Ocena efektywności IPET – wzór

17,00 

Chociaż IPET opracowuje się na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, zawsze może dojść do sytuacji, w której zaplanowane działania przestają być efektywne. Z tego względu niezwykle ważna jest ocena efektywności IPET, którą należy przeprowadzać systematycznie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowo wypełniony wzór oceny efektywności IPET, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Co należy zawrzeć w ocenie efektywności IPET?

Ponieważ nie obowiązuje żaden odgórnie narzucony wzór oceny efektywności IPET, każda szkoła może sporządzać taki dokument nieco inaczej. Ważne jest jednak to, że oceny efektywności programu trzeba dokonać co najmniej dwa razy w roku, uwzględniając:

 • osiągnięte cele edukacyjne i terapeutyczne,
 • wskazanie sposobów, w jaki osiągnięto te cele,
 • sformułowanie wniosków do dalszej pracy,
 • modyfikacje – jeśli są potrzebne. 

Do przygotowania pisma można użyć naszego gotowego wzoru oceny efektywności IPET, pamiętając, że na dokumencie podpisują się nie tylko nauczyciele udzielający dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale również rodzice dziecka oraz dyrektor szkoły.

Czego mogą dotyczyć wnioski z oceny efektywności IPET?

Przykładowa ocena efektywności IPET może bazować na przepisach rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dokument opisuje bowiem, jakie elementy powinien zawierać IPET. Wnioski z oceny efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego mogą odnosić się między innymi do:

 • zakresu i sposobu dostosowania programu wychowania przedszkolnego lub wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
 • współpracy z rodzicami,
 • skuteczności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych,
 • współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, czy organizacjami pozarządowymi.

Ocena efektywności IPET może sprowadzać się do:

 • kontynuowania określonych działań, 
 • potrzeby modyfikacji oddziaływań,
 • zaprzestania lub wdrożenia nowych form zajęć.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ocena efektywności IPET – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.