Prośba o oddelegowanie nauczyciela na wycieczkę organizowaną przez inną placówkę

17,00 

Udział nauczyciela w wycieczce szkolnej jest konieczny, szczególnie jeśli nauczyciel ten specjalizuje się w tematyce danej wycieczki i może wprowadzić do niej wartość dodaną. Jak napisać prośbę o oddelegowanie nauczyciela na wycieczkę organizowaną przez inną placówkę?

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór prośby o oddelegowanie nauczyciela na wycieczkę organizowaną przez inną placówkę. Wzór możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej:

Opis

Wstęp

Oddelegowanie nauczyciela na wycieczkę szkolną jest powszechną praktyką. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że wymaga to odpowiednich przygotowań i procedur. Przedstawiamy ogólne kroki i wskazówki, które dotyczą oddelegowania nauczyciela na wycieczkę.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie twierdzi, że nauczyciel uczestniczący w wycieczce powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w czasie których sprawuje opiekę nad uczniami. W praktyce wiele wątpliwości pojawia się odnośnie sposobu rozliczenia tych godzin.

Jednak uzależnione jest to także od zasad panujących w danej placówce. Jedno jest pewne – jeśli nauczyciel wyjeżdża na wycieczkę z uczniami, należy dopełnić pewnych formalności. Przedstawiamy, jak powinna wyglądać taka procedura.

Formalności związane z wyjazdem nauczyciela na wycieczkę

Pierwszym krokiem, który należy podjąć w kierunku dopełnienia formalności, związanych z oddelegowaniem nauczyciela na wycieczkę jest wyrażenie zgody dyrekcji szkoły na zorganizowanie wycieczki.

W większości szkół stosuje się taką praktykę i, mimo że nieraz przybiera ona formę grzecznościową, to dyrektor szkoły, jako główny przełożony, powinien wiedzieć o planach swoich pracowników, w tym przypadku nauczycieli.

Drugim krokiem jest przygotowanie szczegółowego planu wycieczki. Ważne jest, aby obejmował on cel, trasę, harmonogram działań, miejsca do zwiedzenia, środki transportu oraz przede wszystkim koszty i inne istotne informacje.

Gdy plan wycieczki jest już gotowy, zbierz pisemne zgody od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów, którzy biorą udział w wycieczce. Pamiętaj, aby upewnić się, czy wszystkie środki bezpieczeństwa zostały zapewnione. Obejmuje to takie zadania jak: sprawdzenie warunków pogodowych, przygotowanie apteczki pierwszej pomocy, uzyskanie numerów telefonów kontaktowych do rodziców uczniów itp. Zadbaj o plan awaryjny, który obejmie procedury w przypadku nagłych zdarzeń, takich jak: wypadek czy problemy zdrowotne.

Kilka dni przed wycieczką warto zorganizować spotkanie nie tylko z uczniami, ale również rodzicami, na którym omówisz szczegóły i odpowiesz na ewentualne pytania. Ustal również sposób, w jaki rodzice będą mogli utrzymywać kontakt z nauczycielem, w trakcie wycieczki. Może to być telefon komórkowy, komunikator czy adres e-mail.

Delegacja nauczyciela na wycieczkę a Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. dotycząca tzw. Karty Nauczyciela nie przewiduje odrębnych rozwiązań, które dotyczyłyby świadczeń dla nauczycieli, sprawujących opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych na polecenie pracodawcy.

Co w takim przypadku? W zasadzie odpowiedź jest dość prosta. Jeśli nauczyciel sprawuje opiekę na kilkudniowych wycieczkach, stosuje się wobec niego przepisy ogólne, które regulują warunki płacy i pracy nauczycieli.

Uczestnictwo nauczycieli w wycieczce klasowej

Jak rozumieć sytuację, w której nauczyciel bierze udział w wycieczce szkolnej (tzw. zielonej szkole) i sprawuje tam opiekę nad uczniami. Taką sytuację należy traktować jako zajęcia, które wynikają z zadań statutowych szkoły.

Te z kolei muszą być realizowane w 40-godzinnym tygodniu pracy, obowiązującym zgodnie z przepisami. Warto pamiętać o tym, aby zatrudnić kilku nauczycieli, tak, aby zapobiec sytuacji, w której mogłoby dojść do przekroczenia norm czasu pracy.

Oddelegowania nauczyciela na wycieczkę zagraniczną

Wyjazd nauczyciela w charakterze opiekuna na zagraniczną wycieczkę nigdy nie przyjmuje formy oddelegowania. W tym przypadku mówi się o delegacji. Co się z tym wiąże? Obowiązuje tutaj rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r., które mówi o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

W praktyce oznacza to, że nauczyciel może otrzymać zwrot należności na pokrycie kosztów, które związane są ze służbową podróżą. Jak rozwiązać problem związany z pokryciem kosztów zakwaterowania i posiłków? Tutaj rozwiązanie jest w zasadzie dość oczywiste i logiczne. Najczęściej na wycieczkach szkolnych koszty zakwaterowanie i posiłków są pokrywane, a nauczyciel nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Dlatego też nie ma prawa do dodatkowej diety.

Warto jednak zaznaczyć, że wyjazd nauczyciela na wycieczkę z uczniami nie powinien być traktowany jako podróż służbowa. Dlaczego? Ponieważ w zasadzie bezustannie, podczas całego pobytu, sprawuje on obowiązek opieki nad dziećmi bądź młodzieżą. To z kolei powinno być uregulowane w formie umowy cywilnoprawnej.

Oddelegowanie nauczyciela na wycieczkę krajową

Wspominane wyżej rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej reguluje również przepisy dotyczące wyjazdu nauczyciela na wycieczkę krajową. Zasady są w zasadzie takie same jak w przypadku wyjazdu na wycieczki zagraniczne. Wówczas również nie możemy mówić o oddelegowaniu, a raczej o delegacji.

Przygotowanie wycieczki może wydawać się na pierwszy rzut oka dość skomplikowane i wymagające. W praktyce jest to znacznie prostsze, a skrupulatne przestrzeganie omówionych kroków pomoże w zapewnieniu bezpiecznej i udanej wycieczki szkolnej.

Inne podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prośba o oddelegowanie nauczyciela na wycieczkę organizowaną przez inną placówkę”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.