Browsing CategoryBez kategorii

PROGRAM WYCHOWAWCZY GRUPY …. – …. LATKÓW NA ROK SZKOLNY …../….. Przedszkola …………… ZAŁOŻENIA PROGRAMU Główne cele pracy wychowawczej: Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, uniwersalnymi wartościami moralnymi oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich…

PODSUMOWANIE ARKUSZY OBSERWACJI GRUPA „X” 20……../20………..   Grupa liczy 14 dzieci (3 dziewczynki, 11 chłopców). Tworzą ją …… latkowie. Dokonując analizy cech rozwojowych oraz osiągnięć edukacyjnych dzieci …… letnich uwzględniłam ich możliwości wiekowe i rozwojowe, oraz wymagania edukacyjne wynikające z Podstawy Programowej i Programu Wychowania Przedszkolnego. Podsumowując, dzieci przestrzegają prawa…

Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej Rok 2021/2022 Grupa „X” – ……. latki Wychowawca: Grupa „X” na tą chwilę liczy 14 dzieci, 3 dziewczynki i 11 chłopców. W drugim semestrze odeszła z grupy jedna dziewczynka oraz doszedł jeden chłopiec. Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie …… latków realizowana była…