Protokół hospitacji zajęć w Przedszkolu – wypełniony

17,00 

Hospitacja – obserwacja – zajęć w przedszkolu to czynność stanowiąca formę sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Pozwala ona na ocenę pracy nauczycieli, choć jej celem może być także ocena dzieci, czyli ich postaw, wiedzy i umiejętności. Jak sporządzić protokół hospitacji zajęć w przedszkolu?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowo wypełniony protokół hospitacji zajęć w Przedszkolu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Na czym polega hospitacja zajęć w przedszkolu?

Hospitację w przedszkolach prowadzi się na podstawie § 22 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W ramach hospitacji dyrektor obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli. Dotyczy to zajęć: dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i innych wynikających z działalności statutowej placówki. Celem obserwacji jest przede wszystkim ocena sytuacji i poprawa jakości kształcenia.

Przed hospitacją określa się jednak również cele szczegółowe takich działań, na przykład:

 • kontrola realizacji podstawy programowej,
 • kontrola przestrzegania praw dziecka,
 • kontrola przestrzegania zapisów statutu przedszkola,
 • badanie sposobu realizacji wniosków/zaleceń/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obserwacja metod pracy nauczyciela,
 • analiza poziomu/rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw dzieci, itd.

Co powinien zawierać protokół hospitacji zajęć w przedszkolu?

Przykładowy protokół hospitacji zajęć w przedszkolu nawiązuje do arkusza obserwacji, w którym uwzględnia się różne pytania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela oraz zachowań uczniów. Treść protokołu zależna jest zatem od treści arkusza, a także od rodzaju obserwacji i jej celu.

Każdy protokół hospitacji zajęć musi uwzględniać jednak kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • dane osoby prowadzącej zajęcia,
 • dane osoby obserwującej,
 • data prowadzenia zajęć,
 • rodzaj zajęć,
 • temat zajęć,
 • grupa,
 • cele obserwacji,
 • opis przebiegu obserwacji,
 • wnioski i refleksje, w tym zalecenia dla nauczyciela.

Jak wypełnić protokół hospitacji zajęć w przedszkolu?

Do przygotowania protokołu kończącego obserwację zajęć można wykorzystać wypełniony wzór przykładowego protokołu hospitacji zajęć w przedszkolu. Druk podpowiada, jakie obszary należy uwzględnić zarówno w swoich obserwacjach, jak i w podsumowaniu, które jest przedstawiane hospitowanemu nauczycielowi.

Najczęściej, wypełniony protokół hospitacji zajęć w przedszkolu zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy nauczyciel przedstawił uczniom cel lekcji,
 • czy nauczyciel stosował pomoce naukowe/dydaktyczne,
 • czy nauczyciel był przygotowany do zajęć,
 • czy nauczyciel zachęcał dzieci do zadawania pytań/odpowiadał na pytania,
 • czy nauczyciel aktywizował uczniów,
 • czy nauczyciel tłumaczył swoje pytania/polecenia,
 • czy nauczyciel monitorował przebieg zajęć,
 • czy nauczyciel monitorował postępy uczniów, itd.

Warto pamiętać, że obserwacja zajęć w przedszkolu nie musi dotyczyć jedynie nauczyciela – może odnosić się do dziecka/dzieci uczących się w danej grupie. W takim przypadku protokół zawiera zazwyczaj spostrzeżenia na temat:

 • zachowania dziecka,
 • reakcji dziecka,
 • postępów dziecka,
 • opanowanych umiejętności,
 • interakcji z innymi dziećmi/nauczycielami.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół hospitacji zajęć w Przedszkolu – wypełniony”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.