Wypełniony dziennik praktyk logopedycznych – przykłady

17,00 

Jak powinien wyglądać prawidłowo uzupełniony dziennik praktyk logopedycznych? Praktyki logopedyczne obejmują między innymi obserwacje zajęć i badań logopedycznych przez studenta. Wymagają także prowadzenia na bieżąco zeszytu hospitacji oraz gromadzenia konspektów zajęć. Zeszyt hospitacji, inaczej dziennik praktyk lub zeszyt praktyk, jest natomiast dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki, a jednocześnie zawierającym informacje o jej przebiegu.

Chcąc ułatwić Ci prawidłowe wypełnienia dziennika praktyk logopedycznych, przygotowaliśmy gotowy – przykładowo wypełniony dziennik praktyk logopedy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jak wyglądają praktyki logopedyczne?

Praktyki logopedyczne z reguły rozpoczynają się od zapoznania praktykanta z jego przyszłymi zadaniami przez opiekuna praktyk – logopedę. Praktyka może obejmować:

 • obserwację zajęć i badań logopedycznych,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych,
 • omówienie przeprowadzonych zajęć,
 • zapoznanie się z dokumentacją niezbędną w pracy logopedy, np. z programami terapii logopedycznej,
 • udział w pracach Zespołu Terapeutycznego.

Podczas realizacji praktyk student ma obowiązek na bieżąco prowadzić zeszyt hospitacji (dziennik praktyk) i gromadzić konspekty zajęć. W trakcie hospitowania zajęć praktykant notuje w zeszycie dane dotyczące prowadzonej lekcji. Są to informacje o tematyce zajęć, ich celu, przebiegu, stosowanych metodach i formach pracy. Zeszyt zawiera też własne uwagi studenta.

Aby móc prowadzić zajęcia samodzielnie pod okiem opiekuna praktyk, student musi przygotować własne konspekty zajęć, które zatwierdza logopeda – opiekun praktyk. Po przeprowadzeniu takich zajęć należy też omówić je z opiekunem. Logopeda ocenia konspekty zajęć praktykanta po przeprowadzeniu i omówieniu zajęć ze studentem.

Na jakiej podstawie zalicza się praktyki logopedyczne?

Zasady zaliczania praktyk logopedycznych na poszczególnych uczelniach mogą nieco się od siebie różnić. Zasadniczo, głównym warunkiem jest jednak złożenie przez studenta wymaganej dokumentacji w odpowiednim terminie. Dokumentacja ta obejmuje:

 • potwierdzenie przyjęcia studenta na praktyki – porozumienie z zakładem pracy,
 • zestawienie prac wykonanych przez praktykanta, czyli wypełniony dziennik praktyk logopedycznych z informacją o łącznej liczbie godzin praktyk oraz z podpisem opiekuna praktyki,
 • konspekty zajęć przeprowadzonych przez studenta wraz z ocenami,
 • sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej,
 • ocena praktykanta (opinia o praktykancie) przygotowana przez opiekuna praktyk.

Jakie informacje zawiera dziennik praktyk logopedycznych?

Przykładowy dziennik praktyk logopedia zbudowany jest najczęściej z tabeli, której rubryki oznacza się w następujący sposób:

 • data,
 • rodzaj zajęć lub wykonywanych prac,
 • liczba godzin,
 • opis zajęć/prac, np. zapoznanie się z kartami logopedycznymi pacjentów/uczniów. 

Wpisy do dziennika nawiązują zatem do zadań, jakie realizuje praktykant w trakcie odbywania praktyki zawodowej. Oznacza to, że przykładowe wpisy do dziennika logopedy mogą dotyczyć:

 • zapoznania się z całokształtem funkcjonowania placówki, w której odbywa się praktyka,
 • zapoznania się z planami pracy dydaktyczno-wychowawczej i sposobami ich realizacji,
 • poznania form działań wspierających ucznia, organizowanych w ramach zajęć,
 • dokonania ogólnej analizy koncepcji pracy zespołu wspierające ucznia,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obserwowanymi zajęciami,
 • hospitacji zajęć, najczęściej z dwójką dzieci/pacjentów z różnymi zaburzeniami mowy,
 • poznania organizacji zajęć logopedycznych oraz przebiegu diagnozy i terapii,
 • poznania specyfiki przebiegu zajęć logopedycznych, 
 • obserwacji zachowania i postawy dzieci/pacjentów,
 • obserwacji prowadzącego zajęcia logopedy, zwłaszcza sposobu nawiązywania kontaktu z dziećmi/pacjentami czy stosowanych metod współpracy z rodzicami,
 • samodzielnego prowadzenia zajęć (również z dwójką dzieci z wybranymi zaburzeniami mowy) – pod kontrolą opiekuna,
 • przygotowywania konspektów i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć.

Ponieważ samodzielne wypełnienie dziennika praktyk logopedycznych nie jest prostym zadaniem, warto wykorzystać w tym zakresie wzór wypełnionego dziennika praktyk logopedycznych. Dokument podpowiada, jakie informacje można umieścić w zeszycie hospitacji logopedy.

Dziennik praktyk a dziennik zajęć logopedycznych

Przykładowe wpisy do dziennika logopedycznego nie są do końca tym samym, co przykładowe wpisy do dziennika praktyk logopedycznych. Należy wiedzieć bowiem, że logopeda prowadzi dziennik, aby opisywać w nim przebieg zajęć prowadzonych ze wszystkim uczniami/pacjentami. Natomiast dziennik praktyk służy dokumentowaniu przebiegu praktyki zawodowej i nie odnosi się do każdego ucznia/pacjenta osobno.

Uzupełniony dziennik logopedia opisuje proces terapii logopedycznej. Zawiera informacje dotyczące:

 • zadań logopedy, 
 • procedur i stosowanych narzędzi badawczych,
 • diagnozy,
 • programu terapii,
 • danych ucznia,
 • wykazu obecności,
 • oceny postępów ucznia,
 • treści prowadzonych zajęć,
 • kontaktów z rodzicami,
 • hospitacji/wizytacji.

Dziennik logopedy uwzględnia listę wszystkich pacjentów/uczniów, z którymi specjalista prowadzi zajęcia. Ujmuje się w nim także opis prowadzonych działań, czyli opis całego przebiegu terapii wraz z datami spotkań. W dokumencie należy opisywać również stosowane przez logopedę metody pracy, takie jak:

 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • masaż logopedyczny,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • ćwiczenia słuchowe i wiele innych.

Dziennik zajęć logopedycznych zawiera wszystkie te informacje po to, aby można było ocenić, jakie są efekty terapii. Poza tym dokument pełni też rolę dowodową. Jest szczególnie istotny, gdy:

 • rodzice dziecka są niezadowoleni z przebiegu i efektów terapii,
 • rodzice dziecka są zainteresowani metodami pracy, przebiegiem terapii, efektami pracy z dzieckiem,
 • rodzice dziecka chcą zakończyć terapię i zmienić szkołę/specjalistę. 

Ponieważ dziennik zawiera wszystkie istotne informacje na temat terapii, jest bardzo wartościowym źródłem wiedzy dla innej osoby, która miałaby podjąć dalszą pracę z danym pacjentem. Wskazuje między innymi na to, jakie metody pracy były już stosowane oraz jaka była ich skuteczność.

W dzienniku logopeda uwzględnia też informacje o rozmowach z rodzicami, w tym zwłaszcza o przekazanych im zaleceniach. To pozwala mu zabezpieczyć się przed roszczeniami w przypadku, kiedy terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 

Inne podobne wzory pism:

Marta Howaniec

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypełniony dziennik praktyk logopedycznych – przykłady”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.