Plan pracy pedagoga szkolnego – wzór

17,00 

Przepisy nie określają, jaką formę powinien przyjmować roczny plan pracy pedagoga szkolnego. Najczęściej jednak dokument ma postać tabeli, w której opisuje się rodzaj zadania, formę jego realizacji oraz planowany termin realizacji.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór planu pracy pedagoga szkolnego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jakie są obowiązki pedagoga szkolnego?

Przykładowy plan pracy pedagoga szkolnego musi być zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, do zadań pedagoga należy między innymi:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów (diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów)
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów,
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, 
  • zapobieganie zaburzeniom zachowania,
  • inicjowanie różnych form pomocy uczniom,
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych,
  • pomoc rodzicom i nauczycielom (rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów),
  • wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów.

Jak przygotować plan pracy pedagoga szkolnego?

Do przygotowania planu pracy pedagog może użyć gotowego do wypełnienia wzoru planu pracy pedagoga szkolnego. Dokument uwzględnia wszystkie zadania pedagoga, określone w przepisach wspomnianego rozporządzenia.

Aby odpowiednio dostosować do siebie wzór przykładowego planu pracy pedagoga szkolnego, należy jednak nie tylko przeanalizować obowiązujące przepisy, ale również przeprowadzić spotkania z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.

Takie spotkania dostarczają pedagogom informacji na temat sytuacji wychowawczej i dydaktycznej uczniów. Wskazane jest także, aby pedagog zapoznał się z dokumentacją dotyczącą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkoły i przeanalizował funkcjonujący w niej program wychowawczo-profilaktyczny.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Plan pracy pedagoga szkolnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.