Wzór wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu

17,00 

Jak napisać wniosek o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu, aby spełnił on wszelkie formalne wymagania? W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej:

Opis

Wstęp

Przedszkole jest placówką nieferyjną, czyli funkcjonuje w zasadzie bez przerwy, przez cały rok szkolny oczywiście za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, natomiast w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola oraz rady rodziców.

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Wyjątkiem są przerwy ustalone przez organ prowadzący. Oczywiste jest, że taka zmiana oznacza zmianę o charakterze organizacyjnym.

W związku z powyższym rodzić się mogą pytania, np. w którym momencie roku organ prowadzący powinien określić przerwę pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych? Czy ta przerwa powinna być już określona w arkuszu organizacyjnym? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

Czym jest arkusz organizacji przedszkola?

Taki dokument określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Obowiązek jego opracowania wynika z przepisu art. 110 Prawa oświatowego.

Jak ustalić przerwę wakacyjną w przedszkolu – praktyczne wskazówki

W pierwszej kolejności dyrektor placówki powinien w porozumieniu z kadrą pedagogiczną (bądź radą rodziców) ustalić termin, w którym planowana jest przerwa wakacyjna. Pamiętaj o tym, aby uwzględnić urlopy kadry pedagogicznej i ewentualne inne zaplanowane prace, np. remonty sal itp. Warto zajrzeć do kalendarza szkolnego, który może zawierać niezbędne informacje o planowanych działaniach, imprezach, jubileuszach.

Wówczas łatwo będzie ustalić dogodny termin, który nie będzie w żaden sposób kolidował z ważnymi uroczystościami. Jeśli termin przerwy wakacyjnej ustalony był z kadrą pedagogiczną, warto poinformować o planach rodziców. Tak, aby już wcześniej mogli dostosować swoje plany do przerwy wakacyjnej w przedszkolu, np. zaplanować wyjazd czy własny urlop w zakładzie pracy, podczas którego bez problemu będą mogli sprawować opiekę nad dziećmi.

Po ustaleniu terminu należy wysłać wniosek do organu prowadzącego przedszkole. Dopiero po otrzymaniu ostatecznej, potwierdzającej decyzji można oficjalnie planować urlopy i inne działania związane z przerwą wakacyjną.

Przerwa wakacyjna a arkusz organizacyjny

Jak się okazuje, żadne przepisy nie wskazują na konieczność wykazania terminu wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola w arkuszu.

Nie istnieje również uzależnienie wzajemne kwestii terminów ogłoszenia przerwy w pracy przedszkola z terminem zatwierdzenia arkusza organizacyjnego. Mówi o tym § 12 i § 17 rozporządzenia dotyczący arkuszy organizacji przedszkola.

Przerwa wakacyjna w przedszkolu – przepisy

Ustalanie przerwy w przedszkolu następuje przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej. Taki wniosek może być również złożony przez dyrektora i radę rodziców. Wynika to z § 12 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Co więcej, przepisy nie określają, w którym momencie roku przerwa może nastąpić. Z doświadczenia jednak wiemy, że najczęściej jest to okres wakacyjny. Kiedy można złożyć taki wniosek? Tak naprawdę w dowolnym momencie. Przepisy nie narzucają terminu, w którym organ prowadzący powinien dokonać określenia przerw w pracy przedszkola.

Logicznym staje się fakt, że przerwa w pracy przedszkola na ogół wiąże się z ustalaniem urlopów kadry nauczycielskiej. Nierzadko okazuje się, że w tym czasie przeprowadza się niezbędne remonty czy inne prace w budynku przedszkola. Pamiętaj jednak, że jeśli decyzja organu nadzorującego będzie twierdząca i organ prowadzący zgodzi się na przerwę wakacyjną w przedszkolu, wiąże się to z pewnym obowiązkiem. Gmina musi w tym czasie zapewnić opiekę dla dzieci w innych placówkach.

Z praktyki wynika, iż decyzja o przerwie wakacyjnej zazwyczaj przekazywana jest rodzicom już na początku szkolnego. Dlatego też mają nieco więcej czasu na zweryfikowanie ewentualnych planów. Najczęściej taka przerwa trwa miesiąc, chociaż wszystko zależy od przedszkola i organu nadzorującego. Niekiedy mogą być 2-3 tygodnie, a nawet 2 miesiące.  Praktyka wskazuje na to, że część przedszkoli zostaje całkowicie zamknięta na wakacje.

Pozostałe zostają podzielone tak, by każde z nich pełniło dyżur przez miesiąc. Do takich dyżurujących placówek mogą uczęszczać dzieci z innych placówek, które są w tym czasie zamknięte. W praktyce jednak wielu rodziców obawia się takiej zmiany otoczenia. Oznacza to przecież zupełnie nowe miejsce i nowe twarze. Taka zmiana, zwłaszcza dla młodszych dzieci może być stresująca.

Czy organ prowadzący może odmówić ustalenia przerwy wakacyjnej?

Wniosek, który składa dyrektor o ustalenie przerwy w pracy przedszkola, w żaden sposób nie jest wiążący dla organu prowadzącego. Co więcej, jeżeli organ uzna, że wniosek został złożony np. zbyt późno lub istnieje problem braku miejsc do opieki w danej gminie, może odmówić ustalenia przerwy.

Pamiętać należy jednak, że za każdym razem jest to w zasadzie decyzja o charakterze organizacyjnym i będzie zależała od konkretnego przypadku oraz podejścia organu rozpatrującego wniosek.

Ważne jest, aby pamiętać, że decyzje dotyczące przerw wakacyjnych są zazwyczaj podejmowane z uwzględnieniem czynników, takich jak kalendarz szkolny, potrzeby personelu, a także dostosowanie się do lokalnych przepisów edukacyjnych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.