauczyciela

Podróż służbowa nauczyciela odbywa się zawsze na polecenie pracodawcy, w celu wykonania zadania służbowego. Musi ona dotyczyć miejscowości poza tą, w której znajduje się szkoła lub poza stałym miejscem zamieszkania.

Podsumowując, oddelegowanie nauczyciela do innej szkoły jest możliwe tylko w pewnych przypadkach, najczęściej w celu wykonania konkretnego zadania i to na polecenie dyrektora placówki. Oddelegowanie nauczyciela do innej szkoły na stałe lub na dłuższy czas jest możliwe tylko i wyłącznie za jego zgodą. Dotyczy to jednak tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Inne podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o oddelegowanie nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.