Opinia psychologiczna dziecka – wzór

17,00 

Opinię psychologiczną dziecka wystawia psycholog na wniosek rodziców, sądu, a niekiedy nawet placówek leczniczych (szpitali). Opinia jest dokumentem, który podsumowuje przeprowadzone badanie psychologiczne. Zawiera ocenę stanu psychicznego dziecka.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładową opinię psychologiczną dziecka. Przykład pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategoria:

Opis

Na jakiej podstawie wydaje się opinię psychologiczną dziecka?

Postawienie diagnozy psychologicznej jest procesem złożonym. Psycholog odpowiedzialny za wystawienie przykładowej opinii psychologicznej dziecka musi pozyskać niezbędne informacje z różnych źródeł, a są nimi między innymi:

 • wywiad z rodzicami, czyli konsultacja dotycząca obaw rodziców i historii rozwoju dziecka,
 • obserwacja zachowania dziecka,
 • testy psychologiczne i protokoły.

Od rodziców psycholog może wymagać przedstawiania mu dokumentacji lub udzielenia informacji związanej z:

 • historią rozwoju dziecka, w tym przebytych chorób, nietypowych zachowań, trudności rozwojowych,
 • wynikami poprzednich badań, testów psychologicznych,
 • objawami niepokojącymi rodziców.

W oparciu o uzyskane informacje psycholog powinien być w stanie przygotować pisemną opinię, która będzie zawierała zarówno diagnozę, jak i rekomendacje, czyli między innymi sugestie edukacyjne i terapeutyczne. 

Jak przygotować opinię psychologiczną dziecka?

Do opracowania opinii psychologicznej dziecka można użyć gotowego wzoru opinii psychologicznej dziecka, który pozwala uniknąć błędu, jakim jest mylenie opinii psychologicznej z zaświadczeniem od psychologa. Zaświadczenie z oceną psychologiczną specjalista wydaje w konkretnym celu.

Taki dokument zawiera opis ogólnego stanu zdrowia osoby badanej, opis objawów, diagnozę i zalecenia. Natomiast opinia psychologiczna musi uwzględniać przede wszystkim ocenę stanu psychicznego dziecka. Ten dokument pozwala zaplanować ewentualną terapię lub działania, które mają pomóc dziecku w jego dalszym rozwoju. 

Po co sporządza się pisemną opinię psychologiczną dziecka?

Opinia psychologiczna dziecka do szkoły ma związek z potrzebą dostosowania pracy z uczniem do jego potrzeb. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, obowiązkiem każdego nauczyciela jest bowiem indywidualizowanie pracy z uczniem w oparciu o jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne. Poza tym, dostosowaniu podlegają także wymagania edukacyjne, które podporządkowuje się wymienionym wcześniej czynnikom, czyli:

 • indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym,
 • możliwościom psychofizycznym ucznia.

Wzór przykładowej opinii psychologicznej dziecka uwzględnia propozycje takich dostosowań, dzięki czemu szkoła może lepiej wspierać dziecko w jego rozwoju. Opinia psychologiczna znajduje zastosowanie również przy opracowywaniu IPET-u, tj. indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Dokument ten również określa szczególny sposób pracy z dzieckiem wymagającym dostosowania wymagań edukacyjnych.

Poza tym, opinii psychologa może potrzebować także sąd (w sprawach rodzinnych, takich jak sprawy o opiekę nad dzieckiem, rozwody czy nadzór sądowy) oraz szpital i inna placówka lecznicza, która musi ustalić ocenę stanu psychicznego dziecka wymagającego specjalistycznej opieki. 

Kiedy występuje się o opinię psychologiczną dziecka?

Po opinię psychologiczną dziecka sięga się w przypadku chęci znalezienia przyczyny problemów, na które uskarżają się między innymi rodzice dziecka. Opinia jest jednocześnie diagnozą, dlatego stanowi klucz do rozpoznania mechanizmów, jakie wpływają na sposób postrzegania świata przez osobę badaną. Na podstawie wywiadu, testów i obserwacji psycholog jest w stanie lepiej poznać dziecko, a także ocenić:

 • na jakim poziomie rozwoju się znajduje, 
 • jakie są jego możliwości, 
 • jakie są jego specyficzne problemy, wpływające na życie w środowisku rodzinnym i szkolnym. 

Jeśli zaś chodzi o wyniki diagnozy pedagogicznej, to te mogą odnosić się między innymi:

 • do występowania u dziecka cech ucznia szczególnie zdolnego,
 • do rozwoju intelektualnego dziecka,
 • do zdolności percepcyjnych i motorycznych dziecka,
 • do występujących trudności w nauce, np. dysgrafii,
 • do poziomu rozwoju emocjonalnego dziecka.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia psychologiczna dziecka – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.