Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – wzór

17,00 

Za ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły odpowiada organ sprawujący nad placówką nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym, a także po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych. Jeśli nie powołano rady szkoły, opinię o pracy dyrektora wyraża rada pedagogiczna.

Dla ułatwienia Ci stworzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładową opinię Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jak wydaje się opinię rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły powinna zostać wydana na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy dyrektora. Pismo przyjmuje formę uchwały, dlatego nie można odwołać się od jego treści – nie jest to decyzja.

Opinię przygotowuje się w trakcie posiedzenia. Zwołaniem posiedzenia rady zajmuje się natomiast sam dyrektor, który bierze też udział w głosowaniu nad uchwałą. W trakcie głosowania obowiązuje: quorum ½ członków rady, zwykła większość głosów oraz tajność głosowania.

Jakie informacje powinna zawierać opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły?

Do przygotowania opinii o pracy dyrektora można użyć gotowego wzoru przykładowej opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły. Druk odnosi się do kryteriów oceny pracy dyrektora, a w przypadku dyrektorów uczących – również do kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Przykładowe kryteria oceny pracy dyrektora to:

  • organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa,
  • realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły,
  • planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej,
  • zapewnianie prawidłowości prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, 
  • tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • wdrażanie działań, które podnoszą jakości pracy szkoły,
  • organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itd.

Jeśli ocena dotyczy dyrektora nauczającego, do oceny jego pracy stosuje się kryteria obowiązkowe i dodatkowe oceny pracy nauczycieli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia Rady Pedagogicznej o pracy Dyrektora Szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.