Opinia o dysleksji – wzór

17,00 

Należy wiedzieć, że raz wydana opinia o dysleksji zachowuje swoją ważność do końca danego etapu edukacji szkolnej badanego ucznia. Dysleksja polega natomiast na występowaniu trudności w uczeniu się, wynikających ze specyfiki funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego ucznia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór opinii o dysleksji, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jak wydawana jest opinia o dysleksji?

Opinia o dysleksji może zostać wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Wnioski w sprawie wydania opinii realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • opinię wychowawcy, 
 • opinię nauczyciela języka polskiego, 
 • opinie innych specjalistów pracujących z dzieckiem,
 • wytwory pisemne ucznia, jak zeszyty, dyktanda, sprawdziany.

Przykładową opinię o dysleksji wnioskodawca może odebrać osobiście lub otrzymać ją listownie, jeśli wyraził taką wolę w swoim wniosku. 

Jakie informacje zawiera opinia o dysleksji?

Do przygotowania opinii o uczniu ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, można użyć gotowego do wypełnienia wzoru opinii o dysleksji. Dokument uwzględnia:

 • opis przebiegu badania psychologicznego i pedagogicznego,
 • opis stanowiska poradni, tj. wynik diagnozy,
 • zalecenia do pracy z uczniem dla rodziców i nauczycieli. 

Jeśli chodzi o zalecenia dla nauczycieli/rodziców do druku przykładowej opinii o dysleksji, to można wymienić wśród nich między innymi:

 • zaangażowanie wielozmysłowe ucznia,
 • stosowanie środków audiowizualnych,
 • stosowanie metod powtarzania tekstu na głos,
 • podzielenie egzaminów i sprawdzianów pisemnych na mniejsze części,
 • stosowanie metod wypowiedzi ustnej do sprawdzania poziomu wiedzy ucznia,
 • odczytywanie poleceń przez nauczyciela,
 • dostosowanie sprawdzianów do możliwości percepcyjnych i przestrzennych dziecka,
 • pomoc nauczyciela w prawidłowym zapisaniu odpowiedzi na arkuszu zapisu.

W większości przypadków zalecenia dla ucznia z opinią o dysleksji będą uwzględniały: siedzenie w pierwszej ławce blisko nauczyciela, wydłużenie czasu pisania sprawdzianów, czy możliwość pisania sprawdzianu na komputerze.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o dysleksji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.