Protokół ze spotkania z rodzicami w sprawie IPET – wzór

17,00 

Protokół z posiedzenia zespołu IPET (Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny) to dokument zawierający zapisy i ustalenia z posiedzenia tego zespołu. Protokół może zawierać cele, metody, i strategie pracy z uczniem, który wymaga wsparcia specjalnego w szkole.

W protokole IPET zazwyczaj znajdują się informacje o diagnozie ucznia, jego potrzebach edukacyjno-terapeutycznych, celach terapeutycznych oraz sposobach ich realizacji.

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór protokołu ze spotkania z rodzicami w sprawie IPET. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej.

Opis

Wstęp

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego potrzebuje specjalnego podejścia i wielospecjalistycznej pomocy. Aby praca z takim uczniem mogła być w pełni efektywna, tworzony jest IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Co zawiera ten program, kto go opracowuje i czym jest protokół z posiedzenia zespołu IPET?

Co to jest IPET?

IPET to skrót od Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny. Opracowuje się go dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program ten uwzględnia wszystkie zalecenia dotyczące potrzeb edukacyjnych, rozwojowych ucznia, jak i jego możliwości psychofizycznych.

IPET określa szczegółowe wymagania edukacyjne i ich zakres, a także rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z uczniem. Uczeń ten może być niepełnosprawny- wówczas działania mają charakter rewalidacyjny, a także niedostosowany społecznie- w tym wypadku mówimy o działaniach resocjalizacyjnych.

Działania rewalidacyjne to przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza w przypadku ucznia z autyzmem czy zespołem Aspergera. Jeśli uczeń jest zagrożony niedostosowaniem społecznym, podejmowane są działania socjoterapeutyczne.

IPET szczegółowo określa także konkretne formy i metody pracy z uczniem, okres udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiar godzin świadczenia tej pomocy. W zakres IPET wchodzi także zakres współpracy nauczycieli z rodzicami, a więc zlecenia do pracy z uczniem w domu, instruktaż dla rodziców czy system motywacji ucznia i kontrakt behawioralny.

Kto opracowuje IPET?

Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego należy do zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów (psychologów, logopedów, pedagogów).

Ich rolą jest zaplanowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W procesie tym pośrednio uczestniczą także rodzice ucznia, którzy realizują pewne elementy programu w domu. IPET powinien zostać podpisany przez nauczyciela opracowującego i przez rodziców ucznia.

Na jakiej podstawie opracowuje się IPET i co on zawiera?

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje się w oparciu o orzeczenie PPP, ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonaną przez zespół specjalistów, a także w oparciu o wywiad i rozmowy z rodzicami ucznia. Znaczenie ma także zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, jak i opinie specjalistów z zewnątrz.

Warto wiedzieć, że nie istnieje jeden prawidłowy wzór IPET. Najogólniej mówiąc, powinien on zawierać dane osobowe ucznia wraz z zaznaczeniem rodzaju niepełnosprawności i numeru orzeczenia PPP. Powinien także zawierać rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i ocenę poziomu funkcjonowania ucznia.

W IPET zaznacza się cechy ucznia sprzyjające jego rozwojowi, jak i jego trudności w zakresie samodzielności czy umiejętności szkolnych. Ponadto, w IPET znajdują się informacje dotyczące zakresu działań nauczycieli i specjalistów, jak i zakres dostosowania programu nauczania.

Ważnym elementem IPET jest zawarcie w nim procedur osiągania celów, a więc metod, form i środków dydaktycznych. W programie zawiera się zakres współpracy z rodzicami, informacje o zajęciach specjalistycznych z załączonym programem, a także informację o zatwierdzeniu programu przez zespół.

IPET zawiera także informacje o działaniach wspierających rodziców ucznia. Wsparcie to może przyjmować charakter materialny, np. poprzez współpracę z MOPS czy GOPS, jak również wsparcie emocjonalne i społeczne. Może objąć monitorowanie sytuacji rodzinnej, jak i prośbę o wsparcie specjalistów.

Ważną informacją jest fakt, że IPET opracowuje się na cały okres, na jaki zostało wydane oświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale okres ten nie może być dłuższy niż etap edukacyjny. Dla ucznia rozpoczynającego realizację wychowania przedszkolnego, naukę w szkole lub etap edukacyjny, IPET opracowuje się do 30 września, a w sytuacji wydania orzeczenia w trakcie roku, IPET opracowuje się 30 dni od daty jego złożenia.

Protokół z posiedzenia zespołu IPET- czym jest i jakie informacje zawiera?

Co najmniej dwa razy w roku zespół opracowujący IPET spotyka się, by dokonać oceny skuteczności programu, a w razie potrzeby, odpowiednio go zmodyfikować. Podczas spotkania tworzy się dokument zwany protokołem. Zawiera on datę spotkania zespołu, skład zespołu, dane ucznia, którego dotyczy program, podpis członków zespołu, stwierdzenia, że rodzice wyrazili następujące stanowisko w danej sprawie.

W protokole zamieszcza się wszelkie ustalenia i uwagi. Zwykle zawiera się także informację, czy rodzice lub inni specjaliści zostali poinformowani o spotkaniu i czy w nim uczestniczyli. Protokół podpisuje każdy członek zespołu.

Warto wiedzieć, że przepisy nie określają obowiązku sporządzania protokołu ze spotkania zespołu. Oczywiście, można go stworzyć, jednak pozostaje on dokumentem wewnętrznym i niesformalizowanym. Nie ma jednego wzoru dla protokołu, nie ma także podstaw, by udostępniać ten dokument rodzicom dziecka.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół ze spotkania z rodzicami w sprawie IPET – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.